Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: porady socjalne | ng24.ie | Strona 2

Poradnik: porady socjalne

Koronawirus i choroby współistniejące: mało kto umiera od samej infekcji

Central Statistics Office opublikował dane dotyczące zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2. Smutny przekrój pokazuje, że mało kto zmarł jedynie z powodu samego koronawirusa. Które choroby przewlekłe najbardziej narażały chorych na zgon? Jakkolwiek koronawirus nie jest wirusem o wysokim wskaźniku śmiertelności, każdą informację związaną ze zgonami osób nim zakażonych przyjmujemy ze zgrozą. Zwłaszcza, gdy zdamy sobie sprawę, że w grupie ryzyka może znaleźć się praktycznie każdy z nas. Jedną z głównych prawidłowości działania wirusa jest bardzo negatywny wpływ na zdrowie osób cierpiących na choroby przewlekłe. To właśnie one powinny być otoczone szczególną opieką.. Jak ze statystycznego punktu widzenia sprawa ta wygląda w Irlandii? Zgodnie ze statystykami udostępnionymi przez CSO, aż 93 proc. irlandzkich ofiar COVID-19 cierpiało na choroby współistniejące. Oznacza to, że nie uśmiercił ich sam wirus – był on jednym z czynników pogarszających stan ich zdrowia. Tyczy się to przeszło 1,5 tys. irlandzkich zgonów. Do najczęstszych dolegliwości prowadzących do śmierci w … Czytaj dalej

Leczenie i opłaty za leki w ramach Karty Medycznej – zmiany od listopada 2020

  Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Irlandii i otrzymania Karty Medycznej, uprawniającej m.in. do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, opiera się na dwóch czynnikach: potwierdzeniu stałego zamieszkiwania w Irlandii, posiadania odpowiednio niskiego dochodu przypadającego na wnioskodawcę lub rodzinę. Dostęp do świadczeń nie jest zależny od płacenia podatków, nie jest też związany z wynagrodzeniem oraz wysokością składek ubezpieczenia społecznego (PRSI). Każda osoba, bez względu na narodowość, zamieszkała na stałe w Irlandii i posiadająca status rezydenta ma prawo do otrzymywania świadczeń zdrowotnych. Jesteś uważany za rezydenta, jeśli mieszkasz w Irlandii przez co najmniej rok i zamierzasz tu mieszkać przez co najmniej kolejny rok. Istnieją dwa rodzaje uprawnień do leczenia dla osób będących rezydentami: bezpłatne leczenie gwarantowane osobom o niskich dochodach bądź przewlekle chorym, które powinny ubiegać się o Kartę Medyczną (Medical Card); ograniczone uprawnienia dotyczące bezpłatnego leczenia dla osób, które nie mają przyznanej Karty Medycznej. Osoby, które nie spełniają wymogów … Czytaj dalej

Otagowano |

Irlandia wraca do poziomu 3 – co to dla nas oznacza?

  Od 1 grudnia Irlandia wraca do poziomu 3, zgodnie z rządowym planem zwalczania epidemii koronawirusa. Od 4 grudnia zostanie zniesiona jeszcze większa liczba ograniczeń, zaś restauracje i tzw. gastropuby będą mogły serwować posiłki w zamkniętych pomieszczeniach. Od 18 grudnia możesz gościć w domu członków maksymalnie 2 innych gospodarstw domowych. Zalecane jest również zakrywanie twarzy podczas przebywania w zatłoczonych przestrzeniach otwartych. Od 7 stycznia ponowne będą obowiązywały obostrzenia wprowadzone przed 18 grudnia. Ich zakres może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.   Odwiedziny Nie powinieneś przyjmować gości w swoim domu bądź ogrodzie, chyba że jest to konieczne, na przykład w ramach opieki nad dzieckiem bądź osobą starszą. Jeśli twoje gospodarstwo domowe tworzy tzw. „bańkę wsparcia” (support buble) z innym gospodarstwem, wciąż możecie wzajemnie się odwiedzać. Od 1 do 18 grudnia spotkania mogą odbywać tylko w ramach „bańki wsparcia” (support bubble) – w spotkaniach odbywających się na świeżym powietrzu będzie … Czytaj dalej

