Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Nowe wytyczne dotyczące odszkodowań, główne zmiany i ich wpływ na wnioskodawców | ng24.ie

Nowe wytyczne dotyczące odszkodowań, główne zmiany i ich wpływ na wnioskodawców

 

Zgodnie z prawem irlandzkim, osoba, która w wyniku czyjegoś zaniedbania dozna urazu lub choroby, jest uprawniona do zadośćuczynienia. System rekompensat jest stosowany w wielu krajach, jednak metoda obliczania ich wartości jest indywidualna dla każdego z nich.

Ze statystyk wynika, że poziom zadośćuczynień przyznawanych w Irlandii jest wyższy od średniej UE. Czynnikami wpływającymi na taki stan są kosztowne usługi medyczne, podwyższone koszty życia w Irlandii itp.

W ostatnim czasie do irlandzkiego sądownictwa wpłynęła prośba o przygotowanie nowych wytycznych dotyczących wysokości odszkodowań z tytułu szkód osobowych i niebawem zostaną one wdrożone przez rząd.

 

Czym są nowe wytyczne dotyczące roszczeń odszkodowawczych?

Nowe regulacje określające wartość roszczeń odszkodowawczych zostały opracowane przez Sądowy Komitet ds. Wytycznych Szkód Osobowych (Council’s Personal Injury Guidelines Committee).

Przedstawiono je 168-osobowej Radzie Sądowniczej i zgodnie z paragrafem 7 ustawy zostały przyjęte w dniu 06.03.2021 r. Spośród 168 członków Rady głos oddało 146 sędziów, z czego 89 głosowało za, a 63 przeciw przyjęciu nowej dyrektywy.

Niektórzy sędziowie, w tym JJ Barton, Barr i McCarthy wyrazili swoje obawy związane z nową dyrektywą.

 

Kiedy nowe wytyczne wejdą w życie?

Minister sprawiedliwości Helen McEntee zwróciła się do Rady Ministrów z prośbą, aby nowe regulacje zostały przyjęte i wdrożone w życie najszybciej, jak to możliwe.

W dniu 09.03.2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła nowe regulacje, które wejdą w życie po tym jak Minister Sprawiedliwości uprawomocni paragraf 99 Ustawy o Radzie Sądownictwa z 2019 r.

W chwili sporządzania niniejszego artykułu data ta nie jest jeszcze znana.

 

Powód wprowadzenia zmian

Głównym argumentem wprowadzenia zmian jest próba obniżenia kosztów ubezpieczenia oraz zmniejszenia wartości odszkodowań z tytułu szkód osobowych. Ma to na celu zbliżenie Irlandii do poziomu innych krajów i zapewnienie właściwej równowagi pomiędzy stronami sporu, czyli poszkodowanymi, a obrońcami roszczeń.

Sugestie firm ubezpieczeniowych, według których wzrost cen polis ubezpieczeniowych jest wynikiem oszukańczych roszczeń, zostały obalone z uwagi na znikomy poziom udowodnionych fałszywych wniosków. Jednak poruszane przez przedstawicieli branży ubezpieczeniowej oraz media częste debaty na temat wysokości rekompensat wywarły presję i doprowadziły do wprowadzenia nowych wytycznych dotyczących poziomu wypłat odszkodowań.

Dyskusje wokół nowych zaleceń poruszały również kwestię niezawisłości sądownictwa i podważania równowagi sił, gwarantowanej w systemie demokracji. Ponadto zastanawiano się, czy nowe dyrektywy spowodują rzeczywistą redukcję kosztów ubezpieczenia, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach poziom odszkodowań już wykazuje tendencję spadkową, a koszty firm ubezpieczeniowych i zyski zakładów ubezpieczeń nadal rosną.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe skrytykowały nowe zarządzenia twierdząc, że nie są one wystarczająco radykalne i prawdopodobnie nie spowodują zmniejszenia cen polis ubezpieczeniowych. Nie pozostaje nic innego, jak poczekać na uchwalenie dyrektywy, aby określić rzeczywiste skutki jej wprowadzenia.

