Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Podnoszenie kwalifikacji -

Podnoszenie kwalifikacji

Jeśli nie praca, to co?

W przypadku, gdy na rynku nie ma ofert zatrudnienia, a ty chcesz uniknąć pracy dużo poniżej twoich kwalifikacji, masz jeszcze inne możliwości. Możesz aplikować o kursy oferowane przez FAS lub inne instytucje. Możesz również spróbować swoich sił na studiach w programie Springboard lub poszukać stażu. Najlepiej jednak, jeżeli swoje kroki skierujesz do Local Employment Services. Tam otrzymasz wszystkie potrzebne informacje.

Local Employment Services to instytucja, która wspiera twoje wysiłki w poszukiwaniu pracy. Przede wszystkim, zostaniesz prawdopodobnie zaproszony na szkolenie, w trakcie którego pracownicy poinformują cię, jakie masz możliwości. Są to dodatkowe szkolenia, kursy i treningi, studia, staże w systemie JobBridge czy community employment lub propozycja założenia własnej firmy. W wielu przypadkach otrzymasz dodatek edukacyjny lub będziesz mógł nadal pobierać swój obecny zasiłek z Social Welfare.

Programy szkoleniowe
Education and Training Boards (ETB) posiada szeroką gamę szkoleń dla różnorodnych klientów. Są kursy dla osób, które wchodzą na rynek pracy po raz pierwszy. Funkcjonują również szkolenia dla tych, którzy chcą zmienić pracę, ulepszyć lub uzyskać nowe umiejętności. Działają także programy dla osób z niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy przedwcześnie skończyli naukę. Są również kursy języka angielskiego dla obcokrajowców, które pomogą zwiększyć ich szanse na irlandzkim rynku pracy.

Dzienne kursy dla dorosłych

Kursy dzienne są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić słuchaczom cały zakres umiejętności i zdolności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia. Rozszerzają posiadane kwalifikacje zawodowe lub pomagają w nabyciu nowych. Często w ramach tych kursów istnieje konieczność zrobienia praktyki zawodowej w wybranej lub wyznaczonej instytucji. Ponadto każdy kurs zawiera moduły związane z przyszłym zawodem oraz uczące, jak odnaleźć się na rynku pracy – dotyczą one m.in. pisania CV i listów motywacyjnych oraz przygotowują do rozmów kwalifikacyjnych.

Springboard

Program ten oferuje miejsca na studiach wyższych w niepełnym wymiarze godzin (part-time). Wśród kierunków znaleźć można m.in.: ekonomię środowiska, usługi finansowe, techniki informacyjne czy programy dotyczące reklamy medialnej. Kursy prowadzone są na różnych uczelniach i różnych poziomach – od certyfikatu po studia magisterskie.

Program JobBridge (nie istnieje)

W tym programie mogą uczestniczyć osoby pobierające zasiłek lub zapomogę dla bezrobotnych przez okres dłuższy niż 78 dni. W ramach tego programu można podjąć staż na okres od 6 do 9 miesięcy. Można odbyć również kilka staży na łączny okres 18 miesięcy. Korzystając z programu JobBridge zachowujesz swój zasiłek oraz dodatkowo otrzymujesz 50 euro tygodniowo z racji uczestnictwa w programie. Pieniądze te są bezpośrednio wpłacane na twoje konto, co jest znaczącym udogodnieniem. W programie tym, w zależności od konkretnej firmy, pracujesz od 30 do 40 godzin tygodniowo. Masz takie same bądź zbliżone obowiązki do innych pracowników. Teoretycznie program służy zdobyciu doświadczenia zawodowego w wybranym sektorze. W praktyce na staże często przyjmowane są osoby o wysokich kwalifikacjach w danej dziedzinie. Jest jednak szansa, by po stażu zostać w firmie.

Program Szkolenia Specjalistycznego (STP)
Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz taką osobę w rodzinie, pamiętaj, że jest wiele kursów specjalistycznych dostosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności. W Irlandii jest 47 ośrodków, które są dostosowane do prowadzenia kursów dla osób niepełnosprawnych, wymagających bardziej intensywnego wsparcia. Warto z tego skorzystać.

To tylko niektóre z możliwości, jakie stoją przed tobą otworem. W urzędzie Local Employment Services otrzymasz wszystkie potrzebne informacje. Ale też samemu szukaj i zadawaj pytania. Instytucje i pracujące tam osoby są bardzo pomocne, ale to przede wszystkim ty musisz wiedzieć czego chcesz.

Użyteczne linki:

Informacje przygotowane przez Centrum Together- Razem na temat możliwości kształcenia dla osób bezrobotnych

Ponadto:

www.welfare.ie – Department of Social Protection

www.fas.ie – FAS

www.mabs.ie – Money Advice and Budgeting Service

www.hse.ie – Health Services Executive (HSE)

www.citizenesinformatoin.ie – Citizen Information Board

www.deti.ie – Department of Enterprise Trade & Innovation

www.revenue.ie – Revenue Commissioners

www.education.ie – Department of Education and Skills

www.gov.ie – informacje o różnych rządowych programach

Opracowanie: Samanta Stochla, czerwiec 2015


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
O nas/About Us