Otagowano , |

Zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią COVID-19

  W przypadku utraty pracy z powodu pandemii COVID-19, na przykład w związku z zamknięciem firmy, jako osoba bezrobotna możesz kwalifikować się do otrzymania Pandemic Unemployment Payment (PUP), specjalnego zasiłku dla bezrobotnych, którzy utracili pracę w związku z pandemią COVID-19 w okresie od 13 marca 2020 roku. Mogą aplikować o niego również studenci, obywatele krajów spoza Unii Europejskiej na stałe mieszkający w Irlandii oraz pracownicy tymczasowi. Aplikacje będą przyjmowane do końca roku 2020 zaś wypłaty będą realizowane do 1 kwietnia 2021 roku. Dodatkowymi warunkami kwalifikującymi do otrzymania zasiłku jest bycie osobą w wieku od 18 do 66 roku życia, mieszkającą w Irlandii oraz aktywnie poszukującą pracy. W związku z otrzymaniem zasiłku PUP możesz nie być uprawniony do otrzymywania niektórych świadczeń socjalnych. Nawet jeśli otrzymasz odprawę (redundancy payment) w ramach utraty pracy w związku z pandemią COVID-19, wciąż masz prawo ubiegania się o PUP. Dotyczy to zarówno zwolnień dobrowolnych, jak i … Czytaj dalej

Otagowano , |

Budżet 2020 – jak wpłynie na nasze życie?

Podatki Ulgi podatkowe (Tax credit) Pozostają na takim samym poziomie jak w roku 2019. Zyskują osoby samozatrudnione, właściciele i dyrektorzy firm, którzy opłacają składki w klasie S. Przy rozliczeniu podatków za 2020 rok mogą odpisać 1500 euro zamiast 1350 euro. Wzrasta ulga dla opiekuna, który jeden na stale opiekuje się bliską osobą (Home Carer Tax Credit) z 1500 do 1600 euro. Stawki podatkowe i progi podatkowe (Tax Rates and Tax Bands) Zostały zachowane na takim samym poziomie. Podatek Universal Social Charge (USC) Progi podatku USC i oprocentowanie nie ulega zmianie. Zapłacimy 0,5% od dochodu rocznego do 12012, następny próg – do 19845 euro opodatkowany jest stawką 2%, kolejny – do 70044 euro – 4,5%. Capital Acquisitions Tax (CAT) Wzrasta próg dochodu do 335000 euro w zwolnieniu z podatku CAT dla grupy A. Próg ten dotyczy , kiedy beneficjentem jest osierocone dziecko (w tym dziecko przysposobione, pasierb lub małoletnie dziecko), które … Czytaj dalej

Samotni partnerzy, samotni rodzice a utrzymanie rodziny

Kiedy decydujemy się na wspólne życie i wszystko układa się najlepiej, nie rozważamy i nie kalkulujemy co niesie za sobą życie w związku małżeńskim a co nam daje życie w konkubinacie. W obliczu dramatu, kiedy związek ulega rozkładowi, bo albo jeden z partnerów odchodzi lub ginie, a ty i wasze dzieci byliście na jego utrzymaniu a dodatkowo partner nie był jeszcze rozwiedziony, kiedy zdecydowaliście się na wspólne życie, wtedy pojawiają się problemy w wyegzekwowaniu swoich praw. Zatem myślcie zawczasu.   Związki małżeńskie i związki partnerskie (Civil Partnership) a konkubinat Wszystko jest jasne, kiedy jesteś lub byłeś w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (Civil Partnership), wtedy masz prawo zwrócić się do sądu o alimenty od współmałżonka / partnera cywilnego w celu pokrycia własnych wydatków. Jeśli żyjesz z kimś w konkubinacie – nie masz takiego prawa, chyba, że spełniasz kryteria kwalifikujące do programu rekompensaty dla konkubentów (Redress Scheme for Cohabiting Couples). … Czytaj dalej

Składki kredytowane ubezpieczenia społecznego PRSI (Credited PRSI Contributions)

