Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: porady socjalne | ng24.ie

Poradnik: porady socjalne

Ustawa o płatnym zwolnieniu zatwierdzona przez rząd

Pracodawca zapłaci za chorobowe Rząd właśnie zatwierdził ustawę o płatnym zwolnieniu chorobowym, która zmieni ustawowy system zasiłków chorobowych w Irlandii. Zamierzonym celem jest zmniejszenie liczby pracowników przychodzących do pracy, kiedy faktycznie są chorzy. Obecnie pracownicy, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie, gdy zachorują, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy (Illness Benefit). Płacony jest on dopiero od czwartego dnia choroby, jeżeli pracownik posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (GP) i przepracował u pracodawcy co najmniej 13 tygodni. Zgodnie z nowym prawem, już od pierwszego dnia zwolnienia, pracodawcy będą zobowiązani do wypłaty 70 proc. wynagrodzenia pracownika za dzień, z limitem 110 euro dziennie. Program będzie wprowadzany stopniowo przez cztery lata. Na początku pracodawca będzie płacił za trzy dni chorobowego, w 2024 r. – za pięć dni, w 2025 r. – za siedem dni i począwszy od 2026 r. będzie płacił maksymalnie za 10 dni. Pracownicy, którzy będą musieli przedłużyć zwolnienie lekarskie, mogą … Czytaj dalej

Otagowano , |

Podstawowy dochód dla artystów i ludzi sztuki

  Aplikacje do Programu pilotażowego Basic Income for the Arts (BIA), oferującego podstawowy dochód ludziom sztuki, zostały oficjalnie otwarte 12 kwietnia. Program ma pomóc w zbadaniu, jak otrzymywanie dochodu podstawowego i stabilizacja finansowa wpłynie na twórczość i rozwój artystów i pracowników artystycznych. Program skierowany jest do praktykujących artystów, pracowników twórczych, działających w sektorze kultury i sztuki, których praca twórcza wnosi kluczowy wkład w produkcję, interpretację lub wystawę sztuki, ale też do niedawno przeszkolonych kandydatów na artystów. Jednym z celów programu BIA jest umożliwienie artystom i pracownikom artystycznym skupienia się na produkcji i praktyce artystycznej bez konieczności podejmowania innej pracy, aby się utrzymać. Program ma również wspierać uczestników w rozwijaniu ich pracy artystycznej poprzez zapewnianie dochodów w okresach, kiedy prace i portfolio artysty są dopiero rozwijane. Grupa 2000 kwalifikujących się i wybranych losowo osób z sektora kultury będzie otrzymywać 325 euro tygodniowo przez trzy lata. Projekt został zarekomendowany przez Grupę Zadaniową … Czytaj dalej

Otagowano |

Konkubenci bez prawa do renty wdowiej

Szykuje się duża zmiana dla osób, które żyją w wolnych związkach. Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys potwierdziła w Dáil, że pary mieszkające w konkubinacie nie będą mogły się ubiegać o rentę wdowią po śmierci partnera lub partnerki.   O to, czy „pozostały przy życiu partner może się kwalifikować do nieskładkowej renty wdowiej – zważywszy, że majątek para uważała za ich wspólny” zapytał Peter Burke, TD – przedstawiciel partii Fine Gael. Odpowiedź minister ochrony socjalnej przytoczył serwis lawsociety.ie. – Zgodnie z obowiązującym prawem żadna z form renty wdowiej nie przysługuje pozostałym przy życiu konkubentom, którzy nie zawarli małżeństwa, ani wcześniej związku partnerskiego [civil partnership] z osobą, z którą prowadzili wspólne gospodarstwo – przekazała Heather Humphreys. – Zawarcie związku małżeńskiego lub cywilnego jest aktem prawnym, który przyznaje obu stronom zarówno prawa, jak i obowiązki, które nie istnieją w prawie pomiędzy parami żyjącymi w konkubinacie – dodała. Minister stwierdziła też, żeby kwalifikować się … Czytaj dalej

