Nasza Gazeta w Irlandii Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (USC) cz. I - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (USC) cz. I

zabiurkiem72_170715W Irlandii z twojego dochodu pobierane są zaliczki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Są to Universal Social Charge (USC) i składka na ubezpieczenie społeczne zależna od dochodów – Pay Related Social Insurance (PRSI). Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą.

Co to jest USC?

Universal Social Charge (USC) to rodzaj podatku na ubezpieczenie społeczne, który naliczany jest od twojego dochodu brutto, po odliczeniu niektórych odpisów amortyzacyjnych. Podlega mu cały twój dochód uzyskany w Irlandii i pochodzący ze źródeł z Irlandii, włączając wszystkie dochody pozagotówkowe (typu benefit-in-kind) . Do całkowitego dochodu nie wlicza się zasiłków socjalnych. USC płacą wszyscy pracujący, w tym osoby samozatrudnione, jeżeli ich dochody w 2015 roku są wyższe niż €12012.

Jeśli twój dochód przekroczy tę kwotę, od tej pory podatek USC nałożony jest na twój dochód. W przypadku małżeństw bądź partnerów, każdy płatnik traktowany jest przez pracodawcę lub płatnika emerytury w okresie roku indywidualnie. Pracodawcy i płatnicy emerytur odpowiedzialni są za potrącanie zaliczek na ubezpieczenie społeczne z wynagrodzenia pracowników i wpłacają je w imieniu pracowników do Urzędu Skarbowego.

Nie płacisz USC:

 • jeżeli twoje dochody roczne są poniżej kwoty €12012.
 • od żadnych zasiłków z Welfare, w tym (Maternity Benefit), czy pomocy Back to Education Allowance,
 • programów i kursów: Rural Social Scheme, Community Employment Scheme, Tús (Community Work Placement Initiative), Job Bridge, SOLAS, Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS), Youthreach Training Allowances, Senior Traveller Training Allowances, Back to Education Initiative (BTEI), STTC lub VTOS .
 • od zasiłków socjalnych pobieranych z zagranicy
 • od emerytur otrzymywanych z Departamentu Ochrony Społecznej (State pensions) bądź tego typu emerytur zagranicznych
 • od grantów studenckich i stypendiów
 • od dochodu, od którego zapłaciiłeś DIRT (Deposit Interest Retention Tax), np. od odsetek bankowych
 • od odpraw pracowiczych (statutowych – to kwota do dwóch tygodni płacy za przepracowany rok plus tydzień bonusowy, maksymalna wypłata 600€ na tydzień).
 • jeżeli otrzymujesz alimenty dobrowolne (na mocy nieformalnych ustaleń)
 • od żadnej części alimentów płaconych (na skutek zobowiązania prawnego) na utrzymanie dzieci

W 2015 roku płacisz USC odpowiednio, kiedy twój dochód brutto przekracza limit:

 • 1,5% powyżej kwoty €12 012.00
 • 3,5% od €12 012.01 do €17 576.00
 • 7% od €17 576.01 to €70 044.00
 • 8% od €70 044.01 do €100 000.00
 • 8% powyżej €100 000.00 z dochodem PAYE
 • 11% dla osób samozatrudnionych z dochodem powyżej €100 000, bez względu na wiek.

Płacisz obniżoną stawkę USC, jeżeli:

 • Jesteś w wieku 70 lat i twój łączny dochód nie przekracza €60 000 rocznie
 • Jesteś poniżej wieku 70 lat, posiadasz kartę medyczną (Medical Card nie GP) i twój łączny dochód nie przekracza €60 000 rocznie
 • Nie dotyczy to: Karty opłat za leki (Drugs Payment Scheme Card), Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card) bądź Karty Choroby Przewlekłej (Long-term Illness Scheme Card). Osob, które w ciągu roku osiągną wiek 70 lat, skorzystają ze stawki obniżonej przez okres całego roku.

Szczegółowe informacje na temat USC znajdziesz na stronie Revenue: http://www.revenue.ie/en/tax/usc/

USC Certyfikat
To jest zaświadczenie, które otrzymujesz od pracodawcy (P45), jeżeli zmieniasz pracę lub kończysz zatrudnienie w ciągu roku podatkowego. Pokazuje ono kwotę odprowadzonych składek USC podczas zatrudnienia. Powinieneś je zachować. Na ma potrzeby wysyłania go do Revenue albo okazywania nowemu pracodawcy.

Zaświadczenie kredytowe podatku od wynagrodzeń TCC (Employer Tax Credit Certificates), które wykazuje twoje stawki PAYE i limity, zawiera również twoje stawki USC i limity. W razie zmiany, np. po otrzymaniu karty medycznej należy powiadomić o tym Revenue, aby można było zmienić TCC.

W części II znajdziesz informacje na temat  ubezpieczenia społecznego zależnego od dochodów – Pay Related Social Insurance (PRSI). 

Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Revenue, Citizen Information, Welfare


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

O nas/About Us