Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: prawo | ng24.ie

Poradnik: prawo

Język polski na irlandzkiej maturze

To efekt rządowej strategii nauczania języków obcych w Irlandii na lata 2017–2026. Od tego roku język polski staje się przedmiotem maturalnym na egzaminie maturalnym w Irlandii. Język polski został oficjalnie wprowadzony do programu nauczania jako jeden z czterech nowych języków obcych i pierwsi uczniowie będą mogli przystąpi do matury z nowego języka obcego w 2022 r. Uczniowie mogą zdawać egzamin na dwóch poziomach: rozszerzonym lub podstawowym, a stopień trudności wymagań nowego programu nauczania dla języka polskiego jest zbliżony do wymagań względem innych języków obcych nauczanych w szkołach. Egzamin będzie się składać z trzech części. Pierwszą będzie egzamin ustny, trwający ok. 15 minut, który będzie miał formę rozmowy. Maturzystom będą zadawane pytania na trzy ustalone na 2022 r. tematy, opublikowane na stronie internetowej State Examinations Commission (SEC). Będą musieli omówić również próbki tekstów z ich portfolio językowego. Dodatkowo egzamin będzie obejmować sprawdzenie umiejętności słuchania oraz pisania, ale w ramach testu wielokrotnego … Czytaj dalej

Nowy program rządowy „Irlandia bez tytoniu 2022” w przygotowaniu

Dalsze ograniczenia w sprzedaży papierosów na horyzoncie Od połowy lat 90. palenie papierosów wśród młodych Irlandczyków stawało się stopniowo mniej popularne, ale ta tendencja uległa zmianie w ostatnich latach. Wskaźniki palenia papierosów wśród nastolatków ponownie rosną. HSE szykuje kolejny plan walki z tytoniem, który zostanie zawarty w programie „Irlandia bez Tytoniu 2022”. Szacunki lekarzy są bezlitosne – co trzecia młoda osoba, która zacznie palić, umrze z powodu choroby związanej z paleniem. Według HSE każdego tygodnia w Irlandii umiera 100 osób, a 1000 osób jest hospitalizowanych z powodu używania tytoniu. Każdego roku przyjmuje się też do szpitala ponad 33 tys. pacjentów z powodu chorób związanych z paleniem papierosów. Całkowity zakaz sprzedaży tytoniu i gwałtowne zmniejszenie liczby punktów sprzedaży, w których będzie można sprzedawać produkty tytoniowe, to dwie strategie rządowe rozważane w celu wyeliminowania palenia papierosów w Irlandii. Wyroby tytoniowe definiuje się jako wszystko, co zawiera tytoń do inhalacji, choć nie obejmuje … Czytaj dalej

Niebezpieczne praktyki i procedury w pracy*

  Niebezpieczne praktyki i procedury powinny być stosowane wyłącznie w środowisku kontrolowanym, z zachowaniem przez pracodawcę środków i zasad bezpieczeństwa, aby pracodawca mógł mieć pewność, że są one przestrzegane przez pracowników. Podczas wykonywania powierzonych zadań, bezpieczeństwo i higiena pracy powinny stanowić priorytet numer jeden, gdyż ich zignorowanie może doprowadzić do wypadku i odniesienia urazu.   Obowiązki pracodawcy Pracodawca ma obowiązek podjąć określone kroki, aby zminimalizować ryzyko zagrożeń prowadzących do wypadków i urazów swoich podwładnych. Przewiduje to Ustawa o BHP z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005), która określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Jeżeli pracodawca działał w sposób niedbały, co poskutkowało wypadkiem i odniesieniem urazu, istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.   Ocena ryzyka Od pracodawcy oczekuje się, aby przeprowadzał ocenę ryzyka, identyfikował zagrożenia i je eliminował. Wskazane jest, by takie kontrole odbywały się regularnie i w rezultacie prowadziły do wyznaczania … Czytaj dalej

