Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: porady socjalne - ng24.ie - Page 2ng24.ie | Strona 2

Poradnik: porady socjalne

Nie ma zgody na podniesienie wieku emerytalnego

Komisja parlamentarna odrzuciła propozycje rządowej Komisji Emerytalnej   Komisja parlamentarna ds. społecznych pracująca przy irlandzkim parlamencie Oireachtas nie zgodziła się z zaleceniami rządowej Komisji Emerytalnej. Zarekomendowała, aby wiek przejścia na emeryturę nie przekraczał 66 lat. Ten temat wraca co pięć lat i właśnie jesteśmy świadkiem kolejnej debaty na temat emerytury składkowej. Komisja Emerytalna w opublikowanym jesienią raporcie, m.in. opierając się na statystykach dotyczących długości życia, zaleciła stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67. roku życia w 2031 r. i nawet do 68 lat od 2039 r. Wspólna Komisja Oireachtas ds. Ochrony Socjalnej, Rozwoju Społeczności i Obszarów Wiejskich oraz Wysp stwierdziła jednak w swoim najnowszym raporcie, że ten pomysł należy odrzucić. Członkowie komisji uznali, że ??kontynuowanie pracy przez osoby w wieku powyżej 66 lat nie jest „rozsądne”. Komisja zarekomendowała również „elastyczność” i umożliwienie osobom opłacającym składki od 40 lat otrzymanie emerytury państwowej w wieku 65 lat. Wezwała ponadto do zniesienia obowiązkowych klauzul … Czytaj dalej

Otagowano |

Realizacja recepty z Polski w Irlandii

Recepta lekarska wystawiona przez lekarza z Polski lub lekarza z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest ważna we wszystkich innych krajach unijnych, ale tylko wtedy, jeśli zawiera określone informacje. (EOG obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Ta sama zasada dotyczy recept wypisanych przez lekarza zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii. Taka recepta będzie dalej honorowana w Irlandii, podobnie jak recepta wypisana przez lekarza zarejestrowanego w Irlandii będzie ważna w Wielkiej Brytanii, jeśli zawiera określone informacje. Recepta lekarska nie będzie mogła być zrealizowana w Irlandii, jeśli została wystawiona przez lekarza zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii osobie mieszkającej w Irlandii, za pośrednictwem usługi online. Nie ma określonego formularza ani wymaganego formatu recepty, ale musi ona zawierać konkretne informacje o pacjencie, lekarzu i przepisanym produkcie medycznym, takie jak: dane pacjenta, pełne imię i nazwisko, data urodzenia, szczegóły dotyczące lekarza przepisującego leki na receptę, tj. imię i nazwisko lekarza, kwalifikacje zawodowe, dane do bezpośredniego … Czytaj dalej

Otagowano |

Nie dla każdego. Dopłata do rachunków za energię elektryczną

Ze względu na niedawny wzrost cen energii elektrycznej teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest sprawdzenie, czy możesz otrzymać dopłatę do kosztów rachunków za energię elektryczną – Free Electricity Allowance. Płatność w wysokości 35 euro przyznawana jest przez Departament Ochrony Socjalnej i jest wypłacana uprawnionym osobom co miesiąc w ramach Households Benefits Package. Free Electricity Allowance nie jest uzależniony od dochodów i jest dostępny dla wszystkich osób powyżej 70. roku życia lub młodszych, ale spełniających odpowiednie kryteria. Każdy, kto ma otrzymać dopłatę, musi legalnie i na stałe mieszkać w Irlandii oraz być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która otrzymuje zasiłek, i rachunek za energię musi wystawiony być na jej nazwisko. Osoby w wieku od 66 do 70 lat, które pobierają świadczenia, takie jak: State Pension, Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Pension, Disability Allowance lub Blind Pension mogą też kwalifikować się do wypłaty Free Electricity Allowance. Muszą jednak mieszkać same lub z … Czytaj dalej

