Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Celtyckie ślady w Tarnowie | ng24.ie

Celtyckie ślady w Tarnowie

Tarnów, to znajdujące się w województwie małopolskim miasto powiatowe. Miasto to lokowane było przez Spycimira, pieczętującego się herbem Leliwa, który był wojewodą krakowskim. Lokowanie miasta Tarnowa, miało miejsce na podstawie dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Jagiełłę z dnia 7 marca 1330 roku.

Wizytówka miasta

Na uwagę zasługuje tu, pięknie zachowany historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta. Miasto Tarnów powstało na terenie wsi rycerskiej również posiadającej nazwę Tarnów. Do 1567 roku, miasto stanowiło własność potomków Spycimira noszących już nazwisko Tarnowskich. Do czasu powstania miasta Zamościa, Tarnów był największym miastem prywatnym w Królestwie Polskim.

Znalezisko w mieście Tarnów

W Pasiece Otfinowskiej, znajdującej się na obrzeżach Tarnowa archeolodzy natrafili na pradawną osadę, datowaną na I wiek przed naszą erą. Wszystko wskazuje na to, że wyciągnięte z ziemi skarby należały do Celtów. Ponieważ dzięki Celtom, świat uzyskał wiedzę na temat produkcji żelaza, szkła i naczyń toczonych na kole, odkrywając w grobach i zagłębinach ziemnych te właśnie przedmioty, domniemamy że należały one do Celtów, którzy tutaj zamieszkiwali. Badając dokładnie znalezione w grobach celtyckich wspomniane przedmioty, można się dokładnie dowiedzieć, iż osada tego ludu funkcjonowała pomiędzy 60. a 20. rokiem przed naszą erą.

Historia dziwnej agrafy

O okresie funkcjonowania wspomnianej osady, świadczyć może unikatowa agrafa, używana do spinania szat wierzchnich. Celtowie gdy wyruszali w podróż, agrafy zapinali na szatach w celu zdobniczym. Zaś gdy wyruszali do pracy w polu, agrafami podpinali do pasa kraj swojej szaty, aby nadmierna długość ich ubrań nie blokowała ich ruchu. Odnaleziono także podczas prac archeologicznych, pozostałości celtyckiej chaty mieszkalnej, również z tamtego okresu. W środku tej chaty zachowały się szczątki naczyń i tkalnic do wykonywania szat płóciennych. Znaleziona została także polepa, czyli nic innego jak substancja wykonana z ziemi i gliny, którą wyklejano a tym samym i uszczelniano ściany i podłogi ówczesnych domów.

Ewa Michałowska- Walkiewicz


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.