400 tysięcy gospodarstw domowych otrzyma dopłatę do ogrzewania

200 euro dla każdego bez względu na dochód Rosną koszty utrzymania i coraz więcej gospodarstw domowych odczuwa presję rosnących wydatków. Ma to odzwierciedlenie w programie dopłat do rachunków na ogrzewanie. Od września 2021 r. do Departamentu Ochrony Socjalnej wpłynęło już 34 tys. nowych wniosków o Fuel Allowance. Jak informuje Irish Examiner, 25 tys. z 34 tys. złożonych od września wniosków zostało już zatwierdzonych, a według szacunków ministerstwa ponad 400 tys. gospodarstw domowych otrzyma wsparcie jeszcze w tym roku. Tygodniowy zasiłek socjalny Fuel Allowance w wysokości 33 euro jest uzależniony od dochodów. W 2021 r. złożono ponad 70 tys. nowych wniosków o jego wypłatę, z czego ok. 50 tys. aplikacji zostało zatwierdzonych. Według Głównego Urzędu Statystycznego koszt energii elektrycznej, gazu i innych paliw w Irlandii wzrósł w zeszłym roku o 27 proc., co spowodowało, że rachunki za ogrzewanie w miesiącach zimowych będą wyższe o kilkaset euro. W ramach ogłoszonego pakietu pomocowego … Czytaj dalej

Rząd przedstawia nowy pakiet pomocowy dla mieszkańców Irlandii

Dopłaty na pomoc w walce z kryzysem Ostra podwyżka cen, a szczególnie wzrost kosztów ogrzewania skłoniły rząd do zwiększenia wsparcia dla mieszkańców. Niedawno zaprezentował nowy pomysł na program pomocowy dla gospodarstw domowych dotkniętych wzrostem opłat za energię, szczególnie tym o niskich dochodach, które w ich wyniku ucierpiały najbardziej. W ramach pakietu pomocowego wszystkie gospodarstwa w całej Irlandii bez względu na dochód otrzymają „wzmocniony kredyt energetyczny” (Enhanced Energy Credit). Wyniesie on 200 euro z przeznaczeniem na rachunki za energię elektryczną, o 100 euro więcej niż planowano i zatwierdzono jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Całkowity koszt tego kredytu szacuje się na ponad 400 milionów euro. Fundusze pomocowe na pokrycie kosztów utrzymania obejmą również 20-proc. obniżkę opłat za przejazdy transportem publicznym: Bus Eireann, Irish Rail, DART, Dublin Bus, Luas i Local Link. Zmiany taryfy komunikacyjnej będą obowiązywać od 1 kwietnia do końca roku. Zmniejszenie opłat za transport publiczny w całym kraju będzie kosztować rząd … Czytaj dalej

Przedłużono wypłatę zasiłku Enhanced Illness Benefit

EBI dostępny do końca czerwca Enhanced Illness Benefit (EIB), czyli zasiłek na zaawansowaną chorobę, który miał wygasnąć pod koniec lutego, zniknie nieco później. Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys ogłosiła, że jego wypłacanie zostało przedłużone do 30 czerwca. Program EIB będzie nadal wspierał osoby, u których zdiagnozowano COVID-19 lub i które wymagają samoizolacji zgodnie z wytycznymi HSE lub poradą lekarza rodzinnego. Zasiłek jest wypłacany w wysokości 350 euro tygodniowo od pierwszego dnia choroby, z wyłączeniem niedziel. O wypłatę zasiłku mogą się ubiegać osoby zatrudnione i pracujące na własny rachunek. Zgodnie z ogólną zasadą EBI jest opłacany do siedmiu dni, ale w zależności od ciężkości zakażenia COVID-19 może być opłacany dłużej. Do tej pory w ramach tego programu wypłacono prawie 230 mln euro, wspierając ponad 374 tysiące osób. Przy rozpatrywaniu wniosków o skorzystanie z rozszerzonego zasiłku chorobowego, w zależności od okoliczności, Departament Ochrony Socjalnej honoruje: potwierdzenie z HSE o pozytywnym wyniku testu … Czytaj dalej

Nie ma zgody na podniesienie wieku emerytalnego

Komisja parlamentarna odrzuciła propozycje rządowej Komisji Emerytalnej   Komisja parlamentarna ds. społecznych pracująca przy irlandzkim parlamencie Oireachtas nie zgodziła się z zaleceniami rządowej Komisji Emerytalnej. Zarekomendowała, aby wiek przejścia na emeryturę nie przekraczał 66 lat. Ten temat wraca co pięć lat i właśnie jesteśmy świadkiem kolejnej debaty na temat emerytury składkowej. Komisja Emerytalna w opublikowanym jesienią raporcie, m.in. opierając się na statystykach dotyczących długości życia, zaleciła stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67. roku życia w 2031 r. i nawet do 68 lat od 2039 r. Wspólna Komisja Oireachtas ds. Ochrony Socjalnej, Rozwoju Społeczności i Obszarów Wiejskich oraz Wysp stwierdziła jednak w swoim najnowszym raporcie, że ten pomysł należy odrzucić. Członkowie komisji uznali, że ??kontynuowanie pracy przez osoby w wieku powyżej 66 lat nie jest „rozsądne”. Komisja zarekomendowała również „elastyczność” i umożliwienie osobom opłacającym składki od 40 lat otrzymanie emerytury państwowej w wieku 65 lat. Wezwała ponadto do zniesienia obowiązkowych klauzul … Czytaj dalej