Niepożądane działanie leków

Zgłoś objawy do irlandzkiej bazy danych i sprawdź europejskie statystyki Agencja Regulacji Produktów Zdrowotnych (HPRA) prowadzi w Irlandii krajowy rejestr zgłoszeń niepożądanych reakcji po przyjęciu leku, szczepionki lub lekarstwa wydanego na receptę. Dowiedź się, jak korzystać z bazy danych. Zgłaszanie niepożądanych reakcji nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak uważasz, że ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczył objawów, które powodują lekkie lub poważne pogorszenie samopoczucia, to możesz zgłosić taki przypadek za pośrednictwem strony internetowej HRPA pod następującym linkiem: . Formularz dostępny jest w języku angielskim oraz irlandzkim. Na stronie internetowej należy podać imię i nazwisko oraz adres, a następnie dodatkowe informacje dotyczące leku lub szczepionki, które twoim zdaniem mogły spowodować niepożądane działanie. Można również przesłać związane z tym zdjęcia i inną dokumentację, chociaż nie jest to wymagane. Zgłoszenia może dokonać osoba, u której wystąpiło działanie niepożądane, jej opiekunowie lub pracownicy służby zdrowia. Ważne jest, aby zostało ono udokumentowane, bo w przeciwnym razie … Czytaj dalej

Civil Partnership – związek partnerski

Civil Partnership zasadniczo odnosi się tylko do związków osób tej samej płci, które zareje-strowały swój związek w irlandzkim urzędzie stanu cywilnego (Registry Office) przed listopadem 2015 roku. Po wejściu w życie ustawy o Marriage Act 2015 16 listopada 2015 roku, nie można już zarejestrować związku partnerskiego w Irlandii.   A od 16 maja 2016 roku Civil Partnership zarejestrowane za granicą również nie są uznawane. Zarejestrowane pary mogą ubiegać się albo o zawarcie małżeństwa, albo dalej pozostać w obecnym związku, który na gruncie prawnym jest wciąż respektowany. Jeśli zdecydujesz się zawrzeć związek małżeński, twój związek partnerski zostaje automatycznie rozwiązany. Ustawowy program rejestracji związków partnerskich dla par osób tej samej płci został wprowadzony w styczniu 2011 roku na mocy ustawy Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010. Ustawa określiła wzajemne prawa i obowiązki partnerów cywilnych. Są one zasadniczo takie same jak w przypadku par małżeńskich. Partnerzy cywilni są … Czytaj dalej

Credited PRSI Contributions – kredytowane składki ubezpieczenia społecznego

  Kredytowane składki PRSI (Credited PRSI Contributions) przysługują kwalifikowanym osobom, które wcześniej płaciły składki w jednej z klas: A, B, C, D, E, H lub P i obecnie nie mogą ich opłacać z powodu np. utraty pracy, choroby lub niepełnosprawności. Składki kredytowane przysługują osobom, które: musiały zrezygnować z pracy z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi poniżej 12 roku życia bądź opiekować się osobą wymagającą stałej opieki i zarejestrowały się w Homemaker’s Scheme. Mogą one ubiegać się o kwalifikowanie tego okresu do emerytury, pod warunkiem, że wcześniej płacone składki pokrywały świadczenie State Pension (Contributory) oraz w ciągu roku od chwili ustania zatrudnienia wnioskodawca wziął udział w Homemaker’s Scheme i złożył wniosek o Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit. odeszły z pracy bądź zachorowały i biorą udział w programie Back to Education Allowance Scheme (BTEA) lub są niezdolne do pracy z powodu choroby, urazu bądź niepełnosprawności i otrzymują Illness Benefit, Invalidity Pension … Czytaj dalej

Uraz szyi i pleców*

Urazy pleców i szyi mogą wystąpić z różnych powodów i przybierać formy od łagodnej do ciężkiej. Można je odnieść w domu, w pracy lub w miejscu publicznym. Urazy szyi lub pleców mogą spowodować uszkodzenie tkanek miękkich i mięśni, które wymagają leczenia i rehabilitacji.   Najczęstsze typy roszczeń dotyczących urazu pleców i szyi W przypadku doznania urazu pleców lub szyi należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nieleczony uraz może pogorszyć stan zdrowia i spowodować dalsze komplikacje. Jeśli uszczerbek na zdrowiu powstał z winy osoby trzeciej, może ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności.   Urazy pleców   Wypadnięcie dysku Wypadnięcie dysku z reguły dotyczy dolnej części pleców i spowodowane jest nadmiernym zginaniem kręgosłupa i podnoszeniem ciężarów. Uraz ten objawia się nagłym i ostrym bólem. Może się też pogorszyć w sytuacjach takich jak siedzenie czy kaszel.   Dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego Uraz ten objawia się silnym bólem z tyłu miednicy. Innymi symptomami mogą być też … Czytaj dalej

