Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Centra danych pożeraczami energii |

Centra danych pożeraczami energii

Ta infrastruktura zużywa więcej prądu niż wszystkie domy na irlandzkiej wsi

Zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrosło o 32 proc. w ciągu jednego roku w latach 2020–2021 – wynika z nowych danych irlandzkiego GUS. Pokazują one również, że całkowita ilość energii elektrycznej zużywanej przez centra danych prawie potroiła się w ciągu ostatnich sześciu lat, z 5 proc. zużytej w 2015 r. do 14 proc. w 2021 r.

Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło 28 506 GWh i wzrosło o 5 proc. w porównaniu z 2020 r., a duzi odbiorcy odpowiadali za 23 proc. jej całkowitego zużycia. Dla porównania wszystkie domy wiejskie w Irlandii zużyły 12 proc. energii elektrycznej w 2021 r., a domy w miastach zużyły jej 21 procent.

„The Journal” zauważył, że pod względem ilościowym, całkowite zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrosło z 290 gigawatogodzin w I kwartale 2015 r. do 1058 gigawatogodzin w IV kwartale 2021 r., co stanowi wzrost o ok. 365 procent.

– Wzrost zużycia był spowodowany połączeniem istniejących centrów danych wykorzystujących więcej energii elektrycznej i dodaniem nowych centrów danych do sieci – tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami Niamh Shanahan, statystyk w dziale ds. środowiska i klimatu CSO.

W Irlandii znajduje się ok. 70 centrów danych, w tym takich gigantów technologicznych jak Amazon, Facebook i Google, a kolejnych osiem jest obecnie w budowie. Host in Ireland, grupa branżowa wspierająca rozwój centrum danych i lobbująca za Irlandią jako optymalną lokalizacją do ich działania, oszacowała, że w latach 2010–2020 wydano już 7 miliardów euro na budowę centrów danych, a kolejne 7 miliardów ma zostać zainwestowanych do 2026 r.

Problem poruszono już w ubiegłym roku podczas debaty na temat centrów danych w Komisji Sejmowej ds. Działań na rzecz Środowiska i Klimatu. Jej członkowie usłyszeli m.in. że obecny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju dzięki centrom danych jest „niepodobny do niczego, co Irlandia widziała w ciągu ostatnich 100 lat”. Mark Foley, dyrektor naczelny EirGrid, państwowego operatora przesyłu energii elektrycznej w Irlandii, przekonywał wówczas, że centra danych są „kluczową częścią społecznej i gospodarczej tkanki życia w XXI wieku”.

Pozostaje przypuszczać, że zapotrzebowanie to będzie wzrastać.

Radosław Kotowski


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
O nas/About Us