Otagowano |

Realizacja recepty z Polski w Irlandii

Recepta lekarska wystawiona przez lekarza z Polski lub lekarza z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest ważna we wszystkich innych krajach unijnych, ale tylko wtedy, jeśli zawiera określone informacje. (EOG obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Ta sama zasada dotyczy recept wypisanych przez lekarza zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii. Taka recepta będzie dalej honorowana w Irlandii, podobnie jak recepta wypisana przez lekarza zarejestrowanego w Irlandii będzie ważna w Wielkiej Brytanii, jeśli zawiera określone informacje. Recepta lekarska nie będzie mogła być zrealizowana w Irlandii, jeśli została wystawiona przez lekarza zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii osobie mieszkającej w Irlandii, za pośrednictwem usługi online. Nie ma określonego formularza ani wymaganego formatu recepty, ale musi ona zawierać konkretne informacje o pacjencie, lekarzu i przepisanym produkcie medycznym, takie jak: dane pacjenta, pełne imię i nazwisko, data urodzenia, szczegóły dotyczące lekarza przepisującego leki na receptę, tj. imię i nazwisko lekarza, kwalifikacje zawodowe, dane do bezpośredniego … Czytaj dalej

Otagowano |

Nie dla każdego. Dopłata do rachunków za energię elektryczną

Ze względu na niedawny wzrost cen energii elektrycznej teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest sprawdzenie, czy możesz otrzymać dopłatę do kosztów rachunków za energię elektryczną – Free Electricity Allowance. Płatność w wysokości 35 euro przyznawana jest przez Departament Ochrony Socjalnej i jest wypłacana uprawnionym osobom co miesiąc w ramach Households Benefits Package. Free Electricity Allowance nie jest uzależniony od dochodów i jest dostępny dla wszystkich osób powyżej 70. roku życia lub młodszych, ale spełniających odpowiednie kryteria. Każdy, kto ma otrzymać dopłatę, musi legalnie i na stałe mieszkać w Irlandii oraz być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która otrzymuje zasiłek, i rachunek za energię musi wystawiony być na jej nazwisko. Osoby w wieku od 66 do 70 lat, które pobierają świadczenia, takie jak: State Pension, Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Pension, Disability Allowance lub Blind Pension mogą też kwalifikować się do wypłaty Free Electricity Allowance. Muszą jednak mieszkać same lub z … Czytaj dalej

Otagowano |

Składanie zażalenia na pracę urzędu

Masz prawo do złożenia skargi, jeśli nie jesteś zadowolony z jakości usługi świadczonej przez urzędnika Departamentu Opieki Społecznej. Proces składania skarg nie może odnosić się do rozwiązywania problemów dotyczących złożonego przez ciebie wniosku do Departamentu o rozpatrzenie decyzji lub w ramach procesu odwoławczego odnośnie do stawek płatności, kryteriów kwalifikacji, testu dochodów lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z obsługą petenta. Możesz złożyć skargę bezpośrednio do kierownika twojego lokalnego Centrum Intreo, w którym wystąpił problem, najlepiej pisemnie. Twoja skarga powinna być skierowana do kierownika lub przełożonego danego urzędu lub sekcji (Manager of the Office/Section). Jako przełożony jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie dotyczące jego biura i jego zadaniem będzie zbadanie sprawy. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony z odpowiedzi, możesz skierować skargę do lokalnego kierownika/kierownika sekcji/oficera (Local Manager/Section Manager/Officer) – osoby specjalnie wyznaczonej do rozpatrywania skarg. Możesz napisać również do Customer Service Section (QCS) Departamentu Ochrony Socjalnej, która przyjmuje reklamacje dotyczące obsługi klienta, ewentualnie wysłać … Czytaj dalej

Wydanie 20.05.2022 (740)

 

Zbiórka na leczenie Tomusia