Proces roszczenia powypadkowego*

Wniesienie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu* odniesionego podczas wypadku, do którego doszło nie z Twojej winy to nic przyjemnego. Poruszanie się w świecie terminów prawniczych związanych z odszkodowaniami może przyprawić o ból głowy. Na szczęście z pomocą prawnika ten proces jest o wiele mniej bolesny, a Ty możesz skupić się na swoim zdrowiu.   1 – Sprawdź, czy masz podstawy, by wnieść roszczenie Pierwszym krokiem w procesie roszczenia jest ustalenie, czy istnieją podstawy ku temu, aby wystąpić o odszkodowanie. Warto skontaktować się z prawnikiem ds. szkód osobowych, który posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne, aby wskazać, czy sprawa ma szanse powodzenia.   2 – Komisja ds. Szkód Osobowych (PIAB) Po ustaleniu, że istnieje podstawa prawna roszczenia, w prawie wszystkich przypadkach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, następnym krokiem jest złożenie wniosku do PIAB w celu oceny odszkodowania.   3 – Rozważenie oceny PIAB Komisja … Czytaj dalej

Prawo będzie jeszcze bardziej surowe dla osób skazanych na dożywocie

  O zwolnienie będą mogli ubiegać się dopiero po kilkunastu latach Osoby, które trafiły za kratki za najcięższe przestępstwa, będą musiały poczekać jeszcze dłużej na możliwość ubiegania się o wcześniejsze wyjście z więzienia. Irlandzcy ustawodawcy wydłużyli okres obowiązkowej odsiadki do kilkunastu lat. Teoretycznie kara dożywotniego pozbawienia wolności oznacza, że skazany na nią przestępca ma spędzić w zamknięciu całe życie. W praktyce wiele krajów pozwala jednak na ubieganie się o przedterminowe zwolnienie po wyznaczonym okresie. Jednym z nich jest Irlandia. Przez wiele lat irlandzki kodeks karny przewidywał możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po minimum 7 latach odsiedzenia dożywotniej kary. Dopiero wówczas skazaniec mógł rozpocząć długą i krętą drogę wychodzenia zza krat. Wspomniany okres został jednak wydłużony. Jak donosi „Newstalk.com”, zgodnie z najnowszą reformą prawa karnego irlandzcy więźniowie skazani na dożywocie chcący ubiegać się o wyjście z więzienia będą musieli odsiedzieć przynajmniej 12 lat. Wraz ze zmianą przepisów minister sprawiedliwości nie … Czytaj dalej

Zaświadczenia o niekaralności (Police Certificate i Garda Vetting)

  Police Certificate to dokument powszechnie używany przez rezydentów Irlandii, którzy chcą podjąć pracę bądź edukację za granicą bądź pracę w niektórych zawodach w Irlandii. Jest ono wymagane przez niektóre państwa i zawiera informacje dotyczące twojej przeszłości w Irlandii. Zaświadczenie policyjne wydawane jest przez Gardę. Zaświadczenie policyjne zwykle jest ważne przez rok. Garda wystawia je tylko wtedy, kiedy jest ono wymagane przez stronę trzecią. Dotyczy to m.in. następujących sytuacji: • złożenie wniosku do zagranicznego organu konsularnego; • ubieganie się o wizę zagraniczną; • założenie firmy w innym państwie UE.   Jak złożyć wniosek Wnioski o zaświadczenia policyjne nie są rozpatrywane na lokalnym posterunku policji – są one wysyłane do nadinspektora okręgu, w którym mieszkasz lub mieszkałeś. Jeżeli złożysz wniosek na lokalnym posterunku policji w celu przekazania go do nadinspektora danego okręgu, powinieneś zanotować nazwisko lub numer identyfikacyjny przyjmującego go funkcjonariusza Gardy. Twoja aplikacja powinna zawierać: • wypełniony formularz wniosku o … Czytaj dalej