Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Nabory PAF na wystawę o tematyce „ Razem jako Jedno – Moje Doświadczenia Covid – 19” | ng24.ie

Nabory PAF na wystawę o tematyce „ Razem jako Jedno – Moje Doświadczenia Covid – 19”

Polish Arts Festival / Festiwal Sztuki Polskiej (PAF) w Limerick ogłasza nabory na wystawę o tematyce „ Razem jako Jedno – Moje Doświadczenia Covid – 19”. Nabory są otwarte do 22 października 2020 r. do g.17:00. Warunki zgłoszenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.polishartsfestival.ie .

Wystawa Otwarta dostępna jest dla artystów ze wszystkich dziedzin sztuk wizualnych i odbędzie się w prestiżowych wnętrzach The Hunt Museum Café, które znane jest z tradycji prezentowania talentów z całego sektora artystycznego. Wystawa jest zaproszeniem dla początkujących, wschodzących artystów, niedawnych absolwentów, jak i tych którzy mają już swój dorobek artystyczny i demonstrują swój potencjał poprzez jakość swojej pracy oraz ambicję i pragną rzucić wyzwanie i przetestować swoją twórczość w sferze publicznej.

Projekt ma na celu zbudowanie platformy dla artystów do tworzenia i wystawiania dzieł o istotnym znaczeniu we wszystkich formach sztuk wizualnych i mediach; poszerzanie możliwości praktyki i rozwój kariery artysty w wyniku wzięcia udziału w wystawie; zwiększenie ilości odbiorców danego artysty; dotarcie do nowych odbiorców sztuki współczesnej i wspieranie praktyk prowadzonych przez artystów. Polish Arts Festival /Festiwal Sztuki Polskiej służy jako inkubator wczesnych karier i wsparcie praktyki artystów na kluczowych etapach ich twórczości/kariery. Wystawa ukazuje wartość – i bardzo realną potrzebę – dostępnej przestrzeni galeryjnej dla artystów, którzy mogliby wziąć udział w krótkiej wystawie, z naciskiem na wschodzących i niedostatecznie reprezentowanych polskich artystów.

Model ten jest alternatywą dla normalnego modelu instytucjonalno-komercyjnego, w którym proces wizyty studyjnej na wystawie może trwać kilka lat. W związku z tym wschodzący artyści prowadzący produktywne praktyki studyjne mogą mieć trudności z zapewnieniem sobie wystaw indywidualnych w uznanych miejscach i z dotarciem do nowych odbiorców, zarówno profesjonalnych, jak i publicznych. Projekt odzwierciedla to, co obecnie tworzą artyści, biorąc pod uwagę rzeczywistość Pandemii Covid-19 i zachęca do eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Wystawa zainicjowana jest przez artystów i stawiła artystę i jego pomysły w centrum projektu.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.polishartsfestival.ie

Nabór Otwarty na Wystawę
“Razem jako Jedno – Moje Doświadczenia Covid – 19”
Together as One – My Covid-19 Experience”

Warunki Wystawy

Zgłoszenia artystów z dziedzin wizualnych są obecnie przyjmowane w drodze otwartego naboru na dwutygodniową wystawę, która odbędzie się od 26 listopada do 13 grudnia 2020 r. w The Hunt Museum i online. Pod uwagę będą brane projekty indywidualne, dwuosobowe i współpraca projektowa.

Przyjmujemy projekty / prace, które są zakończone / bliskie ukończenia lub prace w toku z jasno wyrażonymi końcowymi założeniami, we wszystkich współczesnych formach sztuki wizualnej. Tematem wystawy jest „Razem jako Jedno – Moje Doświadczenie Covid-19”. Artyści proszeni są o zawarcie w swoich propozycjach historii związanej z pracą, którą wykonali w ramach ww tematu (maksymalnie 1 strona).

Zgłoszenia są bezpłatne, a warunki uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy są dostępne na naszej stronie internetowej (www.polishartsfestival.ie). Termin zgłoszeń upływa w czwartek 22 października 2020 r. o godzinie 17:00.

 

Co otrzymuje artysta

Opłacenie kosztów wynajmu galerii, transport prac, nadzorowanie prac w trakcie wystawy, materiały marketingowe, reklama i promocja w mediach społecznościowych.

