Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | POLONIA | ng24.ie | Strona 2

POLONIA

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Słowem-Polska”

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs recytatorski „SŁOWEM POLSKA” pod patronatem Pierwszej Damy RP. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą literaturą polską, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz promowanie talentów recytatorskich. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół polskich za granicą w wieku od 7 do 19 lat. Konkurs polega na wyrecytowaniu trzech różnych wierszy i nagraniu ich w formie wideo. Na każdym etapie konkursu uczniowie zaprezentują inny utwór poetycki. Pierwszy etap Konkursu organizuje szkoła, podczas którego uczniowie prezentują swój pierwszy wiersz. Drugi wiersz prezentowany będzie na etapie kontynentalnym, trzeci zaś w przypadku dostania się do ścisłego finału. Recytacje uczniów nie mogą trwać dłużej niż dwie minuty. Pierwszy etap konkursu, po eliminacjach na poziomie szkolnym, zakończy się w terminie do 31 marca 2021 r. wraz z przesłaniem nagrania wideo zwycięskich recytacji przez szkoły polonijne. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurs-recytatorski-slowem-polska/ … Czytaj dalej

Otagowano |

Konkurs „Być Polakiem” dla dzieci i młodzieży

Od Organizatora Konkursu: Kochani Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, już po raz dwunasty zapraszamy do udziału w konkursie „Być Polakiem”. Obmyślenie koncepcji pracy konkursowej i jej przygotowanie to dla uczestników wysiłek ale też niewspółmierna korzyść. Każda zdobyta wiedza okazuje się być kiedyś przydatna a ta dotycząca historii własnej rodziny czy dziejów przodków potrzebna jest od zaraz bo, jak się mówi, człowiek bez przeszłości nie ma przyszłości.     Pandemia zamyka nas w domach i skazuje na odosobnienie. Ten stan ma także zalety. Więcej przebywamy razem. W wolnych chwilach możemy więc porozmawiać o sprawach zwykle odkładanych na później. To dobry czas, by w gronie rodziny podyskutować, co to takiego jest tożsamość człowieka ? Dlaczego tak ważne jest określenie własnej tożsamości: religijnej, narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej i szukanie odpowiedzi, jak ją budować lub wzmacniać ? Młodzież znajduje odpowiedzi na te pytania, przystępując do udziału w konkursie „Być Polakiem”, angażującym nie tylko intelekt ale także, … Czytaj dalej

Otagowano |

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej: o przeszłości należy pamiętać

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (IDMN) to państwowa instytucja kultury powołana do życia 17 lutego 2020 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Jej celem jest prowadzenie studiów nad dziedzictwem myśli narodowej oraz chrześcijańsko-demokratycznej. Poprzez swoją działalność IDMN uczestniczy w realizacji szeroko rozumianej publicznej polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski. Instytut koncentruje się także na dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej oraz konserwatywnej. Celem instytutu jest również popularyzacja historii, badania nad dziedzictwem oraz inspiracja i wspieranie kultury. Instytut realizuje własne programy edukacyjne, stypendialne i dotacyjne, prowadzi działalność wydawniczą, dokumentacyjną, informacyjna oraz promocyjną. Organizuje konkursy, wystawy, spotkania dyskusyjne, koncerty, wykłady. W tym roku, mimo pandemii, udało nam się zrealizować wiele inicjatyw, m.in. prowadziliśmy Szkołę Letnią dla nauczycieli, nadaliśmy wraz z Zarządem PKP Dworcowi Wschodniemu w Warszawie imię Romana Dmowskiego, ufundowaliśmy stosowne tablice także w miejscu jego … Czytaj dalej

Otagowano , |

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – jak obliczyć należny podatek

  Wyjazd do innego kraju bądź praca zdalna, o ile jedno i drugie ma charakter tymczasowy i nie wpływa w szczególny sposób na związki pracownika z Polską (np. miejsce stałego zamieszkania, rodzina, mąż, żona, dzieci, liczba dni pobytu w kraju), nie powinny nieść za sobą konsekwencji podatkowych. Wraz z dłuższym przebywaniem za granicą związki osobiste i gospodarcze z Polską mogą maleć (np. poprzez rezygnację z umowy najmu w Polsce bądź sprzedaż mieszkania). Oznacza to, że pobyt pracownika za granicą wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych w kraju, w którym praca jest wykonywana. Należy mieć na uwadze kwestie związane z: rezydencją podatkową pracowników, tj. rejestrację pobytu oraz wykonywania pracy, jeżeli planowany pobyt ma być dłuższy niż 183 dni w ciągu roku; obowiązkiem deklarowania wszystkich swoich światowych dochodów w kraju, w którym podatnik obecnie przebywa na stałe; rejestracją w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym, w tym odprowadzaniem podatków i opłacaniem składek społecznych w … Czytaj dalej

Otagowano , |

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – kiedy będziesz musiał dopłacić podatek w Polsce

  Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady rozliczania dochodów uzyskiwanych w państwach, z którymi na podstawie dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce. Zmiana dotyczy również dochodu uzyskiwanego przez obywateli polskich w Irlandii. Jest to efekt ograniczenia ulgi abolicyjnej – od 1 stycznia 2021 roku ma ona wynosić maksymalnie 1360 zł. Jeżeli twoje zarobki za granicą są wyższe niż 8000 zł, będziesz musiał odprowadzić od nich podatek w Polsce. Dotyczy to również sytuacji, kiedy uzyskany dochód podlegał zwolnieniu podatkowemu lub niższej stawce podatkowej w państwie zarobkowym. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny w wysokości od 8000 do 85528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17 procent. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny próg podatkowy wynoszący 32 procent. Na ograniczeniu ulgi abolicyjnej stracić mogą między innymi pracownicy, członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek … Czytaj dalej

Otagowano , |

Życzenia od Ambasady RP w Dublinie dla całej Polonii w Irlandii

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Ambasador RP w Dublinie pani Anna Sochańska oraz pracownicy ambasady składają wszystkim Polakom mieszkającym w Irlandii serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Konkurs dla dzieci i młodzieży – „Ignacy Jan Paderewski: pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

  Zapraszamy do udziału w konkursie „Ignacy Jan Paderewski: pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”, którego organizatorami są Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.   Konkurs skierowany jest m.in. do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie historii Polski poprzez przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego jako autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego oraz patriotycznego. Udział w konkursie niewątpliwie pozwoli na rozwój zainteresowań historycznych młodszych członków Polonii oraz stworzy warunki do pogłębienia wiedzy i uczczenia pamięci o wybitnym pianiście – wirtuozie, człowieku Renesansu jakim niewątpliwie był.     Uczestnicy mogą wziąć udział w ośmiu kategoriach tematycznych Konkursu. Ich rozpiętość pozwala na udział uczestnikom o różnych zainteresowaniach. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród pieniężnych w wysokości 25 tys. złotych oraz nagrody dodatkowe instytucji współpracujących z organizatorami.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie ucznia przez dyrektora … Czytaj dalej

Otagowano |

Konkurs na pracę fotograficzną pt. „Najpiękniejsza kartka noworoczna”

Ambasada RP w Dublinie ogłosiła Konkurs na pracę fotograficzną pt. „Najpiękniejsza kartka noworoczna”. Do udziału w Konkursie zapraszamy przedstawicieli Polonii, którzy w dniu nadesłania pracy konkursowej będą mieć ukończone 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii. Prace konkursowe muszą mieć formę fotografii. Mogą przedstawiać ludzi, zwierzęta, krajobraz, martwą naturę. Dopuszczalne są fotografie modyfikowane graficznie (Photoshop), w tym kolaż. Prace mogą zawierać napisy. Przekaz prac konkursowych musi być uniwersalny – zrozumiały także dla osób nie posługujących się językiem polskim. Prace muszą jednoznacznie wskazywać symbole polskie i irlandzkie, muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 30 grudnia 2020 r. w galerii konkursowej na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/PLinIreland Nagrody w dla laureatów … Czytaj dalej

„Design Review for Limerick”, czyli Piotr Mach o tworzeniu „Zielonego Miasta”

Piotrze, nim porozmawiamy o tym, jak w przyszłości ma wyglądać Limerick, powiedz, czy pandemia koronawirusa uderzyła w rynek architektoniczny w Irlandii? Czy odczuwalnie zmalała liczba zleceń? Czy obecna sytuacja w dużym stopniu wpłynęła na proces twórczy irlandzkiego architekta, począwszy od tworzenia szkiców po wdrażanie pomysłów w życie? Projektów ciągle jest dużo, pomimo że część prywatnych klientów w obliczu niepewnej sytuacji na rynku woli wstrzymać inwestycje i przeczekać ten niecodzienny czas. Jednakże pandemia nie spowodowała zamknięcia placów budowy – i stąd właśnie ciągłość nowych zleceń architektonicznych. Jest to bardzo pozytywna wiadomość, gdyż sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki kraju. Miejmy zatem nadzieję, że w przyszłym roku Irlandia zacznie systematycznie odrabiać tegoroczne zaległości. Jeżeli chodzi o charakter mojej pracy jako architekta, to również niewiele się tutaj zmieniło. Większość czynności, w tym projektowanie, śmiało może odbywać się zdalnie, ograniczając w ten sposób bezpośredni kontakt z innymi osobami. Wideokonferencje z klientami i … Czytaj dalej

Już 5 grudnia rusza radio WOŚP DUBLIN

 
Siema! Tego jeszcze w Irlandii nie grali. Już w ten piątek, 5tego grudnia, uruchamiamy pierwsze w historii naszych finałów internetowe RADIO DublinWOŚP. Dostępne będzie na naszej stronie internetowej www.wosp.ie/radio
Oprócz dobrej muzyki pojawią się pozdrowienia od gwiazd, wywiady, rozmowy na fajne tematy i można będzie usłyszeć w nim najnowsze fakty związane z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko!
Można też będzie pozdrowić kogoś przez nasze radio! Zachęcamy do przesyłania nam takowych pozdrowień w wersji głosowej (mp3) na WhatsApp +353 89 415 22 51
KLIKNIJ I SŁUCHAJ!
 

Otagowano , |