Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Niebezpieczne praktyki i procedury w pracy* | ng24.ie

Niebezpieczne praktyki i procedury w pracy*

 

Niebezpieczne praktyki i procedury powinny być stosowane wyłącznie w środowisku kontrolowanym, z zachowaniem przez pracodawcę środków i zasad bezpieczeństwa, aby pracodawca mógł mieć pewność, że są one przestrzegane przez pracowników. Podczas wykonywania powierzonych zadań, bezpieczeństwo i higiena pracy powinny stanowić priorytet numer jeden, gdyż ich zignorowanie może doprowadzić do wypadku i odniesienia urazu.

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek podjąć określone kroki, aby zminimalizować ryzyko zagrożeń prowadzących do wypadków i urazów swoich podwładnych. Przewiduje to Ustawa o BHP z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005), która określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Jeżeli pracodawca działał w sposób niedbały, co poskutkowało wypadkiem i odniesieniem urazu, istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Ocena ryzyka

Od pracodawcy oczekuje się, aby przeprowadzał ocenę ryzyka, identyfikował zagrożenia i je eliminował. Wskazane jest, by takie kontrole odbywały się regularnie i w rezultacie prowadziły do wyznaczania procedur postępowania z zagrożeniem po jego identyfikacji. Warto regularnie przeglądać założenia Ustawy o BHP, aby nadążać za wszelkimi zmianami w danej branży.

 

Szkolenie i wyposażenie ochronne

Przed rozpoczęciem pracy wszyscy pracownicy powinni przejść niezbędne szkolenia dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy. Ma to na celu zapobieganie wypadkom i urazom pracowników, w trakcie oczekiwania na właściwe szkolenie. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany zapewnić niezbędne środki ochrony indywidualnej, takie jak obuwie ochronne, ochrona twarzy i głowy, kask, maska itp. Wyposażenie może się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Prawdopodobieństwo wypadku wzrasta w przypadku niezapewnienia sprzętu ochrony indywidualnej.

 

Bezpieczne praktyki i procedury

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne praktyki i procedury, których należy przestrzegać w problematycznych sytuacjach. Pracownicy z kolei powinni być zaznajomieni z tymi zasadami, ponieważ wiedza ta może pomóc zminimalizować zakres urazu, jeśli dojdzie do wypadku. Z czasem niebezpieczny system działania może ulec pogorszeniu i stać się przyczyną regularnych wypadków. Ważne jest, aby istniały standardowe procedury operacyjne, przewidujące postępowanie w przypadku incydentu.

Warto zauważyć, że również pracownicy mają obowiązek staranności o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i współpracowników. Jeżeli wskutek niedbałego zachowania pracownika dojdzie do wypadku w pracy, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Inne obowiązki pracodawcy obejmują:

 • zagwarantowanie bezpiecznego działania maszyn i urządzeń w miejscu pracy;

 • regularne zapoznawanie się z zasadami BHP;

 • dopilnowanie, aby pracownicy mieli odpowiednie kompetencje i zdolności do wykonywania powierzonych im zadań;

 • wprowadzenie procedury umożliwiającej zgłaszanie niebezpiecznych praktyk zauważonych przez pracowników;

 • ocenę praktyk i procedur w celu ustalenia, czy nie stwarzają niebezpieczeństwa dla pracowników;

 • ustalenie przyczyn zaistniałych incydentów, aby umożliwić wprowadzenie procedur zapobiegających ponownemu wystąpieniu problemu w przyszłości;

 • prowadzenie rejestru wypadków lub urazów, które miały miejsce w miejscu pracy.

 

Częste urazy

 • Uraz pleców

 • Skaleczenia i rany szarpane

 • Złamanie lub pęknięcie kości

 • Uraz szyi

 • Uraz mózgu

 • Ofiary śmiertelne

 • Oparzenia i siniaki

 

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

 

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.