Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Czym jest „bańka wsparcia” (support bubble) | ng24.ie

Czym jest „bańka wsparcia” (support bubble)

 

Terminem „bańka wsparcia” (support bubble) określa się sytuację, w ramach której osoba poddająca się izolacji będąca mieszkańcem jednego gospodarstwa domowego ma bliski kontakt z innym gospodarstwem. W ramach „bańki wsparcia”, zwanej także domem parzystym, członkowie 2 gospodarstw domowych mogą spotykać się w zamkniętych pomieszczeniach, mimo że nie mieszkają razem. Jest ona określana także jako rozszerzone gospodarstwo domowe.

Istnieją specjalne zasady dotyczące tego, kto może utworzyć bańkę wsparcia. Możesz utworzyć bańkę wsparcia tylko wtedy, gdy:

  • jesteś osobą mieszkającą samotnie lub mieszkasz sam z dziećmi w wieku poniżej 18 roku życia;

  • dzielisz się obowiązkami dotyczącymi rodzicielstwa lub opieki;

  • mieszkasz z osobą dorosłą, nad którą sprawujesz opiekę;

  • mieszkasz sam i masz opiekuna lub opiekunów, którzy sprawują nad tobą opiekę, w tym opiekuna mieszkającego na stałe.

„Bańki wsparcia” mogą obejmować maksymalnie 2 gospodarstwa domowe. Oznacza to, że nie możesz:

  • mieć bliskiego kontaktu z kimkolwiek spoza twojej „bańki”;

  • stworzyć „bańkę” z gospodarstwem domowym, które wchodzi już w skład innej „bańki”;

  • znajdować się w kilku „bańkach wsparcia” naraz.

Możesz przemieszczać się dalej niż 5 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, by móc spotkać się z członkami twojej „bańki wsparcia”. Jeśli jednak jest to możliwe, powinieneś utworzyć „bańkę” w promieniu 5 kilometrów od miejsca zamieszkania.

 

Co robić, jeśli masz objawy COVID-19

Jeśli ktoś z twojej bańki wsparcia ma objawy COVID-19, musi natychmiast się odizolować i zadzwonić do lekarza rodzinnego po poradę. Kontakt do lekarza rodzinnego przyjmującego w twojej okolicy możesz odnaleźć na stronie HSE.

Będziesz musiał się odizolować, jeśli masz objawy COVID-19 lub wynik twojego testu jest pozytywny.
W większości przypadków możesz przerwać samoizolację, jeśli nie masz gorączki od 5 dni, a od wystąpienia pierwszych objawów minęło 10 dni.

Jeśli korzystasz z długoterminowej opieki stacjonarnej lub niedawno opuściłeś szpital po leczeniu COVID-19, powinieneś odczekać 14 dni od wystąpienia pierwszych objawów oraz 5 dni od ustania gorączki.

Jeśli miałeś objawy COVID-19 i uzyskasz negatywny wynik testu, powinieneś kontynuować samoizolację, dopóki nie będziesz miał żadnych objawów przez 48 godzin.
Jeśli nie masz żadnych objawów, ale wynik testu jest pozytywny, ponieważ miałeś bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem, powinieneś poddać się izolować się przez 10 dni od daty testu.

 

Jak się izolować

Należy całkowicie unikać kontaktu z innymi ludźmi. Należy również unikać:
wychodzenie na zewnątrz, chyba że w ramach gospodarstwa domowego masz dostęp do zewnętrznej przestrzeni;
chodzenia do pracy, szkoły, na nabożeństwa lub do miejsc publicznych;
dzielenia rzeczy z innymi osobami;
korzystania z transportu publicznego lub taksówek;
zapraszania gości do swojego domu.

Na stronie www.hse.ie uzyskasz więcej informacji o tym, jak się izolować oraz co robić, jeśli mieszkasz z innymi osobami bądź sam. Możesz również otrzymać informacje odnośnie opiekowania się osobą, która musiała poddać się samoizolacji.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i gov.ie.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.