Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Dopłata do ogrzewania w trakcie pandemii | ng24.ie

Dopłata do ogrzewania w trakcie pandemii

 

Fuel Allowance jest świadczeniem będącym częścią programu National Fuel Scheme, mającym na celu dofinansowanie kosztów ogrzewania domu podczas sezonu zimowego. Sezon grzewczy w 2020 roku (czyli okres, w którym można otrzymywać Fuel Allowance) trwa od 28 września 2020 roku do 9 kwietnia 2021 roku. Możesz wybrać wypłacanie dodatku tygodniowo – będzie to 24,50 euro tygodniowo – lub w ramach dwóch rat po 343 euro. Pierwsza rata wypłacana jest na początku sezonu, a druga w styczniu.

Fuel Allowance przeznaczone jest dla osób, które od dawna otrzymują zasiłki socjalne i nie są w stanie samodzielnie zapłacić za ogrzewanie. Dodatek wypłacany jest na całe gospodarstwo domowe, co oznacza np. że jeśli dwie osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie kwalifikują się do otrzymywania świadczenia, wypłacany jest tylko jeden dodatek na pokrycia kosztów ogrzewania.

 

Wśród zasiłków kwalifikujących do otrzymywania Fuel Allowance znajdują się:

 • renta dla wdowów lub wdowców – Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension lub Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension;

 • zasiłek dla osób niepełnosprawnych w wyniku wypadku w pracy – Incapacity Supplement z programu Occupational Injuries Benefit;

 • renta dla osób niewidomych lub niedowidzących – Blind Pension;

 • renta inwalidzka – Invalidity Pension;

 • zasiłek dla osób niepełnosprawych – Disability Allowance; Deserted Wife’s Benefit lub Deserted Wife’s Allowance, obecnie zasiłek dla samotnego rodzica – One-Parent Family Payment;

 • zasiłek dla opiekuna sieroty – Guardian’s Payment (Contributory) lub Guardian’s Payment (Non-Contributory);

 • Farm Assist;

 • Prisoner’s Wife’s Allowance;

 • Podstawowa stawka Basic Supplementary Welfare Allowance pobierana przez 391 dni (15 miesięcy);

 • Jobseeker’s Allowance pobierany przez 391 dni (15 miesięcy).

Uwaga! Dni otrzymywania Jobseeker’s Benefit można zaliczyć na poczet 391 dni otrzymywania Jobseeker’s Allowance, pod warunkiem, że Jobseeker’s Allowance został przyznany od razu po zakończeniu pobierania Jobseeker’s Benefit, tj. między pobieraniem jednego a drugiego świadczenia nie było żadnej przerwy.

 

Fuel Allowance przysługuje również świadczeniobiorcom:

 • otrzymującym świadczenia socjalne z innego kraju UE, z którym Irlandia ma podpisane umowy dotyczące transferowania świadczeń (tzw. Jobseeker’s Transitional Payment), które podlegają programom: Back to Work Allowance, Back to Work Enterprise Allowance, Rural Social Scheme, Tús, JobBridge (obecnie JobPath), Revenue Job Assist lub Community Employment, i są uprawnione do zachowania drugiego zasiłku.

 • osobom samotnym lub mającym na utrzymaniu małżonka lub partnera i/lub dzieci, z którym/i zamieszkują,

 • otrzymującym Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit, opiekującym się osobą otrzymującą emeryturę, jej małżonkiem lub partnerem w pełnym wymiarze godzin,

 • którzy otrzymali tymczasowe wsparcie socjalne w postaci Jobseeker’s Allowance lub Basic Supplementary Welfare Allowance i nie są w stanie samodzielnie bądź z pomocą domowników pokryć kosztów ogrzewania z własnych środków.

Osoby otrzymujące emeryturę państwową (State Pension) mogą kwalifikować się do otrzymywania tego dodatku, jeśli mieszkają samotnie lub jedynie:

 • ze współmałżonkiem, z partnerem lub konkubentem i/lub z dziećmi, znajdującymi się na twoim utrzymaniu;

 • z osobą otrzymująca COVID-19 Pandemic Unemployment Payment, krótkoterminowy Jobseeker’s Allowance lub podstawowy Supplementary Welfare Allowance;

Musisz również spełnić kryterium dochodów, które zostanie sprawdzone w ramach Means Test. Osoby pobierające emeryturę państwową nieskładkową (State Pension (Non-Contributory)) automatycznie spełniają kryterium dochodowe. Osoby pobierające emeryturę państwową składkową (State Pension Contributory) spełnią kryterium dochodów, jeśli ich środki na życie wynoszą 100 euro lub mniej tygodniowo.

Nie otrzymasz dopłaty Fuel Allowance, jeżeli:

 • mieszkasz w lokalu komunalnym, w którym zapewnione jest ogrzewanie;

  posiadasz ogrzewanie zapewnione w akcie własności;

 • mieszkasz w gospodarstwie domowym z osobą, która nie otrzymuje żadnego z wyżej wymienionych świadczeń, które kwalifikowałoby ją do otrzymania Fuel Allowance,

 • otrzymujesz zasiłki wypłacane na podstawie składek PRSI i nie przeszedłeś pomyślnie Means Test.

 • Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do otrzymywania Fuel Allowance, złóż wniosek jak najszybciej – nie ma możliwości otrzymywania go wstecz. Formularz wniosku o Fuel Allowance (NFS1) można znaleźć na poczcie, w lokalnym oddziale Intreo lub online: http://www.welfare.ie/en/pdf/nfs1.pdf.

 

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.