Otagowano |

Składanie zażalenia na pracę urzędu

Masz prawo do złożenia skargi, jeśli nie jesteś zadowolony z jakości usługi świadczonej przez urzędnika Departamentu Opieki Społecznej. Proces składania skarg nie może odnosić się do rozwiązywania problemów dotyczących złożonego przez ciebie wniosku do Departamentu o rozpatrzenie decyzji lub w ramach procesu odwoławczego odnośnie do stawek płatności, kryteriów kwalifikacji, testu dochodów lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z obsługą petenta. Możesz złożyć skargę bezpośrednio do kierownika twojego lokalnego Centrum Intreo, w którym wystąpił problem, najlepiej pisemnie. Twoja skarga powinna być skierowana do kierownika lub przełożonego danego urzędu lub sekcji (Manager of the Office/Section). Jako przełożony jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie dotyczące jego biura i jego zadaniem będzie zbadanie sprawy. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony z odpowiedzi, możesz skierować skargę do lokalnego kierownika/kierownika sekcji/oficera (Local Manager/Section Manager/Officer) – osoby specjalnie wyznaczonej do rozpatrywania skarg. Możesz napisać również do Customer Service Section (QCS) Departamentu Ochrony Socjalnej, która przyjmuje reklamacje dotyczące obsługi klienta, ewentualnie wysłać … Czytaj dalej

Co robić w przypadku odmowy przyznania zasiłku

Jeżeli nie przyznano ci pomocy socjalnej, o która się ubiegałeś lub nie satysfakcjonuje cię decyzja urzędu, możesz poprosić o rewizję wniosku, pod warunkiem że: zamierzasz dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku, których nie zdążyłeś dostarczyć wcześniej na czas, a mogą wpłynąć na zmianę decyzji; fakty zinterpretowane przez urzędnika DSP – Deciding Officers (DO) lub Designated Persons (DP) – na podstawie twoich dokumentów przedstawiają się inaczej, niż jest w rzeczywistości i wymagają dodatkowego wyjaśnienia; uważasz, że decyzja DO/DP jest niesłuszna lub niesprawiedliwa. Składanie wniosku do Social Welfare Appeals Office Social Welfare Appeals Office (SWAO) jest instytucją niezależną od Ministerstwa Polityki Społecznej. Została ona utworzona w celu świadczenia usług osobom, które uważają, że decyzje podejmowane w ich sprawach, dotyczące ubiegania się o pomoc socjalną, czy wyliczenie okresów składkowych zostały niewłaściwie rozstrzygnięte przez lokalne urzędy DSP, czego efektem było nieotrzymanie zasiłku lub jego obniżenie. Odwołanie należy napisać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania … Czytaj dalej

Emergency Fuel Payment Scheme w Irlandii Północnej

Wzrost hurtowych kosztów energii na całym świecie spowodował, że właściciele domów w Irlandii Północnej stoją w obliczu ogromnej podwyżki rachunków za energię. Mają one wzrosnąć w nadchodzących miesiącach nawet o ok. 1000 funtów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Rząd zdecydował się więc na program pomocowy dla osób poważnie dotkniętym kryzysem cen paliw. Konsumenci już odczuwają wzrost cen, ale według ostrzeżeń analityków rachunki za gaz i energię elektryczną mogą nadal rosnąć do lata 2022 r. Eksperci twierdzą, że większość domów w Irlandii Północnej jest ogrzewana olejem, ale w ostatnich miesiącach jego cena wzrosła prawie o 100 proc. I na tym może się nie skończyć. Dla wielu osób taki skok opłat będzie poważnym obciążeniem. Jak podaje serwis Belfastlive, Departament ds. Społeczności Irlandii Północnej we współpracy z Bryson Charitable Group, Consumer Council i wieloma lokalnymi firmami energetycznymi właśnie ogłosił, że przekaże 2 mln funtów na Emergency Fuel Payment Scheme. Program awaryjnych dopłat do … Czytaj dalej

Budżet 2022 – co oznacza dla przeciętnego podatnika

  Nowy plan wydatków na 2022 r. w założeniach rządu ma na celu pomóc firmom stanąć na nogi, kiedy po pandemii ponownie otworzy się gospodarka, pomóc rodzinom i pracownikom w pokryciu kosztów utrzymania i przygotować nas na przyszłość. Fundusze przyznane Departamentowi Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia w Budżecie 2022 uzupełniły środki ogłoszone w Narodowym Planie Naprawy Gospodarczej, który określa, w jaki sposób rząd planuje, aby więcej osób niż kiedykolwiek pracowało i skorzystało z długoterminowych, przyszłościowych oferty pracy. Już od 1 stycznia 2022 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie z 10,20 do 10,50 euro na godzinę dla osób w wieku powyżej 20 lat. Zyskują również osoby, które płacą podatki w skali 40 procent. Zostały podwyższone progi dochodu rocznego: dla osób samotnych i owdowiałych z 35300 do 36800 euro dla stawki 20 proc., pozostały dochód opodatkowany jest 40 proc., dla samotnych rodziców podniesiono próg z 39300 do 40800 euro przy stawce 20 proc., pozostały dochód … Czytaj dalej

Otagowano |

Zmiany stawek płatności socjalnych w 2022 r.

