Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: edukacja | ng24.ie

Poradnik: edukacja

Nowy Uniwersytet Technologiczny na zachodnim wybrzeżu Irlandii

Rusza Atlantic Technological University Trzy uniwersytety – Galway-Mayo Institute of Technology, IT Sligo i Letterkenny Institute of Technology – oficjalnie łączą się, tworząc Atlantic Technological University (ATU). Położone na zachodnim i północno-zachodnim wybrzeżu rozciągającym się od północnego Donegal do południowego Galway placówki wystartują pod wspólnym szyldem 1 kwietnia. Wstępny wniosek o powstanie placówki został złożony w maju 2021 roku, ale plany dotyczące statusu połączenia trzech uczelni sięgają 2013 roku. Wtedy to instytuty utworzyły strategiczne partnerstwo – Connacht-Ulster Alliance. „Atlantyk przekazuje moc, siłę, inspirację, kreatywność, rozległe horyzonty, charakterystyczną geografię, bogatą historię i wspólne dziedzictwo. To niezwykle ambitna nazwa dla Uniwersytetu Technologicznego, który obejmuje [zasięgiem] tysiące kilometrów linii brzegowej, w tym „Wild Atlantic Way”, bramę do reszty świata” – tak wyjaśniono nazwę w oficjalnym oświadczeniu Connacht-Ulster Alliance. Nowy Uniwersytet Technologiczny będzie jednym z największych wielokampusowych uniwersytetów na wyspie. Uczelnia będzie mogła zaoferować ok. 24 tys. studentom szeroki zakres programów od poziomu 6 … Czytaj dalej

Język polski na irlandzkiej maturze

To efekt rządowej strategii nauczania języków obcych w Irlandii na lata 2017–2026. Od tego roku język polski staje się przedmiotem maturalnym na egzaminie maturalnym w Irlandii. Język polski został oficjalnie wprowadzony do programu nauczania jako jeden z czterech nowych języków obcych i pierwsi uczniowie będą mogli przystąpi do matury z nowego języka obcego w 2022 r. Uczniowie mogą zdawać egzamin na dwóch poziomach: rozszerzonym lub podstawowym, a stopień trudności wymagań nowego programu nauczania dla języka polskiego jest zbliżony do wymagań względem innych języków obcych nauczanych w szkołach. Egzamin będzie się składać z trzech części. Pierwszą będzie egzamin ustny, trwający ok. 15 minut, który będzie miał formę rozmowy. Maturzystom będą zadawane pytania na trzy ustalone na 2022 r. tematy, opublikowane na stronie internetowej State Examinations Commission (SEC). Będą musieli omówić również próbki tekstów z ich portfolio językowego. Dodatkowo egzamin będzie obejmować sprawdzenie umiejętności słuchania oraz pisania, ale w ramach testu wielokrotnego … Czytaj dalej

Proste zadania zbyt trudne dla absolwentów irlandzkich szkół

Trwa dyskusja nad reformą nauczania Organizacja reprezentująca irlandzkie firmy twierdzi, że wielu absolwentów szkół średnich, którzy posiadają Irish Leaving Cert (odpowiednik polskiej matury) nie jest w stanie wykonać „prostych zadań” i nie może napisać akapitu tekstu bez popełnienia znaczących błędów gramatycznych i ortograficznych. Jak donosi irlandzki portal informacyjny gript.ie, powyższe uwagi zostały przedstawione w grudniu przez Irlandzkie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ISME) podczas dyskusji w Komisji Edukacji Oireachtas na temat reformy Leaving Cert. Neil McDonnell, dyrektor naczelny ISME stwierdził, że przedstawiciele jego organizacji i należących do niej firm zaobserwowali „podstawowe błędy popełniane przez młode osoby, które posiadają wykształcenie”. Problemy miały dotyczyć wykonywania stosunkowo prostych zadań. McDonnell zapewniał, że wielu absolwentów nie jest w stanie napisać nawet akapitu tekstu nie popełniając błędów ortograficznych i gramatycznych. Dyrektor ISME dodał, że wiele podstawowych umiejętności, takich jak sprawna komunikacja i praca zespołowa, zostało zaniedbanych w obecnym programie nauczania. Ponadto uważa, że edukacja w … Czytaj dalej

