Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: praca - ng24.ie - Page 2ng24.ie | Strona 2

Poradnik: praca

Work Placement Experience Programme

  W lipcu tego roku został wprowadzony nowy program dla osób wchodzących bądź potrzebujących wrócić na rynek pracy – Work Placement Experience Programme (WPEP). Umożliwia on zdobycie doświadczenia zawodowego osobom, które nigdy nie pracowały bądź ją utraciły. Celem programu jest również umożliwienie przekwalifikowania się i zdobycia doświadczenia w nowej roli w ramach stażu. Udział w programie jest dobrowolny – jeśli nie chcesz w nim uczestniczyć lub z niego zrezygnujesz, nie zostaną nałożone żadne kary finansowe. WPEP trwa 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia stażu. Będziesz uprawniony do odbycia łącznie 2 staży, przez maksymalny okres 12 miesięcy (52 tygodnie). Staże muszą odbywać się w różnych firmach, z 4-tygodniową przerwą między jednym a drugim stażem. W ramach programu będziesz pracować 30 godzin tygodniowo przez 4 lub 5 dni w tygodniu. 30 godzin obejmuje czas spędzony na szkoleniu. Podczas obywania stażu WPEP możesz pracować w innej firmie w niepełnym wymiarze godzin, o ile nie … Czytaj dalej

Pomożemy Ci w roszczeniu po wypadku w pracy

  Uraz odniesiony w pracy może wpłynąć na stan Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także na sytuację finansową. Możliwe, że masz prawo wnosić roszczenie o zadośćuczynienie.   Wypadki w pracy i urazy zawodowe* Wypadek przy pracy nazywany jest też wypadkiem zawodowym lub urazem doznanym w trakcie wykonywania pracy. Do wypadku może dojść w różnych okolicznościach i miejscach: w biurze, na terenie budowy, w magazynie lub w innych miejscach, w których pracownik przebywa w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Niezależnie od rodzaju odniesionego urazu, należy ustalić, czy środowisko pracy było nieodpowiednio przystosowane i niebezpieczne. Nawet w przypadku błędu ludzkiego ustalenie szczegółów zdarzeń, które doprowadziły do wypadku, jest niezwykle istotne w procesie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy. Najczęstsze roszczenia z tytułu wypadków: • wypadek na budowie; • wypadek w magazynie; • wypadek pracownika agencyjnego; • wypadek w zakładzie mięsnym; • wypadek sprzedawcy w punkcie detalicznym; • wypadek związany z obsługą ręczną; … Czytaj dalej

Zaświadczenia o niekaralności (Police Certificate i Garda Vetting)

  Police Certificate to dokument powszechnie używany przez rezydentów Irlandii, którzy chcą podjąć pracę bądź edukację za granicą bądź pracę w niektórych zawodach w Irlandii. Jest ono wymagane przez niektóre państwa i zawiera informacje dotyczące twojej przeszłości w Irlandii. Zaświadczenie policyjne wydawane jest przez Gardę. Zaświadczenie policyjne zwykle jest ważne przez rok. Garda wystawia je tylko wtedy, kiedy jest ono wymagane przez stronę trzecią. Dotyczy to m.in. następujących sytuacji: • złożenie wniosku do zagranicznego organu konsularnego; • ubieganie się o wizę zagraniczną; • założenie firmy w innym państwie UE.   Jak złożyć wniosek Wnioski o zaświadczenia policyjne nie są rozpatrywane na lokalnym posterunku policji – są one wysyłane do nadinspektora okręgu, w którym mieszkasz lub mieszkałeś. Jeżeli złożysz wniosek na lokalnym posterunku policji w celu przekazania go do nadinspektora danego okręgu, powinieneś zanotować nazwisko lub numer identyfikacyjny przyjmującego go funkcjonariusza Gardy. Twoja aplikacja powinna zawierać: • wypełniony formularz wniosku o … Czytaj dalej

Nadzór w miejscu pracy a praca zdalna

  W czasie pandemii tam, gdzie było to możliwe, pracodawcy umożliwiali pracownikom pracę zdalną. To że pracujesz w domu nie oznacza, że pracodawca nie może kontrolować ciebie oraz twojej pracy. Masz prawo do prywatności w miejscu pracy jednak w sytuacji, kiedy pracujesz z domu twoje prawo do prywatności jest równoważone z prawem twojego pracodawcy do prowadzenia działalności i ochrony firmy. Przed przystąpieniem do pracy oraz pracy na odległość pracodawca powinien przekazać ci informację dotyczącą polityki korzystania ze służbowej i prywatnej poczty elektronicznej i internetu w miejscu pracy i podczas godzin pracy. Dodatkowo może nie zgodzić się z korzystania z mediów społecznościowych w trakcie godzin służbowych. Twój zwierzchnik powinien przestrzegać tych samych zasad dotyczących monitorowania twojej pracy również, kiedy pracujesz zdalnie. Powinieneś zostać wcześniej poinformowany o tym: kto cię monitoruje? co jest monitorowane? w jaki sposób prowadzona i kiedy przeprowadzana jest kontrola? Szef powinien poinformować ciebie również o tym, czy używa … Czytaj dalej

