Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Budżet 2022 – co oznacza dla przeciętnego podatnika -

Budżet 2022 – co oznacza dla przeciętnego podatnika

 

Nowy plan wydatków na 2022 r. w założeniach rządu ma na celu pomóc firmom stanąć na nogi, kiedy po pandemii ponownie otworzy się gospodarka, pomóc rodzinom i pracownikom w pokryciu kosztów utrzymania i przygotować nas na przyszłość. Fundusze przyznane Departamentowi Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia w Budżecie 2022 uzupełniły środki ogłoszone w Narodowym Planie Naprawy Gospodarczej, który określa, w jaki sposób rząd planuje, aby więcej osób niż kiedykolwiek pracowało i skorzystało z długoterminowych, przyszłościowych oferty pracy.

Już od 1 stycznia 2022 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie z 10,20 do 10,50 euro na godzinę dla osób w wieku powyżej 20 lat.

Zyskują również osoby, które płacą podatki w skali 40 procent. Zostały podwyższone progi dochodu rocznego: dla osób samotnych i owdowiałych z 35300 do 36800 euro dla stawki 20 proc., pozostały dochód opodatkowany jest 40 proc., dla samotnych rodziców podniesiono próg z 39300 do 40800 euro przy stawce 20 proc., pozostały dochód do rozliczenia przy 40 proc., dla małżonków lub partnerów cywilnych, z jednym dochodem – wzrost z 44300 na 45800 euro, przy stawce 20 proc., pozostały dochód do rozliczenia stawką 40 procent, dla małżeństw lub partnerów cywilnych z dwoma dochodami: z 44300 do 45800 euro z możliwością zapłaty podatku w stopie 20 proc. od wspólnego dochodu do 27800 euro (było 26300 euro), a pozostała część opodatkowana będzie 40 procent.

Wzrastają ulgi podatkowe (Tax Credits). Dla osób rozliczających się samodzielnie w 2022 r. Single person tax credit wzrasta z 1650 do 1700 euro, dla osób rozliczających się wspólnie z partnerem/mężem – wzrost z 3300 do 3400 euro, dla pracowników rozliczających się w systemie PAYE (Emploee Tax Credit) wzrost z 1650 do 1700 euro, dla osób owdowiałych z 2190 do 2240 euro. Reszta ulg podatkowych pozostaje taka jak w 2021 r.

W przypadku podatku USC drugi próg został podniesiony do 21,295 euro dochodu rocznie, od którego płaci się 2% podatku USC, a dla lepiej zarabiających progi zmieniaj się – przedział od 21,295 do 70,044 euro dochodu rocznie i stawka podatku dl trzeciego progu wynosi, podobnie jak w 2021 r. – 4,5 procent.

Obniżoną stawkę USC zapłacą posiadacze Karty Medycznej – zostało to przedłużone o kolejny rok i nadal będzie obowiązywać do 2022 roku.

Obniżony podatek VAT na usługi turystyczne do 9 procent będzie obowiązywał do sierpnia 2022 r.
Zostaje utrzymana ulga na zakup samochodów o napędzie elektrycznym do 31 grudnia 2023 r.
Wzrastają o 5 euro maksymalne stawki wszystkich podstawowych cotygodniowych świadczeń socjalnych, m.in. dla emerytów, wdowców, samotnych rodziców, osób poszukujących pracy, opiekunów, osób niepełnosprawnych, osób korzystających z programów zatrudnienia, takich jak: CE, Tús i RSS. Podwyżce ulegają również proporcjonalnie dodatkowe wypłaty dla Kwalifikowanych Osób Dorosłych i Kwalifikowanych Dzieci.

Zostanie wypłacona świąteczna premia w wysokości 100% otrzymywanego świadczenia dla beneficjentów otrzymujących: State Pensions and Widow’s/Widower’s/Surviving Civil Partner’s Pensions, Benefit for 65 year olds. • Invalidity Pension, Blind Pension, Disability Allowance, Carer’s Allowance, Carer’s Benefit, Partial Capacity Benefit, Disablement Benefit, Domiciliary Care Allowance and Guardian’s payments. • One-Parent Family Payment, Long-term Jobseeker’s Allowance, PUP, Jobseeker’s Transition Payment, Deserted Wife’s Benefit and Allowance and Farm Assist. • Back to Work Enterprise Allowance, Community Employment, Rural Social Scheme, TÚS, Gateway and Job Initiative, Supplementary Welfare Allowance, Daily Expenses Allowance, Magdalene Commission Scheme.

Został przedłużony program pomocy dla kupujących nieruchomość po raz pierwszy (Help to Buy) do końca 2022 r.

Krystyna Zielińska


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

 

 

O nas/About Us

 

 

Zbiórka na leczenie Tomusia