Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Jak długo trwa proces roszczenia odszkodowawczego? | ng24.ie

Jak długo trwa proces roszczenia odszkodowawczego?

Niektóre roszczenia z tytułu szkód osobowych* mogą być dość złożone. Ich skomplikowanie zależy od typu wypadku i rodzaju odniesionych urazów. Trudno jest odpowiedzieć jak długo potrwa dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, ponieważ wpływa na to wiele czynników. Aby zrozumieć co wiąże się z okresem trwania sprawy, należy przyjrzeć się aspektom prawnym procesu.

Ramy czasowe roszczenia powypadkowego

 

1. Prawny okres przedawnienia (2 lata bez jednego dnia)

Istnieją prawne ramy czasowe, które wyznaczają, jak długo po wypadku, osoba poszkodowana może wszcząć roszczenie z tytułu urazu*. Terminy te zostały wyjaśnione w ustawie o okresie przedawnienia ‘Statute of Limitations’.

Zasadniczo osoba poszkodowana może wnieść roszczenie w ciągu 2 lat bez jednego dnia od daty wypadku lub od daty odkrycia uszczerbku na zdrowiu.

Data odkrycia uszczerbku na zdrowiu ‘Date of knowledge’ to dzień, w którym osoba poszkodowana zdała sobie sprawę z następujących faktów:

  • Doznała urazu

  • Uraz ten był/jest poważny

  • Uraz został spowodowany przez zaniedbanie, czynniki szkodliwe lub brak spełnienia obowiązków przez osobę/stronę trzecią, która spowodowała wypadek

  • Osoba poszkodowana zna tożsamość strony ponoszącej winę za wypadek

W większości przypadków data uświadomienia sobie uszczerbku na zdrowiu jest to dzień, w którym doszło do wypadku i który to wypadek skutkował odniesieniem urazu. W niektórych przypadkach uraz lub choroba może nie objawiać się przez jakiś czas po wypadku. W takich sytuacjach datą, od której liczy się okres przedawnienia, to dzień, w którym uraz odkryto.

Uwaga: Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych* nie są rozpatrywane przez Injuries Board, dlatego jedynym sposobem na zatrzymanie zegara w wyznaczonym terminie jest wszczęcie postępowania sądowego. Istotnym jest, aby w sprawach dotyczących zaniedbań medycznych* zaangażować prawnika jak najszybciej po zdaniu sobie sprawy z urazu lub choroby.

 

2. Zebranie szczegółów wypadku (czas nieznany)

Jeśli nie masz pewności od czego zacząć, adwokat ds. uszczerbków na zdrowiu* z chęcią udzieli Ci porady. Adwokat pomoże zebrać wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Czas trwania tego etapu zależy od tego, czy jesteś proaktywny i jak szybko inne zaangażowane strony (np. lekarze sporządzający raporty medyczne, strony udzielające nagrań z kamer monitoringu) dostarczą wymagane informacje. Po zebraniu informacji prawnik przygotuje wniosek do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board), co jest pierwszym krokiem w procesie dochodzenia roszczenia. Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Dokładny opis zdarzenia

  • Opis odniesionych urazów oraz zdjęcia obrażeń, jeśli to możliwe

  • Szczegóły stanu zdrowia sprzed wypadku, jeśli miałeś wcześniejsze incydenty, urazy lub choroby

  • Szczegóły wydatków związanych z wypadkiem, np. rachunki za lekarzy itp.

  • Dane osób odpowiedzialnych za wypadek

  • Raporty medyczne – uzyskanie tej dokumentacji może zając trochę czasu i zależy od złożoności odniesionych urazów. Poza tym druga strona może poprosić własnych ekspertów medycznych o ocenę Twoich obrażeń w celu uzyskania własnych dowodów medycznych.

 

3. Ocena Injuries Board (7-9 miesięcy)

Formularz A to wniosek, który składa się do Injuries Board. Prawie wszystkie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu*, rozpoczynają się w tym miejscu i najpierw są oceniane przez Komisję.

Zgodnie z ustawą z 2003r komisja Injuries Board jest zobowiązana do przygotowania wyceny odszkodowania w ciągu 9 miesięcy od daty wyrażenia przez pozostałe strony zgody na ocenę roszczenia. Zgodnie z ostatnim raportem rocznym Injuries Board za 2017r. czas przetwarzania roszczeń wynosił średnio 7,3 miesiąca.

UWAGA: Po złożeniu wniosku Injuries Board zegar okresu przedawnienia zostaje wstrzymany.

 

4. Akceptacja lub odrzucenie oszacowania Injuries Board (28 dni)

Po otrzymaniu oceny roszczenia przygotowanego przez Injuries Board możesz dokonać wyboru. Masz 28 dni na podjęcie decyzji. Na tym etapie możliwe są dwa scenariusze:

Scenariusz 1 – Jeśli zarówno Ty, jak i strona winna zgodzicie się na oszacowanie roszczenia i sugerowaną wartość Twojego odszkodowania. Roszczenie zostaje uznane za rozliczone. Injuries Board wyda stronie winnej nakaz wypłaty odszkodowania.

Scenariusz 2 – Jeśli Ty lub strona, która zawiniła, nie zgadzacie się z oceną, sprawa przejdzie do następnego etapu i zostanie wszczęte postępowanie sądowe. W takim przypadku sprawa potrwa dłużej.

 

5. Postępowanie sądowe (czas trwania nieznany)

Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową. Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie na spotkaniach ugodowych rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawiennictwa w sądzie.

Radca prawny spełni rolę zaufanego doradcy i zadba o Twój najlepszy interes na każdym etapie sprawy. Jeśli obie strony wyrażą zgodę na ugodowe zakończenie roszczenia, sprawa zostanie rozstrzygnięta, a strona winna wypłaci należne odszkodowanie.

Jeśli jednak nie osiągniesz porozumienia na etapie spotkania ugodowego, o rezultacie Twojego roszczenia zadecyduje sędzia podczas rozprawy sądowej.

Jeśli sprawa potoczy się w ten sposób, może być trudno określić, jak długo potrwa ten etap, ponieważ będzie to zależeć od czynników, takich jak pora roku i nakładu pracy sądów.

Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.