Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Pomoc dla chorych i osób, które utraciły pracę w czasie pandemii | ng24.ie

Pomoc dla chorych i osób, które utraciły pracę w czasie pandemii

W trakcie pandemii Koronowirusa rząd przeznaczył dodatkowe środki na pomoc, podjął określone działania ochronne oraz wygospodarował dodatkowe środki dla osób, które utraciły pracę i środki do życia bądź zostały objęte kwarantanną.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapłacić wynagrodzenia za ten czas, rząd przejmuje jego zobowiązania i zapewnia wszystkim pracownikom oraz osobom samozatrudnionym możliwość pozostania w domu na okres dwóch tygodni, jeśli takie jest zalecenie lekarza, oraz wypłatę zasiłku.

Pomoc dla osób chorych

Osoby chore, którym lekarz GP zalecił odizolowanie się od otoczenia, mogą aplikować o zasiłek chorobowy Illness Benefit lub o Supplementary Welfare Allowance. Na czas pandemii kwota zasiłku wzrasta do 350 euro tygodniowo, a wcześniej ustalone kryteria do otrzymania Illness Benefit i wymagane progi dochodu dla Supplementary Welfare Allowance zostają tymczasowo zawieszone. Obydwa świadczenia mogą być wypłacane przez okres maksymalnie 12 tygodni.

Wnioski o Illness Benefit i Supplementary Welfare Allowance można składać poprzez stronę internetową: https://services.mywelfare.ie/.

Aby mieć dostęp do tego serwisu, musisz mieć założone konto na portalu MyGovId. Następnie musisz podać swój adres e-mail, hasło oraz uzupełnić swoje dane. By móc skorzystać ze świadczeń, musisz posiadać konto w banku w Irlandii (Revolut lub N26 są akceptowane).

Pomoc dla osób, które utraciły pracę lub opiekują się dziećmi

Pracownicy i osoby samozatrudnione, które utraciły pracę w wyniku Koronowirusa, mogą aplikować o nowouruchomiony zasiłek COVID-19 Pandemic Unemployment Payment. O to świadczenie mogą aplikować osoby w wieku 19 do 66 lat, w tym studenci i pracownicy niepełnoetatowi, oraz obywatele krajów Unii Europejskiej i państw spoza Unii, mieszkający na stałe w Republice Irlandii. Obecnie o zasiłek można aplikować tylko elektronicznie – należy poprosić o przesłanie elektronicznej wersji formularza, wysyłając maila na adres: forms@welfare.ie, lub aplikować przez stronę: https://services.mywelfare.ie.

Od 24 marca stawka zasiłku na czas pandemii wynosi 350 euro na tydzień. Nie ma dodatkowego świadczenia dla osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy.

Jeżeli otrzymałeś zasiłek w poprzedniej wysokości, która wynosiła 203 euro, najbliższa wypłata będzie odpowiednio wyższa. Środki przelewane są na konto bankowe w każdy wtorek.

Do otrzymania zasiłku Covid-19 Pandemic Unemployment Payment nie musisz posiadać karty Public Services Card, ale później będziesz proszony o jej wyrobienie.

Rodzice, którzy zostali w domu w celu opieki nad dziećmi, na ten czas mogą wnioskować o Supplementary Welfare Allowance.

Jeśli pracodawca skrócił tygodniowy wymiar pracy do 3 dni lub mniej, w porównaniu z normalnymi godzinami pełnoetatowymi, można ubiegać się o wypłatę Short Time Work Support. Jest to forma świadczenia oparta o zasiłek Jobseeker’s Benefit i składki PRSI.

Inne przyznane wcześniej świadczenia socjalne odbierane na poczcie będą obecnie wypłacane co 2 tygodnie.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie informacji z: Citizen Information, irishexaminer.com, rte.ie. Stan na 25 marca 2020 roku.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.