Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Nakaz eksmisji w trakcie Emergency Period - ng24.ieng24.ie

Nakaz eksmisji w trakcie Emergency Period

 

Uchwała Residential Tenancies Act 2020 (RTA 2020), podpisana przez irlandzki rząd w październiku 2020 roku, modyfikuje stosowanie przepisów Residential Tenancies Act 2004 (RTA 2004), wprowadzając zakaz wypowiadania najmu najemcy podczas obowiązywania ograniczeń na poziomie 5 (z nielicznymi wyjątkami) oraz ograniczenia dotyczące poruszania się w obrębie 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Okres ten został określony mianem Emergency Period.

Zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19, zakaz eksmisji zaczyna automatycznie obowiązywać za każdym razem, gdy wprowadzane są ograniczenia poruszania się w obrębie 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Tym samym nie możesz zostać eksmitowany, kiedy w Irlandii obowiązują ograniczenia 5 poziomu, oraz 10 dni po ich zniesieniu. Choć w tym czasie wynajmujący może wydać nakaz eksmisji, wystawienie powiadomienia zostaje wstrzymane na czas obowiązywania ograniczeń i 10 dni po ich zniesieniu. Tym samym oznacza to, że termin eksmisji wydłuża się o okres obowiązywania obostrzeń na poziomie 5 oraz dodatkowe 10 dni.

Najemca, któremu nie podano terminu wypowiedzenia, a które nastąpiło przed obowiązywaniem Emergency Period, który nie opuścił mieszkania i pozostaje w nim po rozpoczęciu Emergency Period, może przebywać w lokalu do 10 dni po upływie tego okresu. W tym czasie musi wciąż opłacać czynsz i przestrzegać pozostałych warunków umowy najmu.

Uchwała zabezpieczająca najemcę nie ma zastosowania, jeśli właściciel prosi cię o opuszczenie mieszkania z powodu:

  • aspołecznego zachowania, zakłócającego zamieszkiwanie innym najemcom;

    podejmowania działań, który unieważniłby polisę ubezpieczeniową lokalu;

  • działań, które spowodowałby znaczne szkody w lokalu;

  • korzystania z zakwaterowania w celach komercyjnych lub innych niż mieszkalne.

Jeżeli zawiadomienie o eksmisji związane jest z jednym z powyższych powodów, eksmisja może ona rozpocząć się po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Bezprawne wypowiedzenie najmu

Bezprawne wypowiedzenie najmu, znane również jako bezprawna eksmisja, ma miejsce, kiedy wynajmujący siłą, zastraszaniem lub w inny sposób (np. poprzez odcięcie mediów, wymianę zamków) uniemożliwia najemcy dostęp do wynajmowanego lokalu lub usuwa jego rzeczy z mieszkania.

Przeprowadzanie nielegalnych eksmisji może skutkować przyznaniem najemcy odszkodowania w wysokości do 20000 euro. Jeśli byłeś zastraszany lub nielegalnie eksmitowany, skontaktuj się z Residencial Tenancies Board (RTB). Organizacja RTB pomaga najemcom w przywróceniu miejsca zamieszkania poprzez złożenie pozwu do sądu. W trakcie obowiązywania Emergency Period tego typu pozwy są traktowane przez sądy priorytetowo. Z RTB możesz skontaktować się pośrednictwem czatu na stronie internetowej: www.rtb.ie lub wysyłając e-mail na adres: disputes@rtb.ie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakazu eksmisji, zapoznaj się z wytycznym i często zadawanymi pytaniami dostępnymi pod adresem: https://www.rtb.ie/images/uploads/Comms%20and%20Research/RTA_2020_RTB_FAQs_January_2021_Final.pdf. Jeżeli grozi ci eksmisja, poproś o poradę organizację Threshold (www.threshold.ie).

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie informacji z Citizens Information, RTB, gov.ie.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

„Nasz Głos” 30.09.2022 (759)

O nas/About Us

Zbiórka na leczenie Tomusia