Osoby zatrudnione na etacie lub prowadzące własną działalność gospodarczą płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI). Są one albo potrącane z ich wynagrodzenia po każdym tygodniu pracy albo odprowadzane samodzielnie. Odpowiednia liczba opłaconych składek stanowi podstawę do ubezpieczenia przez państwo w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na przykład w wyniku choroby, utraty pracy, czy sytuacji, kiedy dochody są zbyt niskie do utrzymania siebie lub rodziny. Co to są składki kredytowane Kredytowa składka na ubezpieczenie społeczne to składka wypłacana osobom, które wcześniej płaciły już składki w jednej z klas: A, B, C, D, E lub H przez ostatnie dwa lata a obecnie nie mogą kontynuować opłat składek z powodu utraty pracy, choroby lub niepełnosprawności. Składki kredytowane przekazane są tobie i zapisane są w twoim rejestrze ubezpieczeń społecznych. Otrzymujesz je w tej samej klasie, w której ostatnio opłacałeś składki a to oznacza też, że możesz ubiegać się o … Czytaj dalej

Pogorszenie się jakości życia

Pogorszenie się jakości życia wpływa na radość, jaką czerpie z życia osoba poszkodowana lub sprawia, że przestaje ona być zdolna do wykonywania pewnych zadań. Obrazuje ono niematerialny wpływ, jaki ma uszczerbek na zdrowiu* na pracę, życie rodzinne i społeczne osoby poszkodowanej. Pogorszenie się jakości życia uwzględnia wszystkie wynikające z tego ograniczenia, które uraz wywołał na osobie poszkodowanej bez jej winy.   PRZYKŁADY: Pogorszenie się jakości życia może oznaczać co innego dla różnych osób (nawet gdy doznały tego samego urazu). Sposób, w jaki wpływa ono na ich życie, zależy od ich stylu życia. Weźmy dla przykładu dwie osoby, które złamały rękę. Jedna z tych osób jest zapalonym entuzjastą siłowni i teraz nie może ćwiczyć każdego dnia tak jak wcześniej – ma to bezpośredni wpływ na jakość życia tej osoby, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Druga osoba nie chodzi na siłownię i chociaż cierpi z powodu tego samego urazu, może się okazać, … Czytaj dalej

Związki małżeńskie, partnerskie i konkubinat a prawa i przywileje w Irlandii

Poza instytucją małżeństwa Irlandia rozróżnia i uznaje wobec prawa wolne związki osób żyjących w konkubinatach oraz zarejestrowanych związkach partnerskich typu Civil Partnership. Rozporządzenia unijne przewidują ułatwienie wjazdu i pobytu obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin oraz nadają szerszą definicję „członka rodziny”. Członkiem rodziny uznaje się partnera, z którym obywatel Unii ma trwały związek, rodziców pozostających na utrzymaniu, dzieci poniżej 21 roku życia i innych dzieci swojego partnera, będących na jego utrzymaniu. Dlatego jeżeli jesteś już z kimś w jakimś związku, warto wiedzieć jakie macie prawa, obowiązki, przywileje (albo ich brak), jeżeli mieszkacie w Irlandii. Prawo Małżeństwo jest prawnie wiążącą umową cywilną. Ślub rodzi wiele daleko idących konsekwencji prawnych. Zmienia twoją sytuację prawną i, do pewnego stopnia, sytuację twoich dzieci – nawet po waszej śmierci. Fakt zawarcia małżeństwa zmienia twoje uprawnienia i obowiązki dotyczące: pomocy społecznej, podatków, statusu opiekuńczego bycia ojcem, domniemania ojcostwa, emerytur, dziedziczenia, obowiązku utrzymania dzieci lub współmałżonka, … Czytaj dalej

Otagowano |

Dostęp do e-urzędów w Irlandii

Irlandzki rząd zachęca nas do korzystania z usług urzędów przez internet, co ma na celu znaczne ułatwienie i przyspieszenie niektórych spraw. Wystarczy tylko założyć zaufany profil MyGovID na portalu rządowym, a nadany certyfikat umożliwi nam korzystanie z innych stron e-urzędów, znaczne ograniczenie czasu spędzanego w urzędach, ominięcie kolejek oraz załatwienie niektórych spraw online.
Czytaj dalej

Otagowano |