Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Credited PRSI Contributions – kredytowane składki ubezpieczenia społecznego - ng24.ieng24.ie

Credited PRSI Contributions – kredytowane składki ubezpieczenia społecznego

 

Kredytowane składki PRSI (Credited PRSI Contributions) przysługują kwalifikowanym osobom, które wcześniej płaciły składki w jednej z klas: A, B, C, D, E, H lub P i obecnie nie mogą ich opłacać z powodu np. utraty pracy, choroby lub niepełnosprawności.

Składki kredytowane przysługują osobom, które:

 • musiały zrezygnować z pracy z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi poniżej 12 roku życia bądź opiekować się osobą wymagającą stałej opieki i zarejestrowały się w Homemaker’s Scheme. Mogą one ubiegać się o kwalifikowanie tego okresu do emerytury, pod warunkiem, że wcześniej płacone składki pokrywały świadczenie State Pension (Contributory) oraz w ciągu roku od chwili ustania zatrudnienia wnioskodawca wziął udział w Homemaker’s Scheme i złożył wniosek o Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit.

 • odeszły z pracy bądź zachorowały i biorą udział w programie Back to Education Allowance Scheme (BTEA) lub są niezdolne do pracy z powodu choroby, urazu bądź niepełnosprawności i otrzymują Illness Benefit, Invalidity Pension lub Occupational Injury Benefit. Otrzymane składki skredytowane zaliczają się na poczet przyszłej renty Disability Allowance, do której wymagane są opłacane lub skredytowane składki PRSI z ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku o Disability Allowance;

 • rozpoczynają pierwszą pracę w trakcie roku kalendarzowego – wówczas brakujące składki są kredytowane od początku roku, w którym rozpoczęto pracę, a także dwóch poprzednich pełnych lat. Jeżeli obywatel innego kraju UE po raz pierwszy podejmuje pracę w Irlandii lub w innym kraju członkowskim, Pre-Entry Credits powinny być przyznawane przed pierwszą składką opłaconą w państwie członkowskim, a nie przed pierwszą składką wpłaconą w Irlandii;

 • wracają do zatrudnienia po ukończeniu kursu w trybie dziennym – wówczas mowa o Student Credits. Przysługują one, jeśli wnioskodawca:

  – pracował przed rozpoczęciem kursu i opłacał składki PRSI w klasie A,

  – rozpoczął kurs przed ukończeniem 23 roku życia i ponownie podjął zatrudnienie podlegające ubezpieczeniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Student Credits można otrzymać tylko raz.

 • odeszły z pracy i otrzymują Carer’s Benefit lub Carer’s Allowance. Są to Carer’s Credits – zwykle składki kredytowane przyznawane są automatycznie.

 • korzystają z bezpłatnego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub adopcyjnego. Należy wtedy złożyć wniosek po powrocie do pracy.

 

Składki kredytowane a własna działalność gospodarcza

Składki kredytowane nie dotyczą osób, które odprowadzają składki w klasie S (osoby samozatrudnione lub dyrektorzy firm). Jeżeli osoba, która odprowadza składki w klasie S nie jest dłużej w stanie ich płacić z powodu choroby, braku pracy lub jeżeli jej dochód spadnie poniżej 5000 euro, nie będzie kwalifikowała się do składek kredytowanych.

Jeżeli jednak osoba prowadząca własną działalność gospodarczą opłacała wcześniej składki PRSI w jednej z klas kwalifikowanych (A, B, C, D, E, H lub P) w przeciągu ostatnich 2 lat, a obecnie nie może opłacać składek wskutek choroby, braku pracy lub jeżeli jej dochód spadnie poniżej 5000 euro, wówczas kwalifikuje się ona do składek kredytowanych.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i Irish National Organisation of the Unemployed.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

„Nasz Głos” 12.08.2022 (752)

 

O nas/About Us

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZUKIWARKA PRACY W IRLANDII


 

Zbiórka na leczenie Tomusia