Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Pomożemy Ci w roszczeniu po wypadku w pracy - ng24.ieng24.ie

Pomożemy Ci w roszczeniu po wypadku w pracy

 

Uraz odniesiony w pracy może wpłynąć na stan Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także na sytuację finansową. Możliwe, że masz prawo wnosić roszczenie o zadośćuczynienie.

 

Wypadki w pracy i urazy zawodowe*

Wypadek przy pracy nazywany jest też wypadkiem zawodowym lub urazem doznanym w trakcie wykonywania pracy. Do wypadku może dojść w różnych okolicznościach i miejscach: w biurze, na terenie budowy, w magazynie lub w innych miejscach, w których pracownik przebywa w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Niezależnie od rodzaju odniesionego urazu, należy ustalić, czy środowisko pracy było nieodpowiednio przystosowane i niebezpieczne. Nawet w przypadku błędu ludzkiego ustalenie szczegółów zdarzeń, które doprowadziły do wypadku, jest niezwykle istotne w procesie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Najczęstsze roszczenia z tytułu wypadków:

• wypadek na budowie;
• wypadek w magazynie;
• wypadek pracownika agencyjnego;
• wypadek w zakładzie mięsnym;
• wypadek sprzedawcy w punkcie detalicznym;
• wypadek związany z obsługą ręczną;
• wypadek związany ze środkami ochrony osobistej;
• wypadki z udziałem niebezpiecznych maszyn;
• niebezpieczne praktyki i procedury w pracy;
• poślizgnięcie, potknięcie i upadek w pracy;
• wypadki z udziałem pojazdów w pracy.

 

Bezpieczeństwo pracownika

Niezależnie od rodzaju odniesionych obrażeń, odnotowanie współistniejącego faktu nieodpowiednich lub niebezpiecznych warunków pracy jest istotne, nawet gdy wypadek miał miejsce z powodu ludzkiego błędu. Kluczowym dla sprawy jest ustalenie szczegółów dotyczących tego, jak doszło do zdarzenia. W wielu przypadkach pracownik, który doznał urazu, może być uprawniony do otrzymania rekompensaty.

 

Odpowiedzialność i ochrona prawna

Proces roszczenia rozpoczyna się od ustalenia odpowiedzialności, w ramach którego należy odpowiedzieć na następujące pytania:
• kto jest odpowiedzialny za wypadek i odniesiony uszczerbek na zdrowiu?
• czy gdyby pracodawca zastosował określone środki, można było uniknąć zdarzenia?
• czy posiadałeś odpowiednie narzędzia potrzebne do wykonania powierzonego Ci zadania?
W wielu przypadkach pracodawca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności za wypadek, ponieważ naruszył obowiązek należytej staranności wobec pracownika. Jednak zdarza się, że również pracownicy lub, na przykład, klienci sklepu mogą przyczynić się do wypadku.

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dbać o personel oraz zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dodatkowo powinien powziąć odpowiednie środki ostrożności i stosować się do przepisów. Zatrudniający jest zobowiązany przeprowadzać częste kontrole i oceny ryzyka, które pomagają zidentyfikować oraz wyeliminować potencjalne zagrożenia.

W zakres obowiązków pracodawcy wchodzą m.in.:
• zapewnienie warunków pracy, które priorytetowo odnoszą się do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
• zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i sprzętu ochronnego,
• zagwarantowanie środowiska pracy odpowiedniego do wykonywanej pracy,
• utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.

 

Obawy pracowników

Pracownicy często obawiają się o utratę pracy z powodu wniesienia roszczenia przeciwko pracodawcy. Nie ma jednak takiego ryzyka, gdyż ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa zatrudnienia chroni pracownika przed zwolnieniem, jeśli złoży on roszczenie z tytułu urazu odniesionego wskutek wypadku w miejscu pracy.

 

Rozważ pomoc prawnika

Wiele wypadków w pracy wiąże się ze skomplikowanymi przepisami. Prawnik może pomóc Ci w podjęciu właściwych decyzji. O ile istnieją rozwiązania, z których osoba walcząca o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może skorzystać sama, o tyle po drodze możesz trafić na liczne przeszkody. Prawnik wydatnie pomoże w omijaniu takich przeszkód i tym samym znacznie przyspieszy bieg Twojej sprawy.

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia