Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Kwalifikowane Dziecko i płatności socjalne | ng24.ie

Kwalifikowane Dziecko i płatności socjalne

Zasiłek socjalny składa się z tygodniowej kwoty dla wnioskującego o płatność, zwanej stawką osobistą. Możesz również otrzymać dodatkową kwotę na swoje dziecko lub dzieci, zwaną podwyżką na Kwalifikowane Dziecko (Increase for a Qualified Child – IQC). Jeśli masz na utrzymaniu osobę dorosłą, możesz otrzymać podwyżkę dla Kwalifikowanej Osoby Dorosłej.

Kwalifikowane Dziecko (Qualified Child – QC) z definicji – jest to dziecko będące na twoim utrzymaniu, posiadające miejsce stałego pobytu w Irlandii (lub czasowo uczące się poza granicami kraju), będące w wieku do 22 lat, uczące się w pełnym wymiarze godzin.

Otrzymasz pełną stawkę na każde Kwalifikowane Dziecko , jeśli pobierasz Jobseeker’s Benefit, Occupational Injury Benefit, Disablement Benefit i Incapacity Supplement lub Invalidity Pension, a twój współmałżonek, partner życiowy lub konkubent zarabia od 100 do 310 euro tygodniowo. Nie dotyczy to Jobseeker’s Allowance lub Disability Allowance.

Otrzymasz połowę stawki na każde Kwalifikowane Dziecko, jeśli przyznano ci zasiłek Jobseeker’s Benefit, Illness Benefit, Occupational Injury Benefit i Disablement Benefit (Incapacity Supplement) lub Invalidity Pension, a twój współmałżonek, partner cywilny lub konkubent zarabia od 310,01 do 400,00 euro tygodniowo, Nie dotyczy to zasiłków Jobseeker’s Allowance i Disability Allowance.

Jeśli otrzymujesz Jobseeker’s Benefit, Illness Benefit, Health i Safety Benefit lub Disablement Benefit (Incapacity Supplement), Invalidity Pension lub Carer’s Benefit, a współmałżonek, partner lub konkubent zarabia więcej niż 400 euro tygodniowo nie otrzymasz płatności na żadne Kwalifikowane Dziecko. Nie dotyczy to zasiłków Jobseeker’s Allowance i Disability Allowance.

Jeśli twoje dziecko ukończy 18 lat, możesz nadal otrzymywać dodatek dla QC przez trzy miesiące po zakończeniu przez nie nauki na drugim poziomie lub zdaniu matury. Jeśli jednak twoje dziecko otrzymuje własny zasiłek z opieki społecznej, nie otrzymasz na nie świadczenia.

Jeśli twoje dziecko jest między 18 a 22 rokiem i uczy się dalej w trybie stacjonarnym, jeżeli spełniasz pozostałe kryteria, możesz otrzymać dodatek dla QC do końca roku akademickiego, w którym dziecko ukończy 22 lata.

W przypadku, kiedy Kwalifikowane Dziecko nie mieszka z tobą:

  • jeśli płacisz alimenty na dziecko, które nie mieszka z tobą, możesz ubiegać się o dodatek na Kwalifikowane Dziecko w ramach płatności dla osób poszukujących pracy. Zwykle rodzic może tylko złożyć o to wniosek, jeśli dziecko mieszka z nimi co najmniej pół tygodnia. Jednak nawet, jeżeli dziecko nie mieszka z tobą, możesz ubiegać się o dodatek, jeśli: drugi rodzic NIE otrzymuje świadczenia z opieki społecznej, w tym: Working Family Payment (WFP) lub Back to Work Family Dividend (BTWFD);

  • możesz złożyć wniosek, jeśli płacisz co najmniej 30 euro alimentów tygodniowo na dziecko lub zapewniasz równoważną kwota wsparcia. Warunek ten dotyczy również Disability Allowance, Supplementary Welfare Allowance i innych świadczeń.

W przypadku płatności dla osób samotnie wychowujących dzieci otrzymujących One-Parent Family Payment (OFP) – granica wieku Kwalifikowanego Dziecka wynosi 7 lat. Oznacza to, że wnioskujący o OFP musi mieć co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat.

Od stycznia 2022 r. pełna tygodniowa stawka na Kwalifikowane Dziecko będzie wynosić 40 euro dla dzieci poniżej 12 roku życia i 48 euro dla dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i Irish National Organisation of the Unemployed.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.