Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Komisja Europejska wzywa Irlandię do walki z wyjątkowo silnym narkotykiem - ng24.ieng24.ie

Komisja Europejska wzywa Irlandię do walki z wyjątkowo silnym narkotykiem

UE domaga się zakazu opiatów

Władze Irlandii muszą się tłumaczyć. Komisja Europejska żąda wyjaśnień, dlaczego mimo zaleceń sprzed dwóch lat Zielona Wyspa nie zakazała jeszcze sprzedaży wyjątkowo silnego syntetycznego narkotyku opioidowego. Ma on być 500 razy silniejszy niż morfina i powinien zostać zakazany przez państwa UE do czerwca 2021 r.

W ostatnich latach lekarze i eksperci ds. zdrowia publicznego coraz częściej alarmują o zbyt łatwym dostępie do izotonitazenu, opioidowego leku przeciwbólowego, który nie jest dopuszczony do użytku medycznego. Narkotyk, znany pod slangowymi nazwami „toni” lub „iso”, wkradł się jednak do Europy Zachodniej, w tym do Irlandii. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMDDA) w 2019 r. potwierdziło jego dostępność na irlandzkim rynku. W zeszłym roku stwierdziło, że chociaż jego rozpowszechnienie wśród dorosłych Europejczyków jest obecnie niskie, to stosowanie syntetycznych opioidów systematycznie rośnie.

Obawy są zasadne. Zdaniem toksykologów działanie izotonitazenu jest podobne do morfiny i fentanylu, powoduje relaksację, euforię i depresję oddechową. Jak podał „The Irish Examiner”, dane o skutkach jego zażywania są ograniczone, jednak zw Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie zaobserwowano zgony związane z groźnym narkotykiem.

Komisja Europejska w 2020 r. dała czas państwom członkowskim na wdrożenie dyrektywy UE zakazującej stosowania izotonitazenu do czerwca 2021 r. Irlandia wciąż tego nie zrobiła. KE wysłała więc do rządu oficjalne zawiadomienie z wezwaniem do usunięcia uchybienia, odpowiedź była niezadowalająca, więc w kwietniu do Irlandii trafiła tzw. uzasadniona opinia, czyli formalny wniosek o dostosowanie się do prawa UE. W razie dalszego niespełniania wymagań i braku oczekiwanej reakcji Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Większość spraw spornych jest zwykle załatwiana przed skierowaniem do ETS. Jeśli problem już do niego trafi, Trybunał może nakazać podjęcie działań. Jeśli mimo to państwo członkowskie tego nie zrobi, uznane to będzie za naruszenie prawa UE. Wówczas KE może wnieść do ETS o nałożenie na kraj kar finansowych.

Irlandia podjęła działania w celu dostosowania przepisów do wymogów. Brytyjski Sky News poinformował, że minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii zwrócił się do Rady Doradczej ds. Nadużywania Narkotyków (ACMD) o poradę w sprawie odpowiedniej klasyfikacji izotonitazenu zgodnie z brytyjską ustawą z 1971 r. o nadużywaniu narkotyków. W Wielkiej Brytanii izotonitazen jest obecnie objęty ustawą o substancjach psychoaktywnych z 2016 r., co oznacza, że jego dostarczanie jest nielegalne, ale samo posiadanie już nie.

Krystyna Zielińska


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

„Nasz Głos” 30.09.2022 (759)

O nas/About Us

Zbiórka na leczenie Tomusia