 

Co się zmieni?

Po wdrożeniu nowych wytycznych paragraf 22 Ustawy o Odpowiedzialności Cywilnej i Sądach z 2004 r. zostanie zmieniony na tyle, że Trybunał Sprawiedliwości będzie zobligowany do uwzględniania nowych regulacji podczas dokonywania oceny zadośćuczynienia w sprawach związanych ze szkodami osobowymi. W przypadku jakichkolwiek odstępstw przy wydawaniu orzeczeń, będzie musiał zostać określony powód takiego postępowania.

Nowe wytyczne zastąpią obecnie używany przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Personal Injuries Assessment Board, w skrócie PIAB) Przewodnik Kwot Odszkodowań (Book of Quantum). Ostatnia aktualizacja przewodnika miała miejsce w 2016 r. Uwzględniała ona dane z zakończonych postępowań odszkodowawczych i określała takie czynniki jak zakres odniesionych urazów, które należało brać pod uwagę przy wycenie wysokości odszkodowania. W ten sposób przewodnik zapewniał miarodajność poziomu rekompensat z tytułu różnorakich szkód osobowych.

 

Wpływ zmian na roszczenia w toku

Nie jest jeszcze jasne, których roszczeń będą dotyczyć nowe wytyczne po ich uchwaleniu. Padły pewne sugestie, że zaczną one obowiązywać dla wniosków, które nie zostały jeszcze oszacowane przez PIAB. Nie ma jednak pewności, czy sprawy złożone do PIAB, które nie zostały jeszcze poddane ocenie, będą podlegać nowym wytycznym. W sprawach, w których komisja PIAB wydała uprawnienie do skierowania na drogę sądową i postępowanie zostało wszczęte, nowe regulacje prawdopodobne nie będą obowiązywać.

Nie zostało również określone, czy nowe wytyczne będą dotyczyć jedynie szkód zwyczajnych, tj. zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Jednak wydaje się, że zarządzenia nie wpłyną na szkody szczególne, czyli wydatki i koszty związane z roszczeniem.

Istnieją podejrzenia, że ​​sędziowie, którzy głosowali za wprowadzeniem zmian, w swoich orzeczeniach mogą sugerować się już nowymi wytycznymi.

 

Wpływ zmian na nowe roszczenia

Wszelkie wnioski złożone po dacie wdrożenia dyrektywy będą podlegały nowym zasadom.

Spekuluje się, że wprowadzenie nowych regulacji sprawi, iż więcej roszczeń może podlegać jurysdykcji sądów niższej instancji (District and Circuit Courts), co może skutkować dłuższym oczekiwaniem na rozpatrzenie spraw, zwiększając tym samym koszty postępowania sądowego, a nawet samego roszczenia.

 

Wnioski

Presja na wprowadzenie wytycznych dotyczących obniżenia poziomu odszkodowań wynika z podwyższenia składek ubezpieczeniowych oraz wywierania nacisku przez zainteresowane strony.

Czas pokaże, czy towarzystwa ubezpieczeniowe dadzą odczuć swoim ubezpieczającym oszczędności wynikające z niższych kosztów odszkodowań. Co więcej, nie wiadomo, czy po wprowadzeniu niższych wartości odszkodowań w przyszłości, osobom poszkodowanym na skutek zaniedbania osób trzecich zostaną odpowiednio zrekompensowane krzywdy i szkody osobowe.

Na chwilę obecną pozostaje wiele niewiadomych, przede wszystkim data wdrożenia nowych wytycznych.

Ważne, aby w przypadku odniesienia uszczerbku na zdrowiu poszkodowani zasięgnęli porady prawnej i podjęli niezwłoczne działania mające na celu ochronę swoich praw.

Stan na 30 marca 2021 r.

 

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

 

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.