Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: porady socjalne | ng24.ie

Poradnik: porady socjalne

Emergency medical card, czyli Karta medyczna w nagłych wypadkach

  Emergency medical card to karta medyczna, którą można otrzymać dość szybko bez konieczności przeprowadzenia procedury sprawdzenia dochodu gospodarstwa domowego. Wydaje się ją w niektórych nagłych sytuacjach. Można otrzymać Emergency medical card jeżeli: Wnioskodawca cierpi na nieuleczalną chorobę i została poinformowana, że zostały jej 24 miesiące życia lub mniej. Numer Karty medycznej będzie aktywny w systemie w ciągu 24 godzin od rozpatrzenia wniosku. Pacjent będzie mógł uzyskać dostęp do usług związanych z Kartą medyczną. Kartę będzie można odebrać na poczcie. Karta medyczna wydana w takich okolicznościach nigdy nie będzie sprawdzana i nie wygaśnie. Wnioskodawca poddaje się leczeniu u kresu życia (end-of-life treatment). Leczenie u kresu życia oznacza, że ​​poinformowano wnioskodawcę, że pozostało mu mniej niż 12 miesięcy życia. Pracownik socjalny, konsultant lub lekarz rodzinny (GP) prześle ​​do HSE raport medyczny i formularz wniosku. Lekarz natychmiastowo rozpatrzy wniosek. Numer Karty medycznej będzie aktywny w systemie w ciągu 24 godzin od rozpatrzenia … Czytaj dalej

Otagowano |

School Transport Scheme – kto może skorzystać z transportu dziecka do szkoły

 
Twoje dziecko może kwalifikować się do School Transport Scheme, jeżeli mieszka w znacznej odległości od szkoły, do której uczęszcza. Ministerstwo Edukacji zapewnia subsydiowany transport szkolny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mieszkają w odległości większej niż 4,8 km od szkoły, w której się uczą. Usługę przewozów autobusami szkolnymi świadczy Bus Éireann, zaś ministerstwo decyduje o wysokości rocznych opłat.
Czytaj dalej

Otagowano |

Treatment Benefit Scheme – Hearing Aid

Program świadczeń otrzymywanych z tytułu leczenia (Treatment Benefit Scheme – TBS) jest prowadzony przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej. Zapewnia pokrycie kosztów usług zdrowotnych związanych z leczeniem słuchu i wzroku oraz usług dentystycznych osobom kwalifikującym się do programu.
Czytaj dalej

Otagowano |

Urlop opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna

W Irlandii istnieje kilka rodzajów pomocy dla osób, które muszą opiekować się osobą najbliższą bądź w niedługim czasie będą musiały podjąć się takiej opieki. Jeżeli obecnie pracujesz i chcesz wziąć urlop, by mów zaopiekować się np. swoim rodzicem , możesz mieć prawo do urlopu opiekuńczego od 13 do 104 tygodni. Jeżeli uzyskasz odmowę pracodawcy, skontaktuj się z Workplace Relations Commission (www.workplacerelations.ie/en/). Twój pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ci pensji podczas urlopu opiekuńczego, ale za ten okres możesz otrzymać skredytowane składki na ubezpieczenie społeczne z Welfare. Wtedy zachowasz ciągłość składek PRSI. Przez pierwsze 13 tygodni urlopu opiekuńczego masz prawo do corocznego urlopu i dni ustawowo wolnych od pracy. Możesz również otrzymać zasiłek dla opiekunów Carer’s Benefit z Ministerstwa Ochrony Socjalnej (DEASP), jeżeli masz na swoim koncie wystarczającą liczbę opłaconych składek PRSI oraz jesteś w wieku od 16 do 66 roku życia. Jeśli nie kwalifikujesz się do Carer’s Benefit, możesz kwalifikować się … Czytaj dalej

Otagowano |

Zezwolenie na parkowanie dla osoby niepełnosprawnej

Zezwolenie na parkowanie dla osoby niepełnosprawnej (zwane również kartą parkingową Unii Europejskiej) jest wydawane tylko osobie niepełnosprawnej, która posiada w określeniu własnej informację, że niepełnosprawność „na stałe lub poważnie ogranicza jej zdolność chodzenia („A person with a permanent condition or disability that severely restricts their ability to walk”) Kartę wydaje się osobie niepełnosprawnej a nie osobom towarzyszącym. Zezwolenie takie zawiera imię i nazwisko oraz zdjęcie osoby, której zostało wydane i uprawnia do korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów, którymi posługuje się osoba niepełnosprawna. Te miejsca lub zatoki parkingowe mają symbol wózka inwalidzkiego namalowanego na ziemi lub mają znak z wyświetlonym symbolem wózka inwalidzkiego. Najbardziej dostępne zatoki parkingowe znajdują się w pobliżu udogodnień, takich jak sklepy, urzędy pocztowe i szkoły. Miejsca parkingowe oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego są zwykle szersze niż większość innych miejsc parkingowych, aby umożliwić kierowcom lub pasażerom niepełnosprawnym przejście z fotela samochodowego na wózek inwalidzki. Osoba asystująca … Czytaj dalej