 

Jak złożyć wniosek

Chętni artyści powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres polishartsfestival@gmail.com z dokładnym tematem: „Razem jako jeden – Formularz zgłoszeniowy na wystawę My Covid-19 Experience”, a w nim następujące załączniki:

W przypadku zgłoszenia indywidualnego: 1 x dokument Word i PDF zawierający: maksymalnie 1 stronę tekstu przedstawiającego propozycję, w tym historię pracy; krótka biografia (maksymalnie 250 słów); maksymalnie 3 zdjęcia; maksymalnie 1 link do pracy video / audio; CV zawierające wszystkie najnowsze / nadchodzące projekty/przedsięwzięcia/prace. Wszystkie załączniki muszą być w języku angielskim i polskim.

W przypadku zgłoszenia 2 osób lub współpracy projektowej: 1 x dokument Word i PDF zawierający: maksymalnie 1 stronę tekstu przedstawiającego propozycję, w tym historię pracy; krótka biografia każdego uczestnika (maksymalnie 250 słów każda); maksymalnie 6 zdjęcia; maksymalnie 2 linki do pracy video / audio; CV zawierające wszystkie najnowsze / nadchodzące projekty/przedsięwzięcia/prace. Wszystkie załączniki muszą być w języku angielskim i polskim.

 

Więcej informacji o wystawie otwartej

Projekt ma na celu zbudowanie platformy dla artystów do tworzenia i wystawiania dzieł o istotnym znaczeniu we wszystkich formach sztuk wizualnych i mediach; poszerzanie możliwości praktyki i rozwój kariery artysty w wyniku wzięcia udziału w wystawie; zwiększenie ilości odbiorców danego artysty; dotarcie do nowych odbiorców sztuki współczesnej i wspieranie praktyk prowadzonych przez artystów.

Polish Arts Festival / Festiwal Sztuki Polskiej służy jako inkubator wczesnych karier i wsparcie praktyki artystów na kluczowych etapach ich twórczości/kariery. Wystawa ukazuje wartość – i bardzo realną potrzebę – dostępnej przestrzeni galeryjnej dla artystów, którzy mogliby wziąć udział w krótkiej wystawie, z naciskiem na wschodzących i niedostatecznie reprezentowanych polskich artystów. Model ten jest alternatywą dla normalnego modelu instytucjonalno-komercyjnego, w którym proces wizyty studyjnej na wystawie może trwać kilka lat. W związku z tym wschodzący artyści prowadzący produktywne praktyki studyjne mogą mieć trudności z zapewnieniem sobie wystaw indywidualnych w uznanych miejscach i z dotarciem do nowych odbiorców, zarówno profesjonalnych, jak i publicznych. Projekt odzwierciedla to, co obecnie tworzą artyści, biorąc pod uwagę rzeczywistość Pandemii Covid-19 i zachęca do eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Wystawa zainicjowana jest przez artystów i stawiła artystę i jego pomysły w centrum projektu.

Uwaga: prace zostaną wyłonione w drodze konkursu otwartego i zostaną wybrane przez Komitet Festiwalu Sztuki Polskiej / Polish Arts Festival. Artyści, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostaną powiadomieni o tym mailowo i zostaną zaproszeni do wystawienia swoich prac. Wystawa odbędzie się w dniach 26 listopada – 13 grudnia 2020 r. w The Hunt Museum, Limerick. Wybrani kandydaci są zobowiązani dostarczyć prace do The Hunt Museum, Ruthland Street, Limerick do nieprzekraczalnego terminu 22.10.2020 (PAF pokrywa koszty przesyłki). Wystawa będzie otwarta 26 listopada 2020 w The Hunt Museum. Decyzja Komisji PAF jest ostateczna w zakresie zgłoszeń. Ze względu na liczbę zgłoszeń PAF może nie być w stanie udzielić informacji zwrotnej w przypadku nie dostania się na wystawę. Ze względu na samodzielny charakter projektu, wystawa jest skierowana przede wszystkim do artystów, którzy są polskiego pochodzenia lub mają polskie zainteresowania/ zaplecze, które należy zaznaczyć w aplikacji.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.