Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: praca | ng24.ie

Poradnik: praca

Wydatki związane z wypadkiem

W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu często pojawia się termin szkody szczególne (special damages). Termin ten oznacza wydatki związane z wypadkiem. W postępowaniu z tytułu roszczenia powypadkowego, oprócz odszkodowania za poniesione ból i cierpienie, będziesz także wnosił o zwrot poniesionych kosztów.   Przykładowe szkody szczególne (special damages) Wydatki medyczne Wszystkie wydatki za lekarzy, szpitale, rentgeny, rezonanse magnetyczne, fizjoterapię, lekarstwa itd. Wydatki na dojazdy Koszty przejazdów związanych z doznanymi urazami, takie jak opłaty za taksówki, parking w czasie badań lekarskich itp. Utrata zarobków Utracony przychód w związku z nieobecnością w pracy wynikającą z wypadku. Jeśli w międzyczasie otrzymywałeś pomoc socjalną, zostanie ona odliczona z dochodzonej sumy i w rezultacie otrzymasz kwotę, którą faktycznie utraciłeś. Jaka jest różnica między szkodami zwyczajnymi a szczególnymi? Szkody zwyczajne, niematerialne (general damages) odnoszą się do bezpośrednich skutków wypadku, które dotknęły osobę występującą z roszczeniem, np. ból fizyczny i cierpienie, natomiast szkody szczególne (special damages) to koszty … Czytaj dalej

Podstawowy dochód dla artystów i ludzi sztuki

  Aplikacje do Programu pilotażowego Basic Income for the Arts (BIA), oferującego podstawowy dochód ludziom sztuki, zostały oficjalnie otwarte 12 kwietnia. Program ma pomóc w zbadaniu, jak otrzymywanie dochodu podstawowego i stabilizacja finansowa wpłynie na twórczość i rozwój artystów i pracowników artystycznych. Program skierowany jest do praktykujących artystów, pracowników twórczych, działających w sektorze kultury i sztuki, których praca twórcza wnosi kluczowy wkład w produkcję, interpretację lub wystawę sztuki, ale też do niedawno przeszkolonych kandydatów na artystów. Jednym z celów programu BIA jest umożliwienie artystom i pracownikom artystycznym skupienia się na produkcji i praktyce artystycznej bez konieczności podejmowania innej pracy, aby się utrzymać. Program ma również wspierać uczestników w rozwijaniu ich pracy artystycznej poprzez zapewnianie dochodów w okresach, kiedy prace i portfolio artysty są dopiero rozwijane. Grupa 2000 kwalifikujących się i wybranych losowo osób z sektora kultury będzie otrzymywać 325 euro tygodniowo przez trzy lata. Projekt został zarekomendowany przez Grupę Zadaniową … Czytaj dalej

Otagowano |

Kiedy pracodawca opóźnia wypłatę pensji

Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia na czas. Jeżeli pracodawca notorycznie wypłaca ci pensje z opóźnieniem, najpierw należy spróbować rozwiązać ten problem za pomocą wewnętrznych procedur. Jeśli to nie zadziała, a pracodawca nadal będzie płacił z opóźnieniem, można złożyć formalną skargę do Workplace Relations Commission (WRC). Rozstrzygnięcie sporu z pracodawcą Należy zacząć od złożenia pisemnej prośby, skierowanej do pracodawcy, by ten zaczął płacić na czas, tak jak jest to zapisane w umowie. Zgodnie z kodeksem Labor Relations Commission pracodawca przed rozpoczęciem zatrudnienia powinien poinformować pracownika o wewnętrznych procedurach funkcjonujących w firmie i dostarczyć mu ich kopię. Jeżeli w miejscu zatrudnienia nie ma takich procedur lub niemożliwe jest rozwiązanie skargi w miejscu pracy, pracownik może stanąć przed koniecznością: wniesienia skargi do Komisji ds. Relacji w Miejscu Pracy (Workplace Relations Customer Services, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, O’Brien Road, Carlow, Ireland); skorzystania z porad na stronie: www.workplacerelations.ie/en/complaints_disputes/making_a_complaint/ skorzystania na przykład z … Czytaj dalej