Otagowano |

e-wizyta z ekspertem ZUS

Pracowałeś lub pracujesz w Irlandii i masz pytania dotyczące emerytur i rent międzynarodowych? Umów się na e-wizytę w ZUS. Z roku na rok rośnie liczba osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą. To właśnie dla nich przeznaczona jest e-wizyta w ZUS dotycząca emerytur i rent międzynarodowych. Wizytę można zarezerwować na stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta. Wideorozmowa z ekspertem ZUS umożliwia załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu. E-wizytę wprowadziliśmy od października ubiegłego roku – codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. Teraz poszerzamy usługę o nowe tematy – oprócz spraw dotyczących krajowych emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzenia profilu PUE, nasi pracownicy odpowiedzą na pytania dotyczące wypłaty świadczeń dla tych klientów, którzy choć przez część swojej kariery zawodowej byli ubezpieczeni za granicą. Na e-wizytę możesz umówić się w dni robocze godzinach od 9.00 do 14.00. Aby zarezerwować e-wizytę, należy wybrać temat wideorozmowy np. „Emerytury … Czytaj dalej

Otagowano , |

Nakaz eksmisji w trakcie Emergency Period

  Uchwała Residential Tenancies Act 2020 (RTA 2020), podpisana przez irlandzki rząd w październiku 2020 roku, modyfikuje stosowanie przepisów Residential Tenancies Act 2004 (RTA 2004), wprowadzając zakaz wypowiadania najmu najemcy podczas obowiązywania ograniczeń na poziomie 5 (z nielicznymi wyjątkami) oraz ograniczenia dotyczące poruszania się w obrębie 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Okres ten został określony mianem Emergency Period. Zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi COVID-19, zakaz eksmisji zaczyna automatycznie obowiązywać za każdym razem, gdy wprowadzane są ograniczenia poruszania się w obrębie 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Tym samym nie możesz zostać eksmitowany, kiedy w Irlandii obowiązują ograniczenia 5 poziomu, oraz 10 dni po ich zniesieniu. Choć w tym czasie wynajmujący może wydać nakaz eksmisji, wystawienie powiadomienia zostaje wstrzymane na czas obowiązywania ograniczeń i 10 dni po ich zniesieniu. Tym samym oznacza to, że termin eksmisji wydłuża się o okres obowiązywania obostrzeń na poziomie 5 oraz dodatkowe 10 dni. Najemca, któremu nie podano … Czytaj dalej

Otagowano |

Przejście na emeryturę w wieku 65 lat a wsparcie z opieki społecznej

  Wiek emerytalny obecnie wynosi w Irlandii 66 lat. Wiele osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi jednak przejść na emeryturę w wieku 65 lat i nie może otrzymywać emerytury państwowej, dopóki nie ukończy 66 lat. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, mogą ubiegać się o niedawno wprowadzone świadczenie Benefit Payment for 65 Year Olds . Zasiłek ten jest wypłacany do ukończenia 66 roku życia – wówczas można ubiegać się o emeryturę państwową (State pension). Benefit Payment for 65 Year Olds świadczeniem działającym na podobnych zasadach, co Jobseeker’s Benefit (zasiłek dla osób poszukujących pracy), ale z tą różnicą, że w trakcie jego pobierania nie trzeba ani aktywnie poszukiwać pracy, ani rejestrować się w lokalnym oddziale Intreo. Zasiłek ten przysługuje jedynie osobom w wieku 65 lat.   Zasady kwalifikacji Aby kwalifikować się do otrzymywania Benefit Payment for 65 Year Olds musisz: być w wieku 65 lat; być osobą niepracującą … Czytaj dalej

Praca zdalna w czasie lockdownu i odliczenia od podatku

    Nowa ulga E-working Tax Relief zaczęła obowiązywać w roku podatkowym 2020 i obowiązuje tylko na czas trwania pandemii COVID-19. W ramach tej ulgi możemy otrzymać zwrot części kosztów energii elektrycznej, ogrzewania i dostępu do internetu, w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które zostały oddelegowane przez pracodawcę do świadczenia pracy z domu z powodu pandemii COVID-19.   Wydatki podlegające zwrotowi ogrzewanie – 10 proc. kosztów, elektryczność – 10 proc. kosztów, internet – 30 proc. kosztów, inne udokumentowane wydatki, które są niezbędne do wykonywania twojej pracy. Dowiedz się, jakie kryteria obowiązują, aby Revenue uznało ciebie jako e-pracownika.   Podatek od sprzętu otrzymanego od pracodawcy Jeśli pracodawca udostępnia ci sprzęt potrzebny do pracy, taki jak komputer czy drukarka, a ty używasz go głównie do pracy, otrzymany sprzęt nie jest uznawany za świadczenie rzeczowe. Oznacza to, że nie musisz płacić żadnego podatku za sprzęt otrzymany od pracodawcy. … Czytaj dalej

Otagowano , |

Budżet 2021 – wybrane zmiany w stawkach podatków i świadczeń socjalnych

 
Po ogłoszeniu budżetu na rok 2021 w październiku ubiegłego roku część zapowiedzianych zmian weszła w życie natychmiast. Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki niektórych ulg i podatków oraz świadczeń związanych z opieką społeczną, ochroną zdrowia, mieszkalnictwem, edukacją i zatrudnieniem. Oto niektóre z wprowadzonych zmian.
Czytaj dalej

Otagowano |