Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Fuel Allowance – dopłata do ogrzewania na sezon 2021/22 -

Fuel Allowance – dopłata do ogrzewania na sezon 2021/22

 

Sezon dopłat do ogrzewania 2021/22 rozpoczął się 27 września 2021 roku i trwa 28 tygodni. Jeżeli się kwalifikujesz, w tym okresie możesz otrzymać Fuel Allowance – ma on pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania domu w miesiącach zimowych. Wypłacany jest on osobom, które otrzymują długoterminowe świadczenia socjalne i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów ogrzewania.

Kryteria kwalifikacji

Możesz kwalifikować się do Fuel Allowance, jeśli otrzymujesz:

 • State Pension (Contributory) lub State Pension (Non-Contributory); Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension lub Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension; Incapacity Supplement; Blind Pension; Invalidity Pension; Disability Allowance; Deserted Wife’s Benefit or Allowance; One-Parent Family Payment; Guardian’s Payment (Contributory) lub Guardian’s Payment (Non-Contributory); Carer’s Allowance Farm Assist; Back to Work Allowance; Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA); Rural Social Scheme; Tús lub Community Employment; Death Benefit;

 • Basic Supplementary Welfare Allowance – pobierany dłużej niż 455 dni;

 • Jobseeker’s Allowance – pobierany dłużej niż 390 dni (do tego okresu zalicza się wcześniej pobierany Jobseekers’ Benefit);

 • rentę lub emeryturę otrzymywaną z kraju UE/EOG lub kraju, z którym Irlandia ma podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (pod warunkiem, że irlandzkie świadczenia są równoważne), będąc w wieku powyżej 66 lat i na stale mieszkając w Irlandii.

By móc otrzymać Fuel Allowance musisz mieszkać sam lub jedynie:

 • ze współmałżonkiem, partnerem życiowym lub konkubentem i/lub dziećmi pozostającymi na waszym utrzymaniu;

 • z innymi osobami otrzymującymi jedno z kwalifikujących się świadczeń, które również kwalifikowałyby się do samodzielnego otrzymywania dodatku opałowego;

 • z osobą, która pobiera Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit i opiekuje się tobą lub twoim współmałżonkiem, partnerem lub konkubentem w pełnym wymiarze godzin;

 • z osobą otrzymującą zasiłek dla bezrobotnych na wypadek pandemii COVID-19 (PUP), krótkoterminowy Jobseeker’s Allowance lub Basic Supplementary Welfare Allowance.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania Fuel Allowance jest także niemożność zaspokojenia swoich potrzeb grzewczych z własnych środków.

Dodatek opałowy jest świadczeniem zależnym od dochodów. Jeśli otrzymujesz zasiłki nieskładkowe, automatycznie spełniasz kryterium dochodowe (Means Test).

Twój łączny tygodniowy dochód może przekraczać stawkę maksymalnej emerytury wypłacaną przez państwo (z tytułu opłacania składek) o 100 euro. Możesz mieć kapitał bądź oszczędności, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 58000 euro.

Nie kwalifikujesz się do otrzymywania Fuel Allowance, jeśli:

 • jesteś właścicielem mieszkania;

 • mieszkasz z kimś, kto nie otrzymuje żadnego z kwalifikujących się świadczeń do Fuel Allowance;

 • otrzymujesz kwalifikowane świadczenie, ale nie spełniasz kryteriów Means Test;

 • otrzymujesz jedno z następujących świadczeń, wypłacanych na podstawie twoich składek PRSI: Jobseeker’s Benefit; Illness Benefit; Enhanced Illness Benefit; Occupational Injuries Benefit; Maternity Benefit lub Disablement Benefit.

 

Stawki Fuel Allowance i składanie aplikacji

Fuel Allowance wynosi 28 euro tygodniowo na gospodarstwo domowe i wypłacany jest przez 28 tygodni. Możesz również otrzymać dwie ryczałtowe kwoty po 392 euro – wówczas pierwsza rata zostanie wypłacona w tygodniu rozpoczynającym się 27 września 2021 roku, druga w tygodniu rozpoczynającym się 3 stycznia 2022 roku.

Jeśli ubiegasz się o Fuel Allowance po raz pierwszy, musisz wypełnić wniosek NFS 1 (pdf). Jeżeli złożysz wniosek po rozpoczęciu sezonu grzewczego, Fuel Allowance nie będzie wypłacany wstecz. O wypłatę świadczenia w dwóch ratach wnioskujesz na osobnym formularzu – Change the Payment Frequency Form.

Nie musisz co roku ponownie ubiegać się o dodatek opałowy, o ile twoja sytuacja nie uległa zmianie i wciąż otrzymujesz takie same świadczenia z opieki społecznej.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

 

 

O nas/About Us

 

 

Zbiórka na leczenie Tomusia