Otagowano |

TV Licence mimo pandemii trzeba płacić

Ale nie wszyscy muszą go płacić. Zgodnie z prawem irlandzkim wszyscy właściciele odbiorników telewizyjnych muszą opłacać abonament telewizyjny, który kosztuje obecnie 160 euro rocznie. Jeśli masz telewizor lub inny sprzęt zdolny do odbioru sygnału telewizyjnego, wymagana jest opłata abonamentu (TV licence), nawet jeśli odbiornik jest uszkodzony i nie można go naprawić. Mimo że taki obowiązek istnieje, jak zauważa serwis irishmirror.ie, to w dalszym ciągu 13 proc. osób w republice uchyla się od jego płacenia. Prawie dwa razy więcej niż w Wielkiej Brytanii. Pandemia ograniczyła pracę inspektorów telewizyjnych, ale niebawem znowu ruszą, aby sprawdzić, czy opłacasz abonament. Prawo wymaga opłaty tylko jednego abonamentu telewizyjnego na całe gospodarstwo domowe, nawet jeśli w domu znajduje się kilka odbiorników. Jednak niektóre grupy osób zwolnione są z jego płacenia w ramach Household Benefits Package (HBP). Pakiet ten stworzono dla osób starszych, aby pomóc im w opłaceniu rachunków, m.in. za prąd i gaz oraz właśnie abonamentu … Czytaj dalej

Składanie zażalenia na pracę urzędu

Masz prawo do złożenia skargi, jeśli nie jesteś zadowolony z jakości usługi świadczonej przez urzędnika Departamentu Opieki Społecznej. Proces składania skarg nie może odnosić się do rozwiązywania problemów dotyczących złożonego przez ciebie wniosku do Departamentu o rozpatrzenie decyzji lub w ramach procesu odwoławczego odnośnie do stawek płatności, kryteriów kwalifikacji, testu dochodów lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z obsługą petenta. Możesz złożyć skargę bezpośrednio do kierownika twojego lokalnego Centrum Intreo, w którym wystąpił problem, najlepiej pisemnie. Twoja skarga powinna być skierowana do kierownika lub przełożonego danego urzędu lub sekcji (Manager of the Office/Section). Jako przełożony jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie dotyczące jego biura i jego zadaniem będzie zbadanie sprawy. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony z odpowiedzi, możesz skierować skargę do lokalnego kierownika/kierownika sekcji/oficera (Local Manager/Section Manager/Officer) – osoby specjalnie wyznaczonej do rozpatrywania skarg. Możesz napisać również do Customer Service Section (QCS) Departamentu Ochrony Socjalnej, która przyjmuje reklamacje dotyczące obsługi klienta, ewentualnie wysłać … Czytaj dalej

Co robić w przypadku odmowy przyznania zasiłku

Jeżeli nie przyznano ci pomocy socjalnej, o która się ubiegałeś lub nie satysfakcjonuje cię decyzja urzędu, możesz poprosić o rewizję wniosku, pod warunkiem że: zamierzasz dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku, których nie zdążyłeś dostarczyć wcześniej na czas, a mogą wpłynąć na zmianę decyzji; fakty zinterpretowane przez urzędnika DSP – Deciding Officers (DO) lub Designated Persons (DP) – na podstawie twoich dokumentów przedstawiają się inaczej, niż jest w rzeczywistości i wymagają dodatkowego wyjaśnienia; uważasz, że decyzja DO/DP jest niesłuszna lub niesprawiedliwa. Składanie wniosku do Social Welfare Appeals Office Social Welfare Appeals Office (SWAO) jest instytucją niezależną od Ministerstwa Polityki Społecznej. Została ona utworzona w celu świadczenia usług osobom, które uważają, że decyzje podejmowane w ich sprawach, dotyczące ubiegania się o pomoc socjalną, czy wyliczenie okresów składkowych zostały niewłaściwie rozstrzygnięte przez lokalne urzędy DSP, czego efektem było nieotrzymanie zasiłku lub jego obniżenie. Odwołanie należy napisać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania … Czytaj dalej