Edukacja dla osób dorosłych – Adult Basic Education oraz Springboard+

  Wiele osób dorosłych musi pokonać psychologiczną barierę, by móc wrócić do nauki. Nierzadko czują się oni zakłopotani i starają się ukryć braki w swojej edukacji. Nawet w gronie najbliższych – rodziny i przyjaciół – nie przyznają się do tego, że chcieliby nadrobić edukacyjne zaległości. Zdarzają się także sytuacje, w których chcieliby oni zdobyć wykształcenie, ale sądzą, że powinni najpierw nadrobić zaległości, często z podstawowego zakresu. Dla takich osób organizowane są kursy Adult Basic Education. Poprawiają one umiejętności czytania, pisania i liczenia. Kursy te organizowane są przez Adult Literacy Service w każdym regionie Irlandii. Zajęcia odbywają się w małych grupach bądź indywidualne z nauczycielem. Kursy są bezpłatne i poufne. Dzięki uczestnictwie można nabrać pewności siebie i przejść do następnego etapu nauki. Możesz skorzystać także z kursów przygotowanych przez National Adult Literacy Agency (NALA). Na stronie www.nala.ie znajdziesz również bezpłatne materiały do nauki. Z kolei na stronie www.writeon.ie dostępne są darmowe … Czytaj dalej

Back to School Clothing and Footwear Allowance w 2021 roku

Wszystkie osoby posiadające dzieci pobierające Pandemic Unemployment Payment są uprawnione do otrzymywania zasiłku Back to School Clothing and Footwear Allowance (BTSCFA). BTSCFA przeznaczony jest na pokrycie kosztów ubioru i obuwia szkolnego dzieci rozpoczynających nowy rok nauki. Zasiłek nie podlega opodatkowaniu. Aplikacje na rok szkolny 2021 składa się od 21 czerwca do 30 września. Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, musisz otrzymywać zasiłek z opieki społecznej lub brać udział w programie szkolenia, zatrudnienia bądź edukacji dorosłych. Do otrzymywania BTSCFA mogą kwalifikować się osoby otrzymujące: zasiłek dla bezrobotnych związany z pandemią COVID-19 (Pandemic Unemployment Payment), zasiłek dla pracujących rodzin (Working Family Payment), zasiłek rodzinny związany z powrotem na rynek pracy (Back to Work Family Dividend), Maternity Benefit bądź Adoptive Benefit. Przed złożeniem wniosku musisz potwierdzić, że twoje dziecko/twój podopieczny jest na twoim utrzymaniu poprzez złożenie deklaracji Increase for a Qualified Child (IQC), przedkładając informacje o dochodzie i typie zasiłków, który otrzymujesz. Nie … Czytaj dalej

Otagowano , |

Rewolucja w gospodarce – personalizacja drogą przyszłości

Na wstępie przybliżmy sobie pojęcie gospodarki. Jest to nic innego jak system, w którym gospodarstwa domowe, rolne, małe działalności gospodarcze, duże przedsiębiorstwa, fabryki oraz instytucje publiczne i prywatne mają swoje zadania, jakimi są m.in. wytwarzanie, podział dóbr oraz usług zgodnie z potrzebami ludności. Rozwój, a raczej podział gospodarczy po raz pierwszy został określony w latach 30 XX wieku. Już w tamtych czasach stworzono teorię trzech sektorów, które określają ścieżkę rozwoju gospodarczego każdego kraju. Teoria ta opisuje rozwój ekonomiczny państwa podzielony chronologicznie na: 1. Re Industrialny (przed przemysłowy, rolniczy); 2. Industrialny (przemysłowy); 3. Postindustrialny (poprzemysłowy, usługowy). Na początku XXI wieku zauważono ponowną rewolucję gospodarki i powstanie 4 sektora. 4. Rewolucja informacji (wymiana informacji) Z artykułu dowiemy się m.in.: czym wyróżnia się każdy sektor rozwoju gospodarki państwa; jaki wpływ na sprzedaż i rozwój społeczeństwa miały poszczególne rewolucje; najnowszy, już 5 podział gospodarczy – jaki i jak wpłynie na sprzedaż w tych czasach; … Czytaj dalej

