Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Przejście na emeryturę w wieku 65 lat a wsparcie z opieki społecznej | ng24.ie

Przejście na emeryturę w wieku 65 lat a wsparcie z opieki społecznej

 

Wiek emerytalny obecnie wynosi w Irlandii 66 lat. Wiele osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi jednak przejść na emeryturę w wieku 65 lat i nie może otrzymywać emerytury państwowej, dopóki nie ukończy 66 lat.

Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, mogą ubiegać się o niedawno wprowadzone świadczenie Benefit Payment for 65 Year Olds . Zasiłek ten jest wypłacany do ukończenia 66 roku życia – wówczas można ubiegać się o emeryturę państwową (State pension). Benefit Payment for 65 Year Olds świadczeniem działającym na podobnych zasadach, co Jobseeker’s Benefit (zasiłek dla osób poszukujących pracy), ale z tą różnicą, że w trakcie jego pobierania nie trzeba ani aktywnie poszukiwać pracy, ani rejestrować się w lokalnym oddziale Intreo. Zasiłek ten przysługuje jedynie osobom w wieku 65 lat.

 

Zasady kwalifikacji

Aby kwalifikować się do otrzymywania Benefit Payment for 65 Year Olds musisz:
być w wieku 65 lat;
być osobą niepracującą (zarówno na etacie, jak i w ramach własnej działalności gospodarczej);
mieszkać na stałe w Irlandii;
mieć odpowiednio dużą liczbę opłaconych składek PRSI.

 

Benefit Payment for 65 Year Olds a składki PRSI

Przed złożeniem wniosku o świadczenie musisz mieć opłacone:

 • co najmniej 39 składek na ubezpieczenie społeczne PRSI w klasie A, H lub P bądź

 • mieć zaksięgowane składki w obowiązującym roku składkowym

  lub

 • co najmniej 104 składki PRSI w klasie A, H lub P,

  lub

 • co najmniej 156 składek na PRSI w klasie S.

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, przed złożeniem wniosku musisz mieć opłacone:

 • co najmniej 156 składek PRSI w klasie S lub co najmniej 104 składki PRSI w klasie A lub H

  oraz

 • 52 składki na ubezpieczenie społeczne PRSI w ramach własnej działalności gospodarczej w klasie S w obowiązującym roku składkowym.

Obowiązujący rok składkowy (Governing Contribution Year) to przedostatni pełny rok podatkowy. Przykładowo – dla wniosku składanego w 2021 roku przedostatnim pełnym rokiem podatkowym jest rok 2019.

W trakcie pobierania świadczenia możesz być uczestnikiem kursu edukacyjnego pod warunkiem poinformowania o tym urzędu. Możesz również kontynuować pracę dodatkową.

Podczas pobierania świadczenia i do chwili ukończenia 66 roku życia wciąż będziesz otrzymywać skredytowane składki PRSI, które będę zaliczać się do twojej emerytury państwowej.

 

Stawki Benefit Payment for 65 Year Olds

Maksymalna stawka wynosi 203 euro tygodniowo.
Dopłata za Kwalifikowaną Osobę Dorosłą wynosi 134,70 euro
Dopłata za Kwalifikowane Dziecko:

 • poniżej 12 roku życia – 38 euro (pełna stawka) 19 euro (pół stawki)

 • w wieku 12 lat i powyżej – 45 euro (pełna stawka ) 22,50 euro (pół stawki)

Jeżeli współmałżonek, partner lub konkubent posiada dochód powyżej 400 euro tygodniowo, nie otrzymasz dopłaty. Otrzymasz połowę stawki, jeśli twój współmałżonek, partner lub konkubent zarabia od 310 do 400 euro tygodniowo.

 

Aplikacja

Najszybszym sposobem zgłoszenia się do pobierania zasiłku jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu MyWelfare.ie, po wcześniejszym aktywowaniu konta w MyGovID. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres forms@welfare.ie, z prośbą o przesłanie papierowego formularza na twój adres pocztowy.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.