Dobrowolne odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Irlandii

Voluntary PRSI Contributions Jeśli jesteś pracownikiem, potrącenia z ubezpieczenia społecznego (PRSI) są dokonywane co tydzień z twoich zarobków. Jeśli nie jesteś już pracownikiem lub nie prowadzisz działalności na własny rachunek i nie opłacasz już obowiązkowych składek PRSI, możesz zdecydować się na opłacanie składek dobrowolnych, aby utrzymać historię ubezpieczenia społecznego i kwalifikowania się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przyszłości. Składki dobrowolne pozwolą ci na uzyskanie świadczeń długoterminowych, nie obejmują świadczeń krótkoterminowych, otrzymywanych z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłków dla osób poszukujących pracy. Możesz zdecydować się na opłacanie składek dobrowolnych, jeśli masz mniej niż 66 lat i spełniasz inne warunki, takie jak: • odprowadzałeś lub odprowadzasz składki w innej klasie, nie pokrywającej wielu świadczeń; • twoje zarobki nie są już objęte obowiązkowym PRSI w Irlandii; • twoje zarobki nie są już objęte PRSI na zasadzie obowiązkowej lub dobrowolnej w innym kraju Unii Europejskiej; • pracujesz w kraju spoza Unii Europejskiej i … Czytaj dalej

Credited PRSI Contributions – kredytowane składki ubezpieczenia społecznego

  Kredytowane składki PRSI (Credited PRSI Contributions) przysługują kwalifikowanym osobom, które wcześniej płaciły składki w jednej z klas: A, B, C, D, E, H lub P i obecnie nie mogą ich opłacać z powodu np. utraty pracy, choroby lub niepełnosprawności. Składki kredytowane przysługują osobom, które: musiały zrezygnować z pracy z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi poniżej 12 roku życia bądź opiekować się osobą wymagającą stałej opieki i zarejestrowały się w Homemaker’s Scheme. Mogą one ubiegać się o kwalifikowanie tego okresu do emerytury, pod warunkiem, że wcześniej płacone składki pokrywały świadczenie State Pension (Contributory) oraz w ciągu roku od chwili ustania zatrudnienia wnioskodawca wziął udział w Homemaker’s Scheme i złożył wniosek o Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit. odeszły z pracy bądź zachorowały i biorą udział w programie Back to Education Allowance Scheme (BTEA) lub są niezdolne do pracy z powodu choroby, urazu bądź niepełnosprawności i otrzymują Illness Benefit, Invalidity Pension … Czytaj dalej

Work Placement Experience Programme

  W lipcu tego roku został wprowadzony nowy program dla osób wchodzących bądź potrzebujących wrócić na rynek pracy – Work Placement Experience Programme (WPEP). Umożliwia on zdobycie doświadczenia zawodowego osobom, które nigdy nie pracowały bądź ją utraciły. Celem programu jest również umożliwienie przekwalifikowania się i zdobycia doświadczenia w nowej roli w ramach stażu. Udział w programie jest dobrowolny – jeśli nie chcesz w nim uczestniczyć lub z niego zrezygnujesz, nie zostaną nałożone żadne kary finansowe. WPEP trwa 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia stażu. Będziesz uprawniony do odbycia łącznie 2 staży, przez maksymalny okres 12 miesięcy (52 tygodnie). Staże muszą odbywać się w różnych firmach, z 4-tygodniową przerwą między jednym a drugim stażem. W ramach programu będziesz pracować 30 godzin tygodniowo przez 4 lub 5 dni w tygodniu. 30 godzin obejmuje czas spędzony na szkoleniu. Podczas obywania stażu WPEP możesz pracować w innej firmie w niepełnym wymiarze godzin, o ile nie … Czytaj dalej

Pomożemy Ci w roszczeniu po wypadku w pracy

  Uraz odniesiony w pracy może wpłynąć na stan Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także na sytuację finansową. Możliwe, że masz prawo wnosić roszczenie o zadośćuczynienie.   Wypadki w pracy i urazy zawodowe* Wypadek przy pracy nazywany jest też wypadkiem zawodowym lub urazem doznanym w trakcie wykonywania pracy. Do wypadku może dojść w różnych okolicznościach i miejscach: w biurze, na terenie budowy, w magazynie lub w innych miejscach, w których pracownik przebywa w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Niezależnie od rodzaju odniesionego urazu, należy ustalić, czy środowisko pracy było nieodpowiednio przystosowane i niebezpieczne. Nawet w przypadku błędu ludzkiego ustalenie szczegółów zdarzeń, które doprowadziły do wypadku, jest niezwykle istotne w procesie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy. Najczęstsze roszczenia z tytułu wypadków: • wypadek na budowie; • wypadek w magazynie; • wypadek pracownika agencyjnego; • wypadek w zakładzie mięsnym; • wypadek sprzedawcy w punkcie detalicznym; • wypadek związany z obsługą ręczną; … Czytaj dalej

Wydanie 20.05.2022 (740)

 

Zbiórka na leczenie Tomusia