Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Odliczenia od podatku w Irlandii - ng24.ieng24.ie

Odliczenia od podatku w Irlandii

 

klawiatura72_100715Istnieje szereg ulg podatkowych i odliczeń, do których możesz mieć prawo. Pewne ulgi podatkowe gwarantowane są automatycznie, o inne należy się ubiegać, wypełniając odpowiednie formularze lub aplikując o nie przez internet na PAYE Anytime. Ulgi są bezzwrotne. Jeżeli twoje zobowiązanie podatkowe jest niższe niż twoje ulgi podatkowe, nie płacisz wtedy podatku. Jeżeli jest wyższe niż twoje ulgi podatkowe, twój należny podatek będzie różnicą między nimi.

Ulgi podatkowe, kredyty podatkowe (Tax Credits)

Tax credit to rodzaj ulgi podatkowej, o którą twój podatek zostaje pomniejszony. Ulgę tę odlicza się po skalkulowaniu podatku. Jeżeli np. należy ci się 200 euro kredytu podatkowego to odliczasz tę kwotę od podatku i zostaje on pomniejszony o tę kwotę.

Dokument IT1 – Tax Credits, Reliefs and Rates dostępny na stronie Revenue: http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it1.html , zawiera informacje dotyczące ulg podatkowych, o jakie możesz ubiegać się w ciągu roku podatkowego lub pod jego koniec. Najbardziej powszechne to: Personal Tax Credit, PAYE Tax Credit, ulga dla samotnego rodzica/opiekuna dziecka (szczegóły w ulotce IT74, ), ulga dla opiekuna domowego osoby starszej (ulotka IT66), ulga dla osób w wieku 65 lat i powyżej, ulga dla osób zależnych (Dependent Relative Tax Credit – ulotka IT46).

Jak ubiegać się o kredyty podatkowe

Jeżeli jesteś zatrudniony po raz pierwszy, wypełniasz formularz 12A. Jeżeli twoje sytuacja zmieniła się w ciągu roku podatkowego, najlepiej jest aplikować o dodatkowe ulgi online lub skontaktować się z Revenue, w celu wypełnienia odpowiedniego formularza. To samo dotyczy sytuacji, kiedy już przestajesz być uprawniony do pewnych ulg – musisz wtedy zaktualizować swoje dane, powiadamiając o tym Urząd. Niektóre ulgi przechodzą automatycznie z roku na rok, o inne musisz aplikować osobno (np. czesne na naukę w szkole III stopnia).

Jesteś uprawniony do korzystania z kredytów podatkowych przez cały rok, tzn. jeżeli rozpoczynasz pracę w styczniu lub w połowie roku, w dalszym ciągu należy ci się odpisanie tej samej kwoty kredytu od podatku.

Zwolnienia i ulgi podatkowe(Tax Allowances and Reliefs)

Zwolnienia i ulgi podatkowe to nie to samo co kredyty podatkowe, chociaż również redukują kwotę podatku należnego do zapłaty. Te odejmowane są od płac przed oznaczeniem stawki podatku, po to aby zredukować kwotę podatku dochodowego płaconego przy wyższej stawce.

W 2015 roku możesz aplikować o:

 • odliczenia wydatków medycznych

Jeżeli posiadasz potwierdzone wydatki własne lub innych osób (zależnych) za leczenie, ubezpieczenie zdrowotne, lub też nieplanowane leczenie dentystyczne, poniesione podczas bieżącego roku podatkowego i płaciłeś zaliczki na podatek w bieżącym roku, możesz ubiegać się o odliczenie (Tax Relief) tych wydatków po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 31 grudnia. Możesz tego dokonać poprzez system PAYE Anytime lub przez złożenie wypełnionego formularza Med1 lub Med 2 (dla leczenia dentystycznego), obydwa znajdują się na stronie: www.revenue.ie.

Ulgi te będą rozliczone według standardowej stawki podatku z wyjątkiem wydatków na domy opieki, liczone przy wyższej stawce. Więcej informacji na temat wspomnianych ulg oraz w jaki sposób o nie aplikować, znajdziesz w ulotce IT6.

 • ulgi dla osób w wieku 65 i powyżej

 • ulgi dla osób żyjących w separacji, po rozwodzie, jeżeli nastąpiła zmiana warunków życiowych w ciagu roku podatkowego

 • rozliczanie się wspólnie z małżonką/małżonkiem

 • ulgi i odliczenia dla osób pracujących

Należą do nich m.in: PAYE Tax Credit, ulga dla samotnego rodzica/opiekuna (SPCCC), odliczenia na składki na fundusz emerytalny, wyjazdy służbowe (Civil Service Mileage Rates), zakup roweru na dojazdy do pracy rowerem i zakup bezpiecznego wyposażenia do niego (Cycle to Work Scheme), wydatki na ubranie robocze i stroje służbowe, według ściśle sklasyfikowanych zawodów (Flat Rate Expenses Allowance). Więcej informacji zajdziesz na stronie: http://www.revenue.ie/en/tax/it/employee-expenses.html

 • dla pracowników transgranicznych
 • dla pracujących na statku morskim minimum 161 dni w roku kalendarzowym

 • dla osób pracujących zdalnie (ulotka IT69)

Inne rodzaje ulg:

 • ulga na remont domu, długoterminowy wynajem mieszkania/pokoju, przy zakupie mieszkania

 • ulga dla osób niepełnosprawnych, rodziców/ich opiekunów, na odliczenie kosztów domów opieki lub zatrudnienia opiekuna domowego

 • ulga na opłatę czesnego w prywatnej szkole III stopnia, (są to szkoły wyższe, koledże, uniwersytety), również na naukę za granicą
 • ulga dla osób, które nie były zatrudnione przez rok lub dłużej

 • ulga na darowizny na rzecz osób trzecich

 • ulga dla współmałżonka lub partnera pracującego, jeżeli jeden z nich pracuje w domu jako opiekun osoby małżonka/partnera

 • 2 lata zwolnień podatkowych dla osób długotrwale bezrobotnych rozpoczynających własny biznes

Szczegółowe informacje na temat odliczeń i ulg podatkowych na 2015 rok znajdziesz na stronie Revenue: http://www.revenue.ie/en/tax/it/tax-chart.html

Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Revenue i Citizen Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

„Nasz Głos” 30.09.2022 (759)

O nas/About Us

Zbiórka na leczenie Tomusia