Utrzymanie programów wsparcia w ramach irlandzkiego Narodowego Planu Odbudowy

Pomoc dla bezrobotnych, samozatrudnionych i pracodawców utrzymana co najmniej do grudnia Podczas gdy wiele osób w Irlandii powróciło do pracy w ostatnich miesiącach, fizycznie lub zdalnie, dla wielu innych bezrobocie pozostaje poważnym wyzwaniem. Na szczęście rząd zapowiedział rozszerzenie i stopniową redukcję, rozłożoną w czasie, programów wsparcia finansowego: pracodawców, pracowników i osób, które utraciły pracę.     Program dopłat pracodawcom do wynagrodzeń pracowników (Employment Wage Subsidy Scheme) został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Obecne stawki wypłat zostaną utrzymane w III kwartale (lipiec, sierpień, wrzesień) na dotychczasowym poziomie. Aby z pomocy mogło skorzystać więcej firm, okres oceny przychodu zostanie zmieniony: z obecnego 6-miesięcznego okresu oceny do pełnego 12-miesięcznego. Ponadto w czwartym kwartale rozważona zostanie możliwość dopłaty pracodawcy do wynagrodzeń pracowników. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych w trakcie pandemii (Pandemic Unemployment Payment – PUP) została przedłużona według obowiązujących stawek płatności dla obecnych wnioskodawców do 7 września 2021 r. Program został zamknięty dla nowych … Czytaj dalej

Konto bankowe bez opłat – Basic Bank Account

  Jeżeli chcesz otworzyć konto bankowe, a posiadasz niskie dochody bądź nie spełniasz warunków dotyczących skorzystania z promocji banków oferujących darmowe konta dla osób w określonym wieku bądź wpłacających określoną miesięczną kwotę, możesz otworzyć podstawowe konto bankowe – Basic Bank Account. Do Basic Bank Account dołączona jest karta debetowa. Korzystając z podstawowego konta bankowego możesz także włączyć przelewy stałe bądź zarejestrować się w bankowości internetowej. Nie musisz ponosić opłat z tytułu codziennego korzystania z takiego konta bankowego. Wciąż jednak mogą obowiązywać opłaty za: wymianę karty debetowej, przekazy bankowe, usługi międzynarodowe nieodebrane płatności. Kwestię dotyczące tego typu opłat powinieneś omówić z bankiem przed otwarciem konta. Na koncie podstawowym nie możesz mieć debetu. Nie otrzymasz także książeczki czekowej. Podstawowy rachunek bankowy jest rachunkiem bieżącym, z którego przez co najmniej rok nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje. Aby otworzyć podstawowe konto bankowe musisz: nie posiadać innego rachunku bieżącego w innym banku w … Czytaj dalej

Otagowano |

Nowe zasady dotyczące przyznawania odszkodowań w Irlandii

Mobbing w miejscu pracy – jak się bronić

Mobbing to działania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź zastraszaniu. Może przybrać on wiele różnych form – działania mogą mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i bezpośredni. Ich wspólnym mianownikiem jest naruszanie godności w miejscu pracy. Przykładowe formy mobbingu: wykluczenie społeczne i izolacja; zniewagi słowne i obelgi; nierówne traktowanie względem kolegów i koleżanek na podobnych stanowiskach; umniejszanie opinii; rozpowszechnianie złośliwych plotek lub insynuacji; nękanie, szpiegowanie lub prześladowanie; zastraszanie i agresywne interakcje; przesadne monitorowanie wykonywanej pracy; zatajenie informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania pracy; wielokrotne manipulowanie treścią i celami pracy; obwinianie osoby za rzeczy, na które nie ma ona wpływu; używanie agresywnego bądź obscenicznego języka; Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje katalogu działań mogących zostać uznanych za mobbing. Pracodawca ma obowiązek dbać o wszystkich swoich pracowników, do których zalicza się także przeciwdziałanie mobbingowi. Ma on również obowiązki wynikające z ustawy Health and Safety at Work Act 2005 w zakresie dbania … Czytaj dalej

e-wizyta z ekspertem ZUS

Pracowałeś lub pracujesz w Irlandii i masz pytania dotyczące emerytur i rent międzynarodowych? Umów się na e-wizytę w ZUS. Z roku na rok rośnie liczba osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą. To właśnie dla nich przeznaczona jest e-wizyta w ZUS dotycząca emerytur i rent międzynarodowych. Wizytę można zarezerwować na stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta. Wideorozmowa z ekspertem ZUS umożliwia załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu. E-wizytę wprowadziliśmy od października ubiegłego roku – codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. Teraz poszerzamy usługę o nowe tematy – oprócz spraw dotyczących krajowych emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzenia profilu PUE, nasi pracownicy odpowiedzą na pytania dotyczące wypłaty świadczeń dla tych klientów, którzy choć przez część swojej kariery zawodowej byli ubezpieczeni za granicą. Na e-wizytę możesz umówić się w dni robocze godzinach od 9.00 do 14.00. Aby zarezerwować e-wizytę, należy wybrać temat wideorozmowy np. „Emerytury … Czytaj dalej

Otagowano , |

Zakupy na stronach www z Wielkiej Brytanii po Brexicie

  Z dniem 1 stycznia 2021 roku Brexit stał się faktem – Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską, a obowiązujący okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Robiąc zakupy na stronach internetowych w Wielkiej Brytanii możesz być zobligowany do uiszczenia dodatkowych opłat importowych oraz podatku od towarów i usług (VAT), w zależności od wartości kupowanych produktów i miejsca ich wytworzenia. Nie dotyczy to zakupów od firm mających swoje siedziby w Irlandii Północnej. Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły umowę o handlu i współpracy (Brexit Trade Deal), która obejmuje opłaty celne przy zakupach online z Wielkiej Brytanii. Umowa dotyczy jednak tylko produktów sprowadzanych do Irlandii, które zostały wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że być może będziesz musiał zapłacić cło za niektóre produkty zakupione online w Wielkiej Brytanii i dostarczone do Irlandii. Brexit Trade Deal nie ma wpływu na podatek VAT. Od 1 stycznia 2021 roku możesz być zobowiązany do … Czytaj dalej

„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia