Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Odszkodowanie za śmiertelny wypadek drogowy* | ng24.ie

Odszkodowanie za śmiertelny wypadek drogowy*

 

Niestety, do śmiertelnych wypadków drogowych dochodzi regularnie. Obciążenia finansowe, które spadają na bliskich ofiary mogą zostać złagodzone dzięki roszczeniu o odszkodowanie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego. Jest to działanie prawne wymierzone przeciwko osobie, która spowodowała wypadek, w którym śmierć poniosła inna osoba.

 

Przyczyny

Śmiertelne wypadki drogowe są najczęściej skutkiem brawury kierowców. Samochód może uderzyć w pieszego, motocyklistę, rowerzystę lub inny pojazd, a to w nieszczęśliwych przypadkach może prowadzić do śmierci jednej lub więcej osób. Niektóre przykłady lekkomyślności podczas jazdy mogącej skutkować śmiertelnym wypadkiem, może to być:

 • rozmawianie przez telefon podczas jazdy;

 • jazda w stanie przemęczenia;

 • niebezpieczne wyprzedzanie;

 • przecinanie toru jazdy innych pojazdów;

 • jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 • przejeżdżanie na czerwonym świetle.

Wszyscy użytkownicy dróg są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu oraz bezpiecznej jazdy. Jeśli do wypadku dojdzie w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego przez innego kierowcę, możesz skorzystać ze środków prawnych, aby dochodzić zadośćuczynienia za popełniony błąd.

 

Kto może wnieść roszczenie?

Ze śmiercią zawinioną w wyniku wypadku drogowego mamy do czynienia, gdy jakaś osoba zginęła w wyniku wypadku na drodze spowodowanego zaniedbaniem lub bezprawnym działaniem innego użytkownika drogi. Osoba, która wniosła o postępowanie sądowe przeciwko osobie odpowiedzialnej za wypadek, jest nazywana osobą zależną (dependent). Odpowiednie przepisy (część 4 ustawy o odpowiedzialności cywilnej z 1961 r.) stanowią, że tylko jedno roszczenie może zostać zgłoszone przeciwko tej samej osobie w związku ze śmiercią. Roszczenie owo musi zostać wniesione w imieniu wszystkich osób, które były na utrzymaniu zmarłego. Osoby, które zwykle pozostawały na utrzymaniu osoby zmarłej:

 • partner lub były partner;

 • dzieci;

 • rodzice;

 • rodzeństwo;

 • wujostwo;

 • dziadkowie;

 • wnuki;

 • rodzice zastępczy;

 • przybrane rodzeństwo.

Reprezentant prawny zmarłego ma 2 lata od dnia jego śmierci na wszczęcie postępowania sądowego i dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku drogowego. Roszczenie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego najczęściej wnoszone jest w celu obrony dobrego imienia zmarłego. Jeśli okaże się, że osoba zmarła przyczyniła się do swojej śmierci, zostanie to uwzględnione w wysokości kwoty odszkodowania.

 

Prawo zezwala na zgłoszenie roszczenia z tytułu:

 

strat finansowych

Osoba, która była zależna finansowo od zmarłego może ponieść straty finansowe w wyniku jego śmierci. Ciężar dowodu spoczywa na osobie zgłaszającej roszczenie z tytułu wypadku śmiertelnego. Musi ona udowodnić, że poniosła straty finansowe wraz z innymi osobami, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Konieczne może być przeprowadzenie wyceny aktuarialnej jako części dowodów przedstawiających, ile osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego otrzymałyby pieniędzy, gdyby zmarły żył.

Straty finansowe poniesione przez osoby zależne od zmarłego w śmiertelnym wypadku drogowym wycenia się wg następujących kryteriów:

 • utrata świadczeń wypłacanych przez zmarłego;

 • utrata źródła utrzymania od dnia wypadku;

 • zmniejszenie ulg podatkowych związanych z posiadanym mieniem w przypadku śmierci;

 • utrata przyszłych dochodów przed przejściem na emeryturę;

 • utrata przyszłych dochodów po przejściu na emeryturę.

 

urazu psychicznego

Kwota odszkodowania z tytułu urazu psychicznego przyznawana osobom, które pozostawały w bliskiej więzy z osoba zmarłą w wypadku śmiertelnym nazywana jest solatium (wynagrodzenie strat moralnych). Solatium jest rozumiane bardziej jako uznanie straty bliskiej osoby, niż próba rekompensaty. Oprócz tej kwoty, suma odszkodowania uwzględnia również przyszłe straty finansowe wynikające z utraty źródła utrzymania.

 

kosztów związanych z pogrzebem

Koszty związane z pogrzebem obejmują typowe koszty pochówku/kremacji oraz wykonania nagrobku. Inne wydatki, które można uwzględnić, to koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji, podróży itp.

Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.