Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Leczenie i opłaty za leki w ramach Karty Medycznej – zmiany od listopada 2020 | ng24.ie

Leczenie i opłaty za leki w ramach Karty Medycznej – zmiany od listopada 2020


 

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Irlandii i otrzymania Karty Medycznej, uprawniającej m.in. do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, opiera się na dwóch czynnikach:

  • potwierdzeniu stałego zamieszkiwania w Irlandii,

  • posiadania odpowiednio niskiego dochodu przypadającego na wnioskodawcę lub rodzinę.

Dostęp do świadczeń nie jest zależny od płacenia podatków, nie jest też związany z wynagrodzeniem oraz wysokością składek ubezpieczenia społecznego (PRSI).

Każda osoba, bez względu na narodowość, zamieszkała na stałe w Irlandii i posiadająca status rezydenta ma prawo do otrzymywania świadczeń zdrowotnych. Jesteś uważany za rezydenta, jeśli mieszkasz w Irlandii przez co najmniej rok i zamierzasz tu mieszkać przez co najmniej kolejny rok.

Istnieją dwa rodzaje uprawnień do leczenia dla osób będących rezydentami:

  • bezpłatne leczenie gwarantowane osobom o niskich dochodach bądź przewlekle chorym, które powinny ubiegać się o Kartę Medyczną (Medical Card);

  • ograniczone uprawnienia dotyczące bezpłatnego leczenia dla osób, które nie mają przyznanej Karty Medycznej.

Osoby, które nie spełniają wymogów otrzymania Karty Medycznej, muszą każdorazowo
płacić za wizyty lekarskie i specjalistyczne (od 50 euro za wizytę). Mają one prawo do korzystania z bezpłatnych usług w szpitalach publicznych, ale mogą być zobowiązane do pokrywania kosztów szpitalnych i ambulatoryjnych. Mają również prawo do otrzymywania dotowanych leków na receptę oraz usług w zakresie opieki położniczej i porodowej. Osoby cierpiące na określone schorzenia mogą otrzymywać bezpłatne leki oraz sprzęt medyczny do leczenia tych schorzeń i korzystać z programu Long Term Illness Scheme.

Nawet jeśli jesteś posiadaczem Karty Medycznej musisz płacić za każdy lek przepisany na receptę. Od 1 listopada 2020 roku opłata za lek w ramach Karty Medycznej została obniżona z 2 euro do 1,50 euro za opakowanie – w ciągu miesiąca można skorzystać z kwoty maksymalnie 15 euro miesięcznie na osobę lub rodzinę. Dla osób w wieku powyżej 70 lat opłata wynosi obecnie 1 euro za przepisany lek – w ich przypadku wspomniana kwota wynosi 10 euro miesięcznie. Apteka odnotowuje każdą tego typu płatność i upewnia się, że nie przekraczasz obowiązującego limitu miesięcznego.

Najlepszym rozwiązaniem jest kupowanie leków w tej samej aptece, raz na miesiąc w ramach tzw. zaświadczenia rodzinnego (family certificate) – wypełnione i wydrukowane zaświadczenie należy wówczas przekazać farmaceucie. Ma on wówczas dostęp do listy wszystkich członków twojej rodziny, a apteka nie pobiera opłat powyżej miesięcznego limitu.

W niektórych przypadkach członkowie rodziny mogą nie mieć takiego samego numeru Karty Medycznej, w sytuacjach, w których np. rodzina korzysta z pomocy więcej niż jednego lekarza. Jeżeli chcecie korzystać z ulgi, ważne jest, by wszyscy członkowie rodziny byli „zgrupowani” – aby każda uiszczona przez was opłata za lek na receptę była częścią kwoty dostępnej w ramach limitu. Na tej stronie możesz upewnić się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny należą do twojej grupy.

W sytuacji, kiedy decydujesz się korzystać z usług różnych aptek w tym samym miesiącu lub kiedy członkowie twojej rodziny mogą nie zostać uwzględnieni w „grupie rodzinnej”, koszt kupowanych przez ciebie leków może być wyższy niż w ramach maksymalnej kwoty. W takim wypadku Health Service Executive (HSE) zwróci poniesione przez ciebie koszty – nie musisz się o to ubiegać. Odbywa się to na podstawie informacji otrzymywanych z aptek. Zwroty pieniędzy wydawane są co 6 miesięcy.

Jeśli nie masz dostępu do internetu, możesz poprosić pracowników lokalnego biuro HSE o pomoc w założeniu „grupy rodzinnej”, zadzwonić pod numer 1890 252 919 lub poprosić o pomoc lokalnego farmaceutę.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów HSE i Citizens Information. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku: „Mieszkam w Irlandii”. Poradnik dostępny jest w polskich sklepach oraz w naszej księgarni online: www.shop.wizardmedia.ie.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.