Nasza Gazeta w Irlandii Lepsza ochrona dla ofiar mowy nienawiści - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Lepsza ochrona dla ofiar mowy nienawiści

Nowe prawo, które ukróci bezmyślne komentarze, może wejść w życie do końca roku

Minister sprawiedliwości Helen McEntee zapowiedziała, że jeszcze w tym roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące zwalczania przestępstw powszechnie nazwanych „mową nienawiści”. Prace nad projektem nowej ustawy trwały od 2019 r. i jest szansa na rychły finał.

W niedawnym wywiadzie dla RTE minister McEntee potwierdziła, że otrzymała ponadpartyjne poparcie dla nowego ustawodawstwa, które ma zapewnić ramy prawne i ułatwić uzyskiwanie wyroków skazujących. Celem wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie jest zapewnienie, że tzw. przestępstwa z nienawiści będą podlegały zaostrzonej karze. Będą to przestępstwa, w których motywacją było uprzedzenie wobec osoby ze względu na jej „cechę chronioną”. Za takie uznano w ustawie rasę, kolor skóry, narodowość, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, orientację seksualną, płeć, tożsamość oraz niepełnosprawność.

Ustawa o podżeganiu do nienawiści i przestępstwach z nienawiści uchyli i zastąpi przepisy dotyczące mowy nienawiści zawarte w ustawie o zakazie nawoływania do nienawiści z 1989 r. Ustawa wzmocni prawo dotyczące podżegania do nienawiści, proponując jaśniejsze i prostsze określenia przestępstwa podżegania do nienawiści niż te w obowiązującym prawodawstwie.

Nowe określenia przestępstw obejmą nawoływanie do nienawiści wobec osoby lub osób związanych z cechą chronioną, a także publikowanie i rozpowszechnianie materiałów nawołujących do nienawiści. Przepisy obejmowałyby wszystkie formy mediów, w tym internet i platformy mediów społecznościowych. Firmy hostingowe miałyby obowiązek usunięcia wszelkich obraźliwych treści opublikowanych w internecie. Ustawodawstwo zawierać jednak będzie jednocześnie zabezpieczenia i ochronę wolności wypowiedzi, takie jak ochrona rozsądnego i rzeczywistego wkładu w dyskurs literacki, artystyczny, polityczny, naukowy lub akademicki oraz rzetelne i dokładne analizy.

Każde skazanie za przestępstwo jasno wskazywałoby, że przestępstwo było motywowane nienawiścią lub było przestępstwem z nienawiści. W ustaleniu intencji sprawcy pomoże demonstrowana nienawiść lub uprzedzenie do ofiary z grupy posiadaczy cech chronionych.

Nowe przepisy ustanowią próg dla podżegania do nienawiści – zamiar lub lekkomyślność. Oznacza to, że osoba, która popełniałaby przestępstwo z nienawiści musiałaby albo świadomie rozpocząć podżeganie do nienawiści, albo przynajmniej zastanowić się, czy to, co robi, wywoła nienawiść i będzie miało znamiona przestępstwa.

Krystyna Zielińska

Rasizm silny jak nigdy dotąd


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

O nas/About Us