  Niektóre zmiany stawek płatności socjalnych, ogłoszone w Budżecie na 2022 r., weszły w życie natychmiast. Inne zmiany zostały zaplanowane i będą wdrażane od stycznia 2022 r. lub w ciągu roku. Oto czego możemy się spodziewać: O 5 euro wzrasta maksymalna stawka wszystkich podstawowych wypłat cotygodniowych m.in. dla emerytów, wdowców, samotnych rodziców, osób poszukujących pracy, opiekunów, osób niepełnosprawnych, osób korzystających z programów zatrudnienia, np. : CE, Tús i RSS z proporcjonalnymi podwyżkami dla Kwalifikowanej Osoby Dorosłej. Wzrasta dopłata na Kwalifikowane Dziecko – o 3 euro – dla dzieci w wieku 12 lat i starszych nowa tygodniowa stawka wynosi 48 euro; – o 2 euro – dla dzieci poniżej 12. roku – nowa tygodniowa stawka wynosi 40 euro. Living Alone Allowance (dla osób 66+ lub młodszych, którzy mieszkają samotnie i pobierają Invalidity Pension, Incapacity Supplement lub Blind Pension) – wzrost o 3 euro do 22 euro tygodniowo oraz wzrost o 3 … Czytaj dalej

Otagowano |

Odliczenia od podatku na wydatki medyczne w Irlandii

Możesz również wnioskować o odliczenia na wydatki związane z leczeniem (w tym szpitalnym), oraz diagnostyką, poniesione w trakcie leczenia poza Irlandią, jeżeli na leczenie została wyrażona zgoda lekarza konsultanta. Do wydatków możemy zaliczać również koszty zakwaterowania związanego z pobytem na przykład rodzica, jeżeli dziecko jest pacjentem. Wydatki muszą dotyczyć danego schorzenia i być poświadczone przez lekarza posiadającego uprawnienia do leczenia w danym kraju. Pamiętaj, że tylko określone wydatki poniesione w ramach świadczeń „opieki zdrowotnej” kwalifikują się do zwolnienia podatkowego. Do ulgi w kosztach leczenia kwalifikują się również wydatki, jeśli zostały przepisane przez lekarza: Narkotyki i leki Procedury diagnostyczne Leczenie okulistyczne (na przykład leczenie zeza i zaburzeń ruchu oczu) Aparaty słuchowe Łóżko lub krzesło ortopedyczne Winda dla wózków inwalidzkich lub winda jako wózek inwalidzkich (nie ma ulgi w przypadku przebudowy budynku) Glukometr dla diabetyka Zatrudnienie wykwalifikowanej pielęgniarki w przypadku poważnej choroby Usługi fizjoterapeutyczne, pediatryczne/podologiczne lub podobne leczenie; Koszt komputera, w przypadku … Czytaj dalej

Otagowano |

Dobrowolne odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Irlandii

Voluntary PRSI Contributions Jeśli jesteś pracownikiem, potrącenia z ubezpieczenia społecznego (PRSI) są dokonywane co tydzień z twoich zarobków. Jeśli nie jesteś już pracownikiem lub nie prowadzisz działalności na własny rachunek i nie opłacasz już obowiązkowych składek PRSI, możesz zdecydować się na opłacanie składek dobrowolnych, aby utrzymać historię ubezpieczenia społecznego i kwalifikowania się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przyszłości. Składki dobrowolne pozwolą ci na uzyskanie świadczeń długoterminowych, nie obejmują świadczeń krótkoterminowych, otrzymywanych z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłków dla osób poszukujących pracy. Możesz zdecydować się na opłacanie składek dobrowolnych, jeśli masz mniej niż 66 lat i spełniasz inne warunki, takie jak: • odprowadzałeś lub odprowadzasz składki w innej klasie, nie pokrywającej wielu świadczeń; • twoje zarobki nie są już objęte obowiązkowym PRSI w Irlandii; • twoje zarobki nie są już objęte PRSI na zasadzie obowiązkowej lub dobrowolnej w innym kraju Unii Europejskiej; • pracujesz w kraju spoza Unii Europejskiej i … Czytaj dalej

„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia