Nasza Gazeta w Irlandii Opodatkowanie dodatków do pensji - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Opodatkowanie dodatków do pensji

Czasami zdarza się, że poza wynagrodzeniem podstawowym, pracodawca dokłada nam różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe, takie jak: samochod służbowy, wynajem mieszkania służbowego, wykup abonamentu opieki medycznej czy karnetu na siłownię. W Irlandii większość dodatków do wynagrodzenia (benefitów) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który odprowadza pracownik, otrzymujący taki dodatek.
Istnieją dwa typy benefitów, które pracownik może otrzymać od pracodawcy w ramach dodatku do wynagrodzenia:


Benefits-in-kind – to rodzaj dodatku, otrzymanego od pracodawcy, który nie może być wymieniony na gotówkę, ale posiadający swoją wartość. Przykładem może być używanie samochodu służbowego, udzielenie pożyczek na specjalnych zasadach, zapewnienie mieszkania służbowego pracownikowi, pokrycie kosztu wynajmu lub jego części.
Benefits (inny dodatek niż Benefits-in-kind). Przykładem mogą być otrzymane talony, vouchery, wykup wakacji dla pracownika, zapłata rachunków i nagród.

Zasady opdatkowania benefitów
Wszyscy pracownicy, którzy zarobią więcej niż 1905 euro w ciągu roku podatkowego, płacą podatek od wartości każdego dodatku do pensji typu benefits-in kind.
Opodatkowanie drugiego rodzaju benefitów (innych niż benefits-in-kind) wyliczane jest w oparciu o wartości tego dodatku. Przykładowo, jeżeli pracodawca przekazał pracownikowi voucher na wakacje warty 2000 euro, traktowane jest to przez Revenue, jakby pracownik otrzymał dodatkowy przychód w wysokości 2000 euro i ten dochód podlega opodatkowaniu.
Przepisy dotyczące dodatków typu benefits-in-kind się różnią. Ogólnie ujmując, wartość dodatku benefit-in-kind jest kosztem pracodawcy pomniejszonym o zobowiązania pracownika, który otrzymał dodatek. Specjalne zasady dotyczą następujących dodatków typu benefit-in-kind:

 • używanie samochodu służbowego,
 • korzystanie z innych pojazdów mechanicznych,
 • otrzymania pożyczek,
 • zapewnienia zakwaterowania

W przypadku używania samochodu służbowego, pracownik może zredukować wartość uzyskanego benefitu o kwotę tzw. kilometrówki – ilości kilometrów przejechanych w celach służbowych, kosztów ubezpieczenia samochodu, zapłatę podatku (motor tax) czy paliwa.

Dodatki zwolnione od podatku lub redukujące podatek:

 • karta miejska na autobusy/pociągi na jeden miesiąc lub więcej,
 • zakup roweru i bezpiecznego wyposażenia przeznaczonego na dojazdy do pracy według schematu „Cycle to Work”,
 • niektóre akcje i udziały w zyskach, według zatwierdzonego programu,
 • korzystanie ze stołówki, bufetu,
 • zwrot koniecznych kosztów poniesionych przez pracownika, związanych z jego zatrudnieniem,
 • niektóre koszty zakwaterowania,
 • jednorazowa wypłata odprawy,
 • ubranie robocze,
 • bezgotówkowe prezenty osobiste, niezwiązane z zatrudnieniem,
 • składki pracodawcy na rzecz ustawowych lub zatwierdzonych programów emerytalnych,
 • telefony komórkowe, komputery osobiste, szybkie łącze internetowe w domu do użytku służbowego,
 • używanie samochodu firmowego, koniecznego do pracy, parkowanego zgodnie ze zleceniem pracodawcy, w miejscu zamieszkania pracownika, bez używania samochodu w celach prywatnych, kiedy pracownik spędza większość czasu pracy na poza siedzibą firmy.

To nie są wyłączne przypadki, dlatego rekomendujemy pozostałe sprawdzić w Reveue.

Zapłata podatku od benefitów
Od wszystkich dodatków typu benefit-in-kind należy zapłacić wszystkie wymagane podatki: podatek dochodowy, USC i ubezpiecznie PRSI.

Preferencyjne pożyczki mieszkaniowe
O pożyczkach preferencyjnych mówimy wtedy, kiedy twój pracodawca pożyczył pieniądze tobie, twojemu partnerowi lub małżonkowi na preferencyjnych zasadach. Od tej pożyczki nie pobierana jest prowizja lub oprocentowanie pożyczki jest niższe niż ustalona stopa procentowa, określona dla pożyczek. Pracownik od otrzymanej preferencyjnej pożyczki płaci podatek dochodowy, którego wysokość jest różnicą pomiędzy faktycznie zapłaconymi odsetkami a kwotą odsetek, która byłaby do zapłaty, zgodnie z przyjętą stopą procentową dla tego rodzaju pożyczek i wynoszą:

 • dla pożyczki na zakup domu do zamieszkania: 4%
 • inne cele pożyczki: 13,5%

Przykładowo, pracodawca udzielił pożyczki pracownikowi w wysokości 20 tys. euro z oprocentowaniem 6% w skali roku. Pożyczka jest na okres jednego roku.
Ustalona stopa procentowa od tej kwoty (13,5%) wyniesie 2700 euro rocznie (20000 przy oprocentowaniu 13.5%)
Odsetki płatne pracodawcy od kwoty 20000 przy oprocentowaniu 6% rocznie wyniosą 1200 euro.
Kwota do opodatkowania tego benefitu wyniesie 1500 euro (2700-1200 euro)
Kwota 1500 euro jest kwotą roczną, jest to 28,85 euro na tydzień lub 125 euro miesięcznie. Ta kwota musi zostać doliczona do wynagrodzenia pracownika przez ten rok, w ktorym spłaca on pożyczkę udzieloną przez pracodawcę na preferencyjnych zasadach i ta kwota podlega opodatkowaniu PAYE i PRSI.

Małe benefity
Jeżeli twój pracodawca obdarzy cię benefitem nie przekraczającym 250 euro raz do roku, wówczas nie płacisz od niego podatku ani PRSI. Jeżeli prezent przekroczy wartość 250 euro, wówczas cała kwota takiego dodatku będzie przedmiotem do opodatkowania, według systemu PAYE, łącznie ze składką PRSI.
Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Revenue i Citizen Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.