Jak ubiegać się o stypendium studenckie

  Student Universal Support Ireland (SUSI) jest irlandzką instytucją przyznającą wszystkie stypendia szkolne, w tym stypendia szkolnictwa wyższego. SUSI oferuje dofinansowanie uprawnionym studentom, w tym absolwentom szkół średnich z irlandzką maturą (Leaving certificate) oraz osobom dorosłym, chcącym ponownie podjąć naukę w ramach zatwierdzonych kursów trzeciego stopnia, odbywających się w pełnym wymiarze godzinowym. SUSI przyznaje stypendia osobom mieszkającym w Irlandii oraz studentom studiującym poza Irlandią. Stypendia studenckie dzielą się na: dotacje na utrzymanie (stypendia socjalne), dotacje na opłaty. Stypendia socjalne pomagają studentom w pokryciu kosztów utrzymania. Dotacje na opłaty pokrywają czesne studentów, którzy nie kwalifikują się do programu Free Fees Scheme. Mogą również pokrywać składkę studencką (wpisowe) i koszty niezbędnych wyjazdów terenowych. Studenci uczęszczający na kursy odbywające się po ukończeniu szkoły – Post-Leaving Certificate – nie otrzymują stypendium. Jednak jeżeli kwalifikujesz się do otrzymywania dotacji na utrzymanie, jesteś zwolniony z wkładu własnego uczestnika. Nie możesz otrzymywać niektórych świadczeń socjalnych i stypendium … Czytaj dalej

Otagowano |

School Transport Scheme – kto może skorzystać z transportu dziecka do szkoły

 
Twoje dziecko może kwalifikować się do School Transport Scheme, jeżeli mieszka w znacznej odległości od szkoły, do której uczęszcza. Ministerstwo Edukacji zapewnia subsydiowany transport szkolny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mieszkają w odległości większej niż 4,8 km od szkoły, w której się uczą. Usługę przewozów autobusami szkolnymi świadczy Bus Éireann, zaś ministerstwo decyduje o wysokości rocznych opłat.
Czytaj dalej

Otagowano |

Warsztat z Agnieszką Stein 10 marca w Dublinie

Serdecznie zapraszamy na 5-godzinny warsztat z Agnieszką Stein, psychologiem i autorką książek „Dziecko z bliska”, „Potrzebna cała wioska”, „Akcja adaptacja” – Relacja bez nagród i kar. 10 marca, godz, 12-17 Adres: Biblary: 1 Library Square, Inchicore (West Terrace), Dublin 8     Agnieszka o warsztacie: Czasem mam wrażenie, że ja sama nie wiem do końca, gdzie leżą moje własne granice. Na ile chcę się zgodzić, a co już mnie narusza, budzi mój sprzeciw. Jak to badać? Jakie są konsekwencje naruszania granic swoich dzieci? Dzieci potrzebują granic. To jeden z najbardziej znanych i najmniej konkretnych sloganów wychowawczych. Dużo łatwiej jest zrozumieć to, czym są granice dla dzieci, kiedy odpowiemy sobie na pytanie czym są granice dla nas – dorosłych. Kiedy odejdziemy od rozumienia granic jako reguł i zakazów i przyjrzymy się temu w jaki sposób doświadczamy naszych osobistych granic, zyskujemy nowe rozumienie tego, jak zdrowe poczucie własnych granic kształtuje się u dzieci. … Czytaj dalej

Zdobądź jedno z 30 wyjątkowych stypendiów i pracuj w irlandzkiej branży spożywczej!

Bord Bia razem z UCD Michael Smurfit Graduate Business School rozpoczął przyjmowanie aplikacji na program stypendialny Bord Bia Marketing Fellowship oraz Origin Green Ambassador. Inicjatywa ta pozwoli 30 jego uczestnikom na szybki rozwój kariery w branży spożywczej. … Czytaj dalej

Otagowano |
Wydanie 20.05.2022 (740)

 

Zbiórka na leczenie Tomusia