Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Co robić w przypadku odmowy przyznania zasiłku - ng24.ieng24.ie

Co robić w przypadku odmowy przyznania zasiłku

Jeżeli nie przyznano ci pomocy socjalnej, o która się ubiegałeś lub nie satysfakcjonuje cię decyzja urzędu, możesz poprosić o rewizję wniosku, pod warunkiem że:

  • zamierzasz dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku, których nie zdążyłeś dostarczyć wcześniej na czas, a mogą wpłynąć na zmianę decyzji;

  • fakty zinterpretowane przez urzędnika DSP – Deciding Officers (DO) lub Designated Persons (DP) – na podstawie twoich dokumentów przedstawiają się inaczej, niż jest w rzeczywistości i wymagają dodatkowego wyjaśnienia;

  • uważasz, że decyzja DO/DP jest niesłuszna lub niesprawiedliwa.

Składanie wniosku do Social Welfare Appeals Office

Social Welfare Appeals Office (SWAO) jest instytucją niezależną od Ministerstwa Polityki Społecznej. Została ona utworzona w celu świadczenia usług osobom, które uważają, że decyzje podejmowane w ich sprawach, dotyczące ubiegania się o pomoc socjalną, czy wyliczenie okresów składkowych zostały niewłaściwie rozstrzygnięte przez lokalne urzędy DSP, czego efektem było nieotrzymanie zasiłku lub jego obniżenie.

Odwołanie należy napisać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania decyzji z urzędu. Wniosek składa się na piśmie na adres: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, D’Olier House, D’Olier Street, Dublin 2 lub za pośrednictwem strony: www.socialwelfareappeals.ie.

Przed złożeniem odwołania zawnioskuj do DSP o kopię dokumentacji swojej sprawy. We wniosku składanym do SWAO możesz poprosić również o przesłuchanie bądź wskazać świadka w swojej sprawie. Możesz reprezentować siebie osobiście lub upoważnić kogoś do bycia twoim reprezentantem. Przynieś wszystkie dowody, na które powołujesz się w swojej sprawie, w tym całą korespondencję z DSP. Przygotowując apelację, warto skonsultować się z organizacją lub firmą zajmującą się tego typu poradami, jeżeli uważasz, że nie jesteś w stanie napisać takiego odwołania samodzielnie.
Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu sześciu tygodni.

Na czas apelacji nie będziesz mógł brać udziału w takich programach, jak: Community Employment Scheme; Community Services Programme; Back to Education Allowance i innych. Możesz być jednak uprawiony do ubiegania się o tymczasowe wsparcie Supplementary Welfare Allowance Scheme (SWA) dla siebie oraz osób będących na twoim utrzymaniu. Jeżeli uzyskasz odmowę wypłaty SWA, twój małżonek lub partner może złożyć wniosek dotyczący jego i dzieci będących na waszym utrzymaniu.

Jeżeli twoja apelacja zostanie oddalona, możesz zwrócić się z prośbą do Chief Appeals Officera o ponowne rozpatrzenie apelacji. Jeżeli znowu nie zostanie rozpatrzona ona pozytywnie i będziesz czuł się pokrzywdzony, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy Ombudsmana – niezależnej instytucji powołanej w celu rozpatrywania wniosków osób poszkodowanych przez organy państwowe. Korespondencję należy kierować wtedy na adres: Office of the Ombudsman, 18 Lower Leeson Street, Dublin 2. Strona internetowa i kontakt e-mailowy do Ombusdamana: www.ombudsman.ie, ombudsman@ombudsman.gov.ie.

Pamiętaj! Po odrzuceniu apelacji w przyszłości możesz zawsze wnioskować o te same świadczenia co wcześniej, jeżeli zmieni się twoja sytuacja życiowa.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens information i Irish National Organisation of the Unemployed.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia