Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Przepływ towarów między Polską a Wielką Brytanią po Nowym Roku - ng24.ieng24.ie

Przepływ towarów między Polską a Wielką Brytanią po Nowym Roku

 

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku kończy się okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii w ramach wychodzenia Unii Europejskiej. Obecnie trwają jeszcze negocjacje dotyczące kształtu wspólnej umowy. Bez względu na rezultat rozmów, po Nowym Roku zmieniają się zasady związane ze swobodnym przepływem osób, towarów, kapitału i usług – wrócą wizy, odprawy celne i kontrole graniczne.

 

Formalności celne

Od nowego roku towary importowane z Wielkiej Brytanii do Polski oraz eksportowane z Polski do Wielkiej Brytanii będą podlegały formalnościom celnym. Organy celne będą prowadzić kontrole, które prawdopodobnie przyczynią się do wydłużenia czasu dostawy, wprowadzając także dodatkowe formalności.

 

EORI – numer identyfikacyjny

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zarejestrowani w kraju Unii Europejskiej, chcący handlować z Wielką Brytanią będą musieli posiadać numer EORI. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do posługiwania się tym numerem w celach celno-podatkowych.

 

Czym jest numer EORI i jak otrzymać go w Polsce

EORI to numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer ten ma na celu przyspieszenie i ułatwienie formalności celnych w ramach Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy spoza Unii mają możliwość wystąpienia do któregoś z krajów członkowskich o nadanie numeru EORI.

Nadanie numeru jest bezpłatne i trwa zazwyczaj kilka dni. O numer EORI możesz wnioskować drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) pod adresem: https://puesc.gov.pl/eori.

 

Jakie zmiany czekają importerów i eksporterów

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będzie przywrócenie kontroli celnych i pasażerskich na granicy pomiędzy Wielka Brytanią a pozostałymi 27 krajami Unii Europejskiej. Wwożone i wywożone towary będą podlegać odprawie celnej. Wielka Brytania będzie traktowana jako tzw. państwo trzecie, wobec której stosowane będą wszelkie procedury celne dotyczące krajów spoza UE, w tym konieczność składania przywozowych deklaracji skróconych w systemie ICS (w Polsce – AIS/ICS). Oznacza to, że:

  • wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do krajów UE lub eksportowanych z UE do Wielkiej Brytanii zastosowane znajdą formalności celne;

  • w przypadku importu towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium UE zastosowanie będą miały należności celne.

Zatem w przypadku importu lub eksportu konieczne będzie zgłoszenie towarów do odpowiedniej procedury celnej w odpowiednim systemie informatycznym (w zakresie importu – jest to AIS/IMPORT, w zakresie wywozu – AES).

Aby przyspieszyć procedurę celną, konieczne będzie wykazanie kraju pochodzenia towaru. Towary, które nie spełnią tych, wymogów zostaną objęte należnościami celnymi. Towary przewożone z Wielkiej Brytanii na obszar Unii Europejskiej będą objęte taką samą stawką podatku VAT, jaka obowiązuje w danym kraju Unii. Towary wywożone z kraju unijnego do Wielkiej Brytanii będą zwolnione z podatku VAT. Eksporter musi jednak udowodnić, że towar opuścił kraj Unii. Towary takie jak alkohol, wyroby tytoniowe itp. będą podlegały akcyzie.

 

Tranzyt przez Wielką Brytanię

W zakresie procedury tranzytu Wielka Brytania stanie się stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Oznacza to, że dla przewozu towarów do lub z Wielkiej Brytanii będą stosowane operacje tranzytowe w systemie NCTS (w Polsce – NCTS2).

Przewóz towarów pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną

Kierowców przewożących towary między Irlandią a Irlandią Północną będą obowiązywały inne procedury celne niż te stosowane w wymianie handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Zostały one opisane na stronie: https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-ireland-protocol.

Wytyczne w języku polskim przeznaczone dla zawodowych kierowców można znaleźć na stronie przygotowanej przez rząd brytyjski: https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.pl.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów z brexit.gov.pl oraz gov.uk.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia