Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | COVID-19 w Irlandii – czego nie robić w trakcie epidemii oraz stopniowe znoszenie ograniczeń | ng24.ie

COVID-19 w Irlandii – czego nie robić w trakcie epidemii oraz stopniowe znoszenie ograniczeń

W związku z globalnym rozprzestrzenianiem się COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca ogłosiła stan pandemii. Rząd Irlandii w tempie ekspresowym wprowadził plan działań prewencyjnych w walce z koronawirusem. 20 marca prezydent Irlandii podpisał ustawy nadające specjalne uprawnienia Ministrowi Zdrowia i Gardzie w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa.

Natychmiast wprowadzono ograniczenia dotyczące podróżowania do i z Irlandii oraz podróżowania wewnątrz kraju. Odwołano także imprezy masowe, zamknięto placówki edukacyjne oraz nakazano wprowadzenie zabezpieczeń w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów firm, w szczególności sklepów.

Do dnia 18 maja nie powinieneś wychodzić z domu, pomijając realizowanie pilnych potrzeb. We wtorek 5 maja wprowadzono dwie zasadnicze zmiany:

 • odległość, na którą można oddalić się od domu w ramach aktywności fizycznej wynosi 5 km (wcześniej: 2 km)

 • osoby objęte tzw. cocooningiem mogą opuszczać swoje domy w celu uprawiania; aktywności fizycznej bądź jazdy samochodem pod warunkiem unikania wszelkiego kontaktu z innymi ludźmi.

Nieprzestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia bez uzasadnionego powodu jest przestępstwem.

 

Zatrzymania i kary

Na podstawie nowych, tymczasowych uprawnień Garda może nakładać kary i aresztować osoby łamiące prawo bez wcześniejszego nakazu. Każde przestępstwo związane z narażaniem zdrowia na uszczerbek w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną podlega karze grzywny w wysokości do 2500 euro, pozbawienia wolności do 6 miesięcy lub nałożeniem obydwu kar. Przepisy te weszły w życie 8 kwietnia i zostały przedłużone do 18 maja (okres ich obowiązywania może zostać wydłużony).

 

Inne kary

Ustawa zezwala policji również na aresztowanie osoby, w przypadku której lekarz bądź inny wykwalifikowany pracownik służby zdrowotnej uzna, że jest ona potencjalnym źródłem infekcji i stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, a jej zatrzymanie jest konieczne, by spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19.

Osoba zostanie zatrzymana tylko wtedy, gdy odmówi pozostania w określonym miejscu, takim jak dom lub szpital, lub nie będzie można jej odizolować w żaden inny sposób.
Osoba zatrzymana zostanie poddana testowi tak szybko jak będzie to możliwe. Będzie mogła również zawnioskować o szczegółowe uzasadnienie jej zatrzymania, jeżeli uważa, że nie jest ona źródłem infekcji. Niezastosowanie się do aresztu lub stawianie oporu podczas zatrzymania będzie uznane za przestępstwo.

 

Inne środki chroniące społeczeństwo

Rozwiązania wprowadzone przez irlandzkich prawodawców na czas pandemii mają na celu również:

 • zapobieganie rozwiązywania umów najmu mieszkań i podwyżkom czynszu;

 • zezwolenie na pominięcie określonych terminów w planowaniu i budownictwie;

 • przedłużenie okresu, w ramach którego pracownik musi zostać tymczasowo zwolniony;

 • uproszczenie procesu rekrutacji emerytowanych pracowników służby zdrowia;

  ułatwienie działania trybunałów ds. zdrowia psychicznego (Mental Health Tribunal) na czas trwania pandemii;

 • wprowadzeniu tymczasowego programu dopłat do wynagrodzeń;

 • wspieraniu ponownego zaciągu byłych członków sił zbrojnych.

 

Pięciofazowy plan odmrażania społeczeństwa i gospodarki

Począwszy od 18 maja zostanie wdrożony plan działania na rzecz ponownego otwarcia społeczeństwa i gospodarki w celu złagodzenia ograniczeń narzuconych w związku z pandemią COVID-19. W planie określono 5 etapów likwidowania ograniczeń, wprowadzanych w ramach 3-tygodniowych odstępów. Pierwsza faza rozpoczyna się 18 maja, piąta – 10 sierpnia. Data wprowadzenia każdej z faz może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Faza 1 (18 maja)

 

Zajęcia towarzyskie i rekreacyjne

Będzie można wznowić niektóre aktywności towarzyskie i rekreacyjne, pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości.

Główne warunki luzowania obostrzeń:

 • można będzie spotykać się na zewnątrz w grupie maksymalnie 4 osób niemieszkających razem;

 • można będzie ćwiczyć w grupie do 4 osób;

 • publiczne obiekty sportowe, takie jak boiska, korty tenisowe i pola golfowe, zostaną otwarte;

 • zostaną otwarte obiekty takie jak plaże czy szlaki turystyczne;

 

Edukacja i opieka nad dziećmi

Dzieciom specjalnej troski zostanie zapewniona domowa opieka.
Zostaną otwarte placówki edukacyjne (w tym szkoły i koledże), w których nauczyciele będą mogli organizować i prowadzić zajęcia na odległość.

 

Praca i biznes

Stopniowy powrót do pracy będą mogli rozpocząć pracownicy terenów zewnętrznych, tacy jak robotnicy budowlani czy ogrodnicy.
Sklepy oferujące sprzedaż głównie na otwartej przestrzeni, takie jak: centra ogrodnicze, sklepy budowlane, sklepy z narzędziami czy targi, będą mogły zostać ponownie otwarte. Właściciele będą musieli zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i wyznaczyć bezpieczne odległości pomiędzy klientami.

 

Usługi zdrowotne i usługi opieki społecznej

Zostanie zwiększona dostępność usług innych niż